Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.
Visas inte brevet korrekt? 

Öppna det i din webbläsare.
 

God jul och gott nytt år önskar Solkompaniet!
När det nu är dags att summera 2016 kan vi konstatera att det varit ett mycket händelserikt år för solel, både i Sverige och globalt. På många håll i världen är solceller nu det billigaste sättet att generera förnybar el. Utbyggnaden sker med full fart och priserna sjunker stadigt. Här på hemmaplan har året inneburit många efterlängtade regelförändringar, som gör det ännu enklare för alla att producera egen förnybar el.

Under sommaren kom solel för första gången in i lagboken och det blev därmed tydligt att mindre solelproducenter inte beskattas för den el de använder själva. Strax därefter blev det klart att det viktiga och välfungerande elcertifikatsystemet utökas och förlängs till 2030. I oktober presenterade Energimyndigheten en solelstrategi för Sverige, och för första gången kvantifierades att solelen ska utgöra 5–10 % av den svenska energimixen. En månad senare meddelade finansminister Magdalena Andersson att även sjukhus, skolor och köpcenter slipper solelskatten, vilket innebär att alla fastighetsägare nu lugnt kan fortsätta att installera solceller. Slutligen avslutas året med att momsplikten för små solelproducenter försvinner, vilket gör det mycket enklare för exempelvis villaägare med solceller att sälja sitt överskott.

På Solkompaniet ser vi nu fram emot 2017, då vi fortsätter att jobba hårt för att det ska bli ännu enklare för alla att producera egen solel. Vårt fokus blir att arbeta för allas rätt att använda elnäten för att flytta solel, för ett utökande av skattereduktionen så att andelsägande av solceller blir möjligt och för en flytt av villaägarnas skattereduktion till elräkningen, så den fås månadsvis istället för ett år senare.

Till dess önskar vi på Solkompaniet alla en riktigt god ju och ett gott nytt år!
Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se


Apoteas grundare går in i Solkompaniet
Pär Svärdson, VD och grundare av Apotea.se, Sveriges enda renodlade nätapotek, är ny delägare i Solkompaniet. Han tar samtidigt plats i Solkompaniets styrelse.

- Solel är på väg från att vara något som framsynta fastighetsägare testar till att bli ett självklart val för hur man ska använda sina tak. Solelmarknaden växer snabbt och då är det väldigt bra för oss i Solkompaniet att få in Pär som delägare med hans erfarenhet av att utveckla snabbväxande företag i andra branscher, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet.

Pär Svärdson gick in som delägare i samband med en nyemission i Solkompaniet hösten 2016.

- Jag tror solcellsbranschen har mycket att lära om logistik och att driva försäljningen till privatkunder via nätet. Jag ser därför fram mot att som delägare och styrelseledamot vara med driva på tillväxten. Solel har en grym potential i Sverige, säger Pär Svärdson.
Läs mer i Dagens Industri ->
 

Kina går om Tyskland som det ledande solcellslandet
Varje år publicerar internationella energirådet en rapport, Trends in Photovoltaic Applications, som beskriver de senaste trenderna på solelmarknaden. Nu finns 2016 års upplaga här och det är tydligt att 2015 innebar en imponerande acceleration av den globala solcellsmarknaden.

Under 2015 installerades strax över 50 GW runt om i världen, vilket är nästan 27 % mer än året innan. Samma länder som tidigare ligger i toppen: Kina, Japan och USA var de enskilt största marknaderna under 2015. Enbart i dessa länder installerades 33 GW, varav hälften i Kina. I Europa fortsatte Storbritannien att bygga snabbast, och en ökad kapacitet på strax över 4 GW under 2015 ger landet en femteplats i världen (Indien knep fjärdeplatsen). Den ackumulerade installerade solcellskapaciteten globalt beräknades till ungefär 228 GW i slutet av 2015, varav en femtedel fanns i Kina. Det innebär att Kina nu gått om Tyskland som det ledande solcellslandet i världen.

Prisminskningen för solcellssystem fortsatte under 2015, visserligen med en viss inbromsning. Dock visar preliminära siffror från 2016 att kostnadsreduktionen tagit fart igen, vilket kan kopplas till att produktionskapaciteten i branschen ökar. Idag ligger priserna på under 3 dollarcent per kilowattimme när solcellsanläggningar byggs genom långsiktiga avtal om inköp av el mellan olika parter (så kallade PPAs) på platser med hög solinstrålning och goda marknadsförutsättningar.
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Läs mer på IEA PVPS hemsida ->
 

Rekordstort intresse för solel
Den 28 november gick stapeln av för Svenska Solelmässan, som i år lockade rekordmånga 615 personer. SABO Energikick arrangerades i nära anslutning vilket innebar totalt 950 anmälda personer. Svensk Solenergis talesperson Johan Lindahl inledde konferensen med att bekräfta att det är imponerade att en ett av de minsta energislagen i Sverige arrangerar en av de största energikonferenserna. Det visar verkligen att intresset är skyhögt för solel.

Under dagen bjöds deltagarna på en rad spännande föredrag. Intressant att notera är att nya affärsmodeller utvecklas. Umeå Energi erbjuder numera uthyrning av solceller. Vi fick också höra om nyttorna med batterilager och att Varberg, som under året invigt Sveriges största markanläggning, nu leder ligan som den solcellstätaste kommunen.

Vår VD Lars Hedström höll en presentation om erfarenheterna av att hantera stora projekt, både sådana med stora anläggningar och sådana med många anläggningar. Lars berättade om vikten av en planerad logistik vid stora projekt. Han framhöll också samordning för ett bättre utförande, bättre pris och smidigare process. Ett större projekt, istället för flera mindre, spar mycket pengar.

Samtidigt som föredragen pågick var det också högtryck på mässgolvet. Erfarenheter delades och kontakter knöts. Vi på Solkompaniet vill förstås ta tillfället i akt att tacka både befintliga och förhoppningsvis nya kunder för att ni kom förbi vår monter!
Text: Maria Pohjonen, maria.pohjonen@solkompaniet.se

Solkompaniet är Gasellföretag för tredje året i rad
Klimatutmaningen syns även på ett positivt sätt när Dagens Industri rankar de snabbväxande företagen i Sverige. Solkompaniet har växt med 279 % sedan 2012 och kvalar därmed in på Gasell-listan för tredje året i rad. När Sverige börjar använda oanvända tak till att producera solel, skapas samtidigt nya jobb. Vi på Solkompaniet är mycket stolta över att vi i somras för första gången blev över 50 medarbetare, vilket innebär mer än en fördubbling sedan 2012. 
Text: Maja Wennerberg Fåhraeus, maja.w-f@solkompaniet.se
Läs mer om Gasellföretagen här ->
 

Låt fler solcellsanläggningar stanna i elcertifikatsystemet!
Trots vintermörkret har det varit en ljus höst för solelen. I november meddelade regeringen att solelskatten för större fastighetsägare försvinner redan den 1 juli 2017 och samtidigt tydliggjorde de dessutom sitt arbete med fler åtgärder:

– Det är glädjande att regeringen också lyfte fram att de arbetar med frågan om att bredda skattereduktionen till de som bor i lägenhet. Det kommer öppna för andelsägd solel, både på tak och i solelparker. Det skulle göra att alla svenskar kan producera egen el för att täcka sin förbrukning, kommenterade Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell på Supermiljöbloggen.

I somras kom även glädjande besked om att elcertifikatssystemet utökas med 18 TWh och förlängas till 2030. Detta är otroligt viktigt för utbyggnaden av solel mellan 2020 och 2030. Det är även avgörande för att nå Energimyndighetens långsiktiga mål om att solel ska utgöra 5–10 % av elanvändningen.

Under hösten har Energimyndigheten dock även föreslagit att nya solcellsanläggningar, som är mindre än 68 kW, inte längre ska vara med elcertifikatssystemet. Solkompaniet anser att det kan vara rimligt att utesluta anläggningar som är berättigade till skattereduktion, vilket huvudsakligen är villor. Däremot är det avgörande att anläggningar hos allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar även fortsättningsvis får vara kvar i elcertifikatssystemet. Solkompaniets förslag är därför istället att nya anläggningar, som är större än 20 kW, även fortsättningsvis ska omfattas av elcertifikatssystemet.

Tillsammans med de övriga medlemmarna i Solelkommissionen har vi framfört detta genom ett remissvar till energi- och miljödepartementet.
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se 
Här hittar du hela remissvaret ->
 

Rekordlåga priser i samarbete mellan Tyskland och Danmark
Även i Europa sjunker priserna på solcellsinstallationer kraftigt och i Danmark ska det nu byggas markanläggningar för rekordlåga 5,38 eurocent per kilowattimme (motsvarar cirka 5,8 dollarcent).

Avtalet slöts genom Europas första solauktion över landgränser. Det innebär att Tysklands myndighet för utbyggnad av förnybar energi även lät danska företag lämna anbud på de planerade anläggningarna. Eftersom de danska företagen vann ska nu 50 MW installeras i Danmark!

- Genom den här första gränsövergripande solauktionen i Europa sänder vi en viktig signal om att Tyskland är redo för ett nära samarbete med grannländer för att främja förnybar energi, sa Rainer Baake, statssekreterare på tyska energidepartementet.
Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se 
Läs mer i PV Magazine ->

Vi välkomnar Axel Carlund till Solkompaniet!
Under hösten har Göteborgskontoret har utökats med inköparen Axel Carlund. Axel kommer senast från högskolan i Halmstad där han studerade på energiekonomprogrammet. På Solkompaniet arbetar han brett med inköpsfrågor och inköpsrutiner, med fokus på att hitta de allra bästa lösningarna. På fritiden är han en riktig sportfanatiker och under sommarhalvåret ägnar han gärna tid åt sin segelbåt på västkusten.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.seThis email was sent to Caroline.Stenvall@sp.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Solkompaniet · Västbergavägen 4 · Hägersten 126 30 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp