Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt

Spännande budgetförhandling väntar

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen ett antal reformer inom skatteområdet, bland annat att införa en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el. Vi på Solkompaniet tycker att förslaget, med några små modifieringar, är bra och arbetar aktivt för att det ska antas istället för att frågan ska börja utredas igen. Genom förslaget blir det klarlagt vilka skatteregler som gäller för mikroproducenter som har en överproduktion som exporteras ut på nätet och säljs.
I korthet innebär förslaget:
  • Lagen gäller både juridiska och fysiska personer som matar in förnybar el på nätet och som har en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten
  • För varje kilowattimma (kWh) som matas in på nätet får man tillbaka 60 öre på skatten. Dock kan skattereduktion max ges för 30 000 kWh och inte för mer än vad som under kalenderåret plockat ut från nätet. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.
Praktiskt innebär det att skattereduktionen hamnar på inkomstdeklarationen och det blir nätägaren som förser skatteverket med kontrolluppgifter. Vi arbetar för att skattereduktionen istället ska göras mot energiskatten så att den fås månadsvis på elräkning. Regeringen har dock aviserat att detta får vänta till ett steg två som beräknas tas om två år. Vi är dock väldigt glada över att regeringen har insett att skattereduktionen hör till elfakturan.
En annan fråga vi på Solkompaniet driver är att de som inte har tak lämpade för solceller eller bor i lägenhet, ska få bygga solcellsanläggningar tillsammans i ekonomiska föreningar och få rätt till skattereduktion på samma sätt som villaägarna. Även detta förslag säger den nya regeringen ja till i budgeten och där ska regeringen återkomma med förslag på hur det ska genomföras, vilket beräknas ske inom två år. Övriga förändringar/tillägg vi vill se är:
  • Möjligheten för exempelvis större fastighetsägare att skicka eventuell överproduktion från solceller till andra fastigheteter i sitt bestånd. Det är redan idag möjligt för vindkraft.
  • Möjlighet för alla kunder, inte bara privatkunder, att sälja överskottsel till nätet utan att riskera att klassas som yrkesmässig elleverantör och därmed bli tvungen att betala energiskatt på all el som solcellsanläggningen producerar.
Utöver förslaget om skattereduktion innehåller budgeten också utökade ambitioner för solcellsstödet genom att man tillför 400 miljoner under perioden 2015 - 2018. Här arbetar vi för att bidraget ska tas bort för privatpersoner nu när skattereduktionen är på plats, vilket tillsammans med rotavdraget är ett bra incitament för en privat investering. Då kommer kön av sökande att minska drastiskt vilket förhoppningsvis leder till kortare handläggningstider. Vi förespråkar också att bidraget ska sänkas till 25 % av investeringskostnaden; då räcker det till fler och med dagens prisläge gör ett bidrag på 25 % de flesta anläggningar ekonomiskt intressanta. ROT avdraget vill vi ha till en schablon av totalkostnaden för solcellsanläggningen för att ytterligare förenkla för villaägare att investera i solceller.

Text Johan Öhnell
 

Prisutveckling på solceller

Förra sommaren kom EU och Kina överens om ett minimipris (0,56 €/watt) på solcellsmoduler tillverkade i Kina då EU menade att Kina subventionerar sin solcellsindustri med statliga pengar. Priset på solceller hade dessförinnan under flera år fallit kraftigt, men efter som en konsekvens av överenskommelsen steg priset på kinatillverkade moduler och stabiliserade på en nivå strax under 0,6 €/watt. Under våren 2014 kom EU och Kina överens om att sänka minimipriset till 0,53 €/watt vilket har lett till något lägre priser på återförsäljarmarknaden. Tyska samt koreanska/japanska solceller är fortfarande betydligt dyrare, men gapet mot de Kinesiska minskar.

Som en följd av detta ser vi en ökad andel solceller med varierande kvalité, som tillverkas och importeras via andra asiatiska länder. Det förekommer också paneler från företag på obestånd som säljs ut till låga priser. Dessa paneler kan köpas för priser på 15-25 % under vad de etablerade Kinesiska tillverkarna erbjuder.
Vi har valt att endast arbeta med beprövade kvalitetsprodukter då solpanelerna är en långsiktig investering som förväntas vara i bruk upp till 50 år. Genom vårt samarbete med Tysklands största grossist, IBC, har vi bra priser både på tysktillverkade paneler samt på paneler från Kinas största solcellsföretag Yingli. Vi ser stora fördelar med att arbeta med etablerade aktörer som har starka varumärken, det är inte bara en garant för hög kvalitet utan också för att de som arbetar på fabrikerna och bygger panelerna gör det under bra villkor. 


Prisutvecklingen på den europeiska grossistmarknaden för solceller. Källa: pv-magazine.com

Text Jon Malmsten
 

Ett urval av pågående projekt

Så här på senhösten är det högtryck inom solcellsbranschen – det är alltid många system som ska färdigställas innan årsskiftet och gärna innan snön kommer. Även vi på Solkompaniet har det hektiskt – vi arbetar med projekt över hela Sverige och nedan presenteras ett urval av dessa.

Text Jon Malmsten
 

Hållbara Ålidhem

På Ålidhem i Umeå bygger vi solceller med en sammanlagd effekt på drygt 400 kW, vilket sammanlagt gör anläggningen till en av Sveriges största. Årsproduktionen är beräknad till 320 MWh vilket täcker närmare 40 % av områdets förbrukning av fastighetsel. Det kommunala företaget AB Bostaden har som mål att ha en helt förnybar energiförsörjning till samtliga fastigheter år 2018. Solcellsanläggningen är ett stort steg på vägen mot detta. Läs mer om anläggningen hos Bostaden => eller på Ny Teknik =>


 

Akademiska Hus

För Akademiska Hus bygger dryg 500 kW på campusområdena Flemingsberg, Solna, KTH och Frescati. Vi undersöker även lämpliga byggnader i Uppsala och Linköping för en fortsatt utbyggnad. Akademiska hus har ambitiösa miljömål som bland annat går ut på att minska den köpta energin från år 2000 till år 2025 med 50 procent. Solceller bidrar till att uppnå miljömålen samtidigt som investeringen är lönsam. Genom att producera sin egen energi blir man mindre känslig för svängningar i elpriset – solceller levererar el till en förutbestämd kostnad i upp till 50 år. Läs mer om satsningen hos Akademiska Hus =>
 

Eskilstuna kommun

I Eskilstuna har man höga ambitioner på solcellsområdet. Man har satt ett mål om att tio procent av kommunens egen elanvändning ska komma från solceller år 2020 vilket motsvarar 9,5 GWh solel per år. Just nu håller vi på att färdigställa anläggningar om sammanlagt 480 kW.
 

Landstinget i Västernorrland

I Örnsköldsvik och Sundsvall bygger vi anläggningar på två sjukhus med en total effekt om 350 kW. Dessa installationer är ett första steg i ambitionen att två procent av elen ska vara förnybar och egenproducerad. Sammanlagt siktar man på att installera solceller på 7 000 kvadratmeter takyta, vilket innebär en total effekt om ca 1 000 kW. Läs mer om satsningen hos Landstinget i Västernorrland =>
 

Göteborgsoperan

Nu kan man avnjuta en operaföreställning som delvis drivs av solel. På Göteborgsoperans tak har vi installerat 600 kvadratmeter solceller med en effekt på drygt 110 kW. Göteborgsoperan har höga miljöambitioner och eftersom byggnaden har en hög energiförbrukning har man valt att investera i solceller. Läs mer om satsningen hos Västra Götalandsregionen =>


 
hitta oss på Facebookvidarebefodra till en vänn


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Jon Malmsten: jon.malmsten@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.se/
Copyright © 2014 Solkompaniet, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp