Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.
Visas inte brevet korrekt? 

Öppna det i din webbläsare.
 

Skriv under för förnybar el på lika villkor - även i lägenheter!
Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll med egen elproduktion en skattereduktion. Men tyvärr gäller det bara de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller ett litet vindkraftverk på tomten. Även de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft borde omfattas av skattereduktionen. Först då kan alla få sin egen solel på lika villkor – oavsett om man bor i villa eller lägenhet.

Regeringen har länge lovat att tillsätta en utredning om hur även andelsägare av förnybar el ska kunna få en skattereduktion. Men utredningen drar ut på tiden. Tycker du också att de som äger andelar i förnybar elproduktion borde få en skattereduktion? Skriv på vår namninsamling som vi gör tillsammans med andra som också vill bredda skattereduktionen! 

Fortsatta strafftullar på kinesiska solceller
Nu ser det ut som att EU:s medlemsländer har enats om en förlängning av de kinesiska strafftullarna på solceller. Förslaget var först att förlänga tullarna med två år, men efter massiv kritik enades man sedan om 18 månader. Det slutgiltiga beslutet ska fattas inom de närmaste dagarna, med deadline den 4 mars.

Organisationen EU Pro Sun, som består av Europeiska solcellstillverkare, välkomnade förlängningen, eftersom de menar att den Europeiska solcellsindustrin då får chans att återhämta sig. Organisationen SolarPower Europe, som bland annat består av solcellsinstallatörer, är däremot kritiska, precis som vi på Solkompaniet är:

- Vi  vill självklart ha bort tullarna så fort som möjligt, det skulle sänka priserna i Sverige. Enligt vår bedömning skulle en anläggning på 100 kW bli runt 5 % billigare om tullarna försvann idag, säger Lars Hedström som är VD på Solkompaniet.  
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
 

Nu skapas långsiktighet för större fastighetsägare
I december presenterade regeringen sitt förslag på hur energiskatten för fastighetsägare med flera solcellsanläggningar kan sänkas till 0,5 öre/kWh. I förslaget stod att skattenedsättningen ska ses över efter fem år, vilket vi på Solkompaniet var starkt kritiska till eftersom det skapar en stor osäkerhet om långsiktigheten i politiken.

I vårt remissvar, genom Solelkommissionen, tryckte vi hårt på att solel är en långsiktig investering, med en livslängd på minst 30 år, och att en översyn vart femte år skulle hämma utbyggnaden kraftigt. Därför var det mycket glädjande att regeringen i lagrådsremissen, som kom i mitten av februari, skrev följande: 
”Den utvidgade skattebefrielsen ska inte utvärderas särskilt efter fem år”.

Det blir alltså ingen särskild översyn utöver den regelbundna prövningen av skatteutgifter som, i enlighet med de skattepolitiska riktlinjerna, redan bör ske. Därmed skapas nu möjligheter för fastighetsägare att tänka långsiktigt kring sina investeringar i egen solel på upp till 255 kW per anläggning!
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se
Går det att köra traktorn på el från solceller?
Tillsammans med RISE (tidigare JTI) har vi på Solkompaniet undersökt möjligheten att elektrifiera delar av jordbruket. I studien har en batteridriven traktor för inomgårdsbruk, alltså dagliga sysslor på gården, utvärderats på fyra olika svenska gårdar under 2016. Eltraktorerna har varit mycket uppskattade av användarna. Förutom en energibesparing på 75 %, jämfört med traditionella traktorer, upplevs de som mycket lättkörda och trevliga att använda.
 
I Solkompaniets del av studien ingick att undersöka möjligheten att ladda traktorerna med el från solceller, och hur stor anläggning som i så fall skulle krävas. Det visade sig att traktorerna förbrukade förbluffande lite ström. Den traktor som använde mest ström gjorde av med endast 1 380 kWh per år. Exempelvis producerar ett typiskt solcellssystem för en villa dubbelt så mycket. För en av gårdarna beräknades också hur mycket solceller som skulle krävas om alla gårdens traktorer, alltså även fälttraktorerna, skulle gå på el. Det visade sig räcka med att installera solceller på två av gårdens ladugårdstak för att producera el till alla traktorer! I dagsläget finns dock inga eldrivna fälttraktorer i kommersiellt bruk, men det är på gång inom en inte allt för avlägsen framtid. Kanske kommer de då, tillsammans med självkörande teknik, att revolutionera jordbruket?
Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se
Hur lönsamma är solceller egentligen?
Solel har blivit en allt viktigare faktor i flera europeiska länders elsystem och utvecklingen har i vissa fall haft stor påverkan på elsystemet. Vilka möjligheter, utmaningar och systemeffekter kan uppstå vid en kraftig expansion av solel i Sverige? Det analyseras i Profus och Chalmers projekt Utbyggnad av solel i Sverige, där Solkompaniets David Larsson suttit med i referensgruppen.

Nu finns åtta stycken spännande och sammanfattande resultatblad, som bland anat svarar på frågorna: Hur stor är potentialen för solceller i Sverige? Hur intresserad är allmänheten av solceller? Och hur lönsamma är solceller?
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se
(Glöm inte att trycka på plus-tecknet längst ner på sidan!)
 
Vi välkomnar Christina och Tomas till Solkompaniet!
Nu välkomnar vi ytterligare två nyanställda till Solkompaniet: Christina Bergland och Tomas Rosenqvist.

Christina är en internationell civilekonom som vill få fler företag att se möjligheterna med förnybar solenergi och som drömmer om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria länderna i Europa. På Solkompaniets Stockholmskontor kommer hon att arbeta som projektutvecklare.

Tomas kommer att jobba som projektör på Göteborgskontoret, där han tar fram de tekniska underlagen för solcellsinstallationer. På fritiden blandar han gärna resande med att utöva Discgolf på professionell nivå.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.seThis email was sent to Caroline.Stenvall@sp.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Solkompaniet · Västbergavägen 4 · Hägersten 126 30 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp