Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 5 - 16-02-2021


 

Nieuwsbrief

Een kleine dag vertraging, om groot nieuws te vertellen.

De nieuwsbrief van de KBSB verschijnt om de twee weken en wil een informatiebron voor de Belgische schaker zijn.

Naast aankondigingen en resultaten van toernooien willen we ook schaakgerelateerde oproepen van leden publiceren (zoektocht naar collega's om naar internationale toernooien te gaan en de (vervoers)kosten te delen, zoektocht naar boeken, zoektocht naar opleidingen...).
.
Dat we een schaakfamilie zijn, willen we uitdragen in onze rubriek 'portret', waarbij telkens een van de leden zichzelf voorstelt. Die rubriek kan er alleen maar zijn als u uw bescheidenheid of uw schroom laat varen. Vraag gewoon een formulier aan en stuur het ons terug.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

Bulletin


Un petit jour de retard pour pouvoir annoncer une bien belle nouvelle.

Le bulletin de la FRBE paraît bimensuellement et il vise à être une source d'informations pour le joueur d'échecs belge.

Mis à part les annonces et les résultats des tournois, nous voulons également publier les demandes des membres qui se rapportent aux échecs (covoiturage pour aller à des tournois internationaux, recherche de livres, recherche de formations...).

Nous sommes une famille échiquéenne et il est bien de se connaître. De là, la rubrique 'portrait'. Cette rubrique ne peut cependant que subsister que si les membres veulent se présenter. Laissez tomber votre modestie ou votre appréhension. Demandez le formulaire et renvoyez-le-nous.

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

Daniel Dardha
2e GM-norm - 2e norme GM

    

Nog eentje!


Kleine vraag: is het mogelijk dat Daniel Dardha sinds de maand oktober meer officiële partijen heeft gespeeld dan alle andere Belgische spelers samen?

Om eerlijk te zijn - en een bekende Belgische voetballer te citeren - 'on s'en bat les c...' Wat belangrijk is, is dat onze Belgische Asterix na zijn eerste GM-norm in Chartres in oktober en na zijn Elo van 2503 in januari, nu al zijn tweede GM-norm is gaan halen in Bassano, een stadje op anderhalf uur sporen van Venetië en voornamelijk gekend voor zijn Ponte Vecchio, de Ponte degli Alpini, die de rivier Brenta overspant. Wie nieuwsbrief #4 heeft gelezen (of wie er al verstand van had) weet dat Daniel dus nog een GM-norm nodig heeft om de titel zelf op te eisen.

Het toernooi was nochtans slecht begonnen. Natuurlijk was de zege in ronde 1 na een dolle partij tegen een GM van 2570 veelbelovend, maar na een magere 0.5 op 2 tegen de zwakste Elo's van het toernooi (2240 en 2268) bergden de meeste supporters waarschijnlijk hun hoop op een 2e GM-norm op. Daniel moest namelijk een 4 op 5 neerzetten, tegen een gemiddelde Elo van 2485. De norm zou dus voor een andere keer zijn.

Totale ommekeer na een heel mooie overwinning tegen de Oekraïense favoriet, GM Vitaly Bernardskiy (2600), en een eerdere simpele zege tegen de derde GM van het toernooi, Pier Luigi Basso (2553). Hmm, 2 op 3 tegen een gemiddelde Elo van 2425: volgens de landgenoten die de partijen live volgden, kon die norm Daniel niet meer uit handen glippen. In ronde 7 met zwart volgde een salonremise ... een grootmeester waardig en daarna kwam een heel mooie zege, met zwart opnieuw, in een hypermoderne variante van de Rossolimo, die recent nog door Caruana was gespeeld. 

Nochtans lag de weg naar het paradijs nog niet open, want er was in de laatste ronde nog een ontmoeting met Jesus voorzien, Jesus Martin Duque. En ook al volstond een remise voor Daniel om het toernooi en de GM-norm te halen, ook zijn tegenstander kon bij winst met toernooizege en GM-norm naar Spanje terugkeren. Climax. Anti-climax. Na een opening die licht in Daniels voordeel was uitgedraaid (ondanks een paard op h1), bleef Daniels bedenktijd maar afnemen... om uiteindelijk op een fatale 0:00 te staan. Consternatie en ongeloof! Had Daniel de partij op tijd verloren?

Opluchting alom, toen duidelijk was dat er remise was overeengekomen. Toernooizege en tweede norm dus.

Enig nadeel: Daniel zal vermoedelijk een deel van zijn prijzengeld moeten afstaan om de honoraria te betalen van de cardioloog die zijn vader tijdens de partijen moest raadplegen.

In elk geval, Daniel, met of zonder handgel, GM worden lijkt voor jou kinderspel! 

Une norme... une!


Petite question : est-il possible que depuis le mois d'octobre, Daniel Dardha ait joué plus de parties officielles que tous les autres Belges ensemble ?

Franchement dit - et pour citer un autre Belge célèbre - on s'en bat les c.... Ce qui importe, c'est qu'après avoir obtenu sa première norme de GM à Chartres au mois d'octobre dernier et après avoir franchi la barre des 2500 fin janvier dernier, notre Astérix belge est allé chercher sa deuxième norme de GM à Bassano; petite ville à une heure et quart de train de Venise, également connu pour son Ponte Vecchio, le Ponte degli Alpini, qui enjambe la rivière Brenta. Ceux qui ont lu le bulletin #4 (ou qui s'y connaissaient déjà) savent qu'il ne lui faut plus qu'une petite norme de GM pour revendiquer ce titre lui-même.

Pourtant, le tournoi a plutôt mal débuté. Certes, la victoire à la ronde 1 contre un GM de 2570 après une partie folle était prometteuse, mais après le maigre 0.5 sur 2 contre les deux joueurs les moins bien cotés du tournoi (2240 et 2268), certains supporters ont probablement abandonné l'idée de la 2e norme de GM. Il fallait que Daniel obtienne un 4 sur 5 contre une moyenne Elo à 2485. Ce serait pour une autre fois.

Revirement de situation après une très belle victoire contre le favori ukrainien, le GM Vitaly Bernardskiy (2600), et une victoire plutôt facile contre le troisième GM du tournoi, Pier Luigi Basso (2553). Il ne fallait plus qu'un 2 sur 3 contre une moyenne Elo de 2425. Tout à coup, les nombreux compatriotes qui suivaient les parties en direct, n'avaient plus le moindre doute: Daniel allait obtenir sa deuxième norme. Nulle de... grand-maître à la ronde 7 avec les Noirs et puis, une très belle victoire, avec les Noirs encore, dans une variante hypermoderne de la Rossolimo, jouée récemment par Caruana. 

Pourtant, la messe n'était toujours pas dite, car à la dernière ronde, il devait affronter... Jesus Martin Duque. Certes, un demi point suffisait pour que Daniel Dardha gagne le tournoi et obtienne la norme de GM, mais son adversaire du jour pouvait en dire de même. En battant notre compatriote, l'Espagnol pouvait, lui aussi, gagner le tournoi et obtenir une norme de GM. Climax. Anti-climax. Après une ouverture légèrement en faveur de Daniel (malgré un cavalier en h1), le temps de réflexion de Daniel ne faisait que diminuer... pour atteindre  les chiffres fatidiques : 0:00 .Consternation ! Avait-il perdu au temps ?

Délivrance: la partie s'était terminée par une nulle. Victoire de tournoi et deuxième norme donc.

Seul inconvénient : Daniel devra probablement consacrer une partie de son gain au paiement des honoraires du cardiologue que son père a dû consulter pendant les parties.

De toute façon, Daniel, félicitations champion ! 

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

 

FIDE-voorzitter - Arkady Dvorkovich - président de la FIDE
(foto - photo: W. Icklicki)
 
    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

100 jaar FFE - 100 ans FFE

 

(Foto - Photo: echecs.asso.fr)

Internationale conferentie over de schaakgeschiedenis


Alle historici of liefhebbers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale conferentie over de schaakgeschiedenis. De online conferentie vindt plaats op 20 maart 2021, een dag na de 100e verjaardag van de Franse schaakbond.

Het programma kunt u hier lezen en u kunt inschrijven via het e-mailadres: 69.frank.hoffmeister@gmail.com

Conférence internationale de l'histoire des échecsTous les historiens et amateurs d'histoire sont invités à participer à une conférence internationale sur l'histoire du jeu d'échecs. La conférence en ligne a lieu le 20 mars 2021, un jour après le centenaire de la Fédération française des échecs.

Le programme se trouve ici et vous pouvez vous inscrire par l'adresse e-mail: 69.frank.hoffmeister@gmail.com

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Veel clubs organiseren online toernooien en nodigen daarbij alle schaakliefhebbers uit. Wij willen de organisatoren helpen door hun toernooien aan te kondigen. Voor de resultaten en aankondigingen van toernooien op Lichess (individuele toernooien, teamcompetities), raden wij u aan om de pagina van het Belgische vriendenteam te raadplegen. De site is een referentie geworden van allerlei Belgische Lichess-activiteiten. Indien u een ander schaakevenement vanaf 02 maart 2021 organiseert, neem dan gewoon contact op..Uitslagen


Carnavalstoernooi.
In totaal 108 deelnemers, verdeeld in 2 categorieën.
U12 - winnaar Jean Lefrançois
U20 - winnaar Nils Heldenbergh
Alle uitslagen vindt u hier


Kalender

20-02-2021
Jeugdcriterium - 2e manche - te Geel
Alle info op de site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


27-02-2021
VOSSK (Vlaams Online Schoolschaak kampioenschap) Tornelo - info: Philippe Vukojevic

Tournois en ligne


Beaucoup de clubs organisent des tournois en ligne et invitent tous les amateurs d'échecs à y participer. Nous voulons bien aider les organisateurs en annonçant ici leurs tournois. Pour les annonces et les résultats des tournois Lichess (tournois individuels, tournois par équipes,...), nous vous conseillons de consulter la page de l'équipe des amis belges . Le site est devenu une référence pour toutes sortes d'activités belges sur Lichess.
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 02 mars 2021, contactez-nous.. Résultats


Tournoi du Carnaval.
Au total 108 participants, répartis en 2 catégories.
U12 - vainqueur Jean Lefrançois
U20 - vainqueur Nils Heldenbergh
Tous les résultats se trouvent ici.


Calendrier

20-02-2021
Critérium de la jeunesse - 2e manche - à Geel
Toutes les infos sur le site Vlaams Jeugdschaakcriterium (google.com)


27-02-2021
VOSSK (Championnats de Flandre interécoles) - Tornelo
info: Philippe Vukojevic 

Netflix

 

De Franse film 'Le Tournoi' - sinds 01-02-2021 op Netflix
Le film français 'Le Tournoi' - depuis 01-02-2021 sur Netflix
 

Resultaten

De enige Belg die volgens onze gegevens in het buitenland heeft gespeeld is Daniel Dardha.

De details van het toernooi van Bassano del Grappa, vindt u op de site van Swiss Manager..
Voor de partijen kunt u de site van ChessBase proberen.

Résultats


Selon nos informations, le seul Belge à avoir joué à l'étranger est Daniel Dardha.

Pour les résultats détaillés du tournoi de Bassano del Grappa, consultez le site de Swiss Manager..
Pour les parties, essayez le site de ChessBase.

Jorden Van Foreest
Wijk aan Zee 2021

(Foto - Photo: Nowheretostay.blogspot.com)

Achter elke succesvolle man...

staat een sterke vrouw. Dus ook achter Jorden Van Foreest, winnaar van de laatste editie van Wijk-aan-Zee.
Helaas, aangezien ze achter Jorden staat, kunnen we haar niet op de foto zien, maar we weten wel dat het een Belgische schaakster is!

Derrière chaque grand homme...

se cache une femme. Il en va de même pour Jorden Van Foreest, le vainqueur de la dernière édition de Wijk-aan-Zee,
Hélas, comme elle se cache derrière Jorden, nous ne la voyons pas sur la photo, mais nous savons qu'il s'agit d'une joueuse d'échecs belge !

Internationaal Open van Geraardsbergen Open international de Grammont

 Meer info - Plus d'infos : 36° Open 2021 | VPTD (wixsite.com)
 

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois
Meer info - Plus d'infos: BRUGSE MEESTERS (google.com)

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 17 februari en 02 maart 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 17 février et le 02 mars 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
19-02
David Bronstein (GM - *1924 - 05-12-2006)
21-02
Dr. Savielly Tartakower (GM - *1887 - 04-02-1956)
24-02
Christopher Lutz (GM - *1971)
Ganguly Surya Shekhar (GM - *1983)
25-02
Julio Granda Zuniga (GM - *1967)
S.P. Sethuraman (GM - *1993)
27-02
Jacques Mieses (GM - *1865 - 23.02.1954)
Hou Yifan (WK vrouwen 2010 - *1994)
28-02
Anna Muzytchuk (GM - *1990)
29-02
Niclas Huschenbeth (GM - *1992)
02-03
Carl Schlechter (* - 27-12-1918)

Hij heeft ons verlaten...
Il nous a quittés...

 


Bernard Lacrosse (14-08-1951 - 03-02-2021)
 

 

De Schaakclub Watermaal-Bosvoorde is zeer bedroefd het overlijden van Bernard Lacrosse te moeten aankondigen.

Bernard wijdde een heel deel van zijn leven aan de verspreiding van ons edele spel.
Hij was voorzitter van de CEFB/FEFB van 1989 tot 1996 en werd benoemd tot erelid van de FEFB. Hij was ook waarnemend voorzitter van de KBSB in 1995. 

