Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt
- direkt från redaktionen i Almedalen

Nya regelverk på gång
I förra veckan kom regeringen med en lagrådsremiss innehållande förslag till ny beskattning av solel. Lagförslagen innebär att solel upp till 255 kWt per anläggning och juridisk person fortsätter att vara befriad från energiskatt, så länge den används direkt i fastigheten. Det blir även tillåtet att sälja överskott från dessa anläggningar, utan att förlora energiskattefriheten för den el man förbrukar själv. Det senare är en förbättring jämfört med idag, eftersom försäljning av överskott hittills inneburit förlorad energiskattebefrielse för alla utom privatpersoner.

Tyvärr innebär lagförslagen också att regeringen vill att energiskatt ska tas ut på all solelproduktion utöver 255 kWt per anläggning och per juridisk person. Detta ska gälla även om producenten använder elen direkt i den egna fastigheten. Regeringen vill även införa ett förbud mot att elkunderna, utan att betala energiskatt, flyttar el mellan egna förbrukningspunkter.
Regeringens förslag om att införa denna nya beskattning av solel va ute på remiss i våras. Praktiskt taget alla remissinstanser var emot regeringens förslag, från KTH och Uppsala Universitet, till HSB, SABO, privata fastighetsbolag, Statens Fastighetsverk och Energimyndigheten. Trots det blir förslagen nu en del av regeringens budgetproposition för 2016, som behandlas i riksdagen i höst, sedan föreslås de träda i kraft den 1 juli 2016.

Vi på Solkompaniet har tillsammans med Familjebostäder, HSB och Telge Energi startat Solelkommissionen för att skapa ett tydligt regelverk i Sverige för att skapa förutsättningar för kundägd elproduktion för alla kunder. Vi arbetar intensivt med att försöka ändra regeringens förslag och hoppas att förnuftet ska segra! Självklart ska man som elkund kunna producera egen el, för att minska sin förbrukning, utan att betala skatt för den el man inte köper. Tänk om staten skulle ta ut energiskatt på den el som sparas genom en värmepump eller genom att energieffektivisera. Eller om de som kör elbil skulle betala bensinskatt för den bensin de inte köper!

Text: Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen, johan.ohnell@solkompaniet.se
Läs våra förslag på Solelkommissionens hemsida ->
 
Proppfullt seminarium om solel i Almedalen
För att ytterligare driva på för bättre förutsättningar för egen solel ordnade Solelkommissionen ett seminarium i Almedalen. Intresset för solfrågorna är stort, vilket inte minst märktes på den proppfulla lokalen. Moderator var Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy på Chalmers, och i panelen satt Lise Nordin, energipolitisk talesperson Miljöpartiet, Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet, Åsa Westlund, energipolitisk talesperson Socialdemokraterna, Anders Lago, Förbundsordförande HSB, Petra Hallebrant, Kundchef Telge Energi och Johan Öhnell, styrelseledamot/styrelseordförande, Ekobanken/Solkompaniet.

Framförallt debatterades regeringens nya lagförslag:
- Jag kan bli förbannad på att hyresgäster och bostadsrättsföreningar inte har samma förutsättningar som villor, konstaterade Anders Lago.

Johan Öhnell poängterade att anläggningar över 255 kWt, absolut inte innebär storskalig elproduktion, snarare tvärt om:
- Det som vi pratar om som jättestora solcellsanläggningar motsvarar egentligen bara 2 % av ett modernt vindkraftverk.

Jämfört med tidigare år var det tydligt att politikernas intresse och kompetens inom solenergiområdet ökat avsevärt. Alla deltagare var införstådda i den problematik som det nya lagförslaget innebär för större fastighetsägare, men också vilka svårigheter exempelvis momsplikten innebär för villaägare. Både Lise Nordin (MP) och Åsa Westlund (S) var tydliga med att regeringens ambition är att skapa förutsättningar för egen solel, bland annat genom att se över hur de som har flera anläggningar, det vill säga mer än 255 kWt, kan gynnas. Det lovade även att titta närmare på momsplikten och hur förutsättningarna för andelsägd solel kan förbättras. Missade du seminariet? Eller vill du kanske se det igen? Se live-inspelningen nedan.
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se


Elbilslandet Gotland 2015 är nu invigt!
Under Almedalsveckan invigdes Elbilslandet Gotland. Till publikens jubel rullade landshövding Cecilia Schelin Seidegård ut kartan som visar vilka utflyktsmål som erbjuder laddning under sommaren.

Inför sommaren 2015 har flera nya laddstationer byggts på ön – både normalladdare och snabbladdare. Solkompaniets Jon Malmsten, som är projektledare för Elbilslandet, avslutade invigningen med att sammanfatta vad satsningen innebär för alla som vill köra elbil på ön:

- Med fyra snabbladdare och massor av normalladdare är det nu lika enkelt och flexibelt att köra elbil som konventionell bil på Gotland!

Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se
Se alla laddplatser på Elbilslandets hemsida ->

Kul att leva klimaträtt
Uppsalahem och ICA driver tillsammans Klimaträtt, ett projekt som handlar om att göra det enkelt att leva och ta ansvar för sina koldioxidutsläpp. De har bjudit in alla hyresgästerna som bor i det nybyggda Frodeparken, ett hus där fasaden består av solceller som vi på Solkompaniet har installerat. Johan Öhnell träffar projektledaren Anna Rehnberg, som är i Almedalen för att berätta om projektet.

 - Vi på Uppsalahem vill göra det enkelt för våra hyresgäster att leva klimatsmart och då var Frodeparken, som med sin solcellsfasad producerar 70 % av fastighetselen, helt perfekt att börja med, säger Anna Rehnberg. 

Alla hyresgäster startar med en enkät för att fastställa sin klimatpåverkan. Sedan kan de följa sin egen utveckling i en specialgjord app, som tydliggör vilken klimatpåverkan boende, resor, mat och övrig konsumtion medför. Den lokala ICA butiken blir sedan både en mötesplats och en arena för att köpa klimatsmart mat. 

- Att leva klimaträtt ska inte vara en uppoffring. Därför innehåller projektet allt från inspirerande recept till en butikssafari för att hitta klimaträtt mat, säger Anna Karin Lindberg på ICA.

Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se
Läs mer om Frodeparken här ->
 

Stor potential för solel från lantbruket

I veckan presenterades resultaten från forskningsprojektet Solel i lantbruket på Brunnbydagarna i Västerås. Den teoretiska potentialen på tillgängliga takytor och obrukad mark är näst intill obegränsad. Däremot är lönsamheten ofta svag, främst för att lantbrukare ofta betalar ett mycket lägre elpris än vanliga konsumenter. Med det nya investeringsbidraget som planeras inom landsbygdsprogrammet kan det dock att bli mycket lönsamt med solceller!
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.se/