Bovendien heeft Bernard een zeer belangrijke rol gespeeld voor de schaakclub Watermaal-Bosvoorde. Hij was de voorzitter en bleef tot vandaag erevoorzitter van onze club. In het begin van de jaren tachtig lanceerde hij de club van Boitsfort in de nationale interclubs, met het succes dat we kennen - met name in eerste klasse geraken en er een aantal jaren blijven. Zonder de heel sterke spelers die hij in ons team heeft weten te brengen, zou het verhaal ongetwijfeld anders zijn geweest.
Het was ook onder zijn impuls dat Club de Boitsfort in de jaren 1990 twee grote toernooien kon organiseren (het Belgacom Internationaal Schaakkampioenschap in 1994 en 1995). 

Hij gaf ook vaak goede raad aan de Boitsfortspelers en meer dan dat, hij was een warme clubgenoot, die ons zoveel mooie momenten liet beleven, zowel op het schaakbord als daarnaast, tijdens de derde helft die heel vaak stralend en heftig was.  
Tenslotte bleef Bernard zeer gehecht aan onze club, ook al liet zijn gezondheid hem de laatste tijd niet meer toe aan onze activiteiten deel te nemen.

Wij danken Bernard voor alles wat hij voor onze club en voor de ontwikkeling van ons spel in België heeft gedaan.

Mourad De Villers, Bruno Lacroix, Alain Silovy, Jean-François Jourdain
Voor de Schaakclub Watermaal-Bosvoorde. 

 


Le Club d'échecs de Watermael-Boitsfort a la très grande tristesse de vous annoncer le décès de Bernard Lacrosse.

Bernard a consacré toute une partie de sa vie à la diffusion de notre noble jeu.
Il a été Président de la CEFB/FEFB de 1989 à 1996 et a été désigné Membre d'honneur de la FEFB. Il a également été Président ad intérim de la FRBE en 1995. 

De plus, Bernard a eu rôle très important pour le Club d'Echecs de Watermael-Boitsfort. Il en a été président et par la suite est resté jusqu'à aujourd'hui président d'honneur de notre club. Au début des années quatre-vingt, il a lancé le club de Boitsfort dans les interclubs nationaux, avec le succès que l'on sait - notamment en permettant d'atteindre et de rester quelques saisons en première division. Sans les très forts joueurs qu'il a pu faire venir dans notre équipe, l'histoire aurait été sans nul doute différente.
C'est également sous son impulsion que le Club de Boitsfort a pu organiser deux grands tournois dans les années nonantes (le Belgacom International Chess Championship en 1994 et en 1995). 
Il a aussi souvent donné de bons conseils aux joueurs de Boitsfort et plus que cela, il a été pour nous un camarade de club chaleureux, qui nous a permis de vivre tant de bons moments, tant sur les échiquiers qu'après, durant des troisièmes mi-temps qui furent très souvent radieuses et truculentes.  
Enfin, Bernard restait très attaché à notre club, même si sa santé ne lui permettait plus de participer, ces derniers temps, à nos activités.

Nous remercions Bernard pour tous ce qu'il a fait pour notre club et pour le développement de notre jeu en Belgique. 

Mourad De Villers, Bruno Lacroix, Alain Silovy, Jean-François Jourdain
Pour le Cercle d'échecs de Watermael-Boitsfort. 

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.
 

Oplossing #4
Solution #4 

 
 

Twee zetjes...

1.Tb2 Kh1 2. 0-0-0 #

Deux petits coups... 


1.Tb2.Rh1 2.0-0-0#

Schaakpuzzel #5
Puzzle échiquéen #5

 
Wit begint en weigert op te geven - Les Blancs au trait refusent d'abandonner
(chess.com - 2015)

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

 


Naam - Nom

Geert Bailleul

Geboortedatum -  Date de naissance

15-11-1956

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Brugge - Bruges

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Bredene

Schaakclub - Club d'échecs

Koninklijke Brugse Schaakkring (303)

Elo

1600


Lievelingsplaats - Endroit favori

Voeren (Limburg) - Fourons (Limbourg).

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Door corona is dat véél te lang geleden.

Il y a bien trop longtemps à cause du coronavirus

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourire


Rode wijn.

Du vin rouge. 

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un ami


Eentje van Aster Berkhof.

Quelque chose d'Aster Berkhof

Lievelingsfilm - Film préféré

'Forest Gump' met - avec Tom Hanks en - et
'Dances with wolves' ('Dance avec les loups') met - avec Kevin Kostner
 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Catherine Zita Jones

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Tom Hanks & Kevin Kostner

Favoriete muziek - Musique préférée

Muziek van de jaren 60 en 70 op “Joe 60’s & 70’s”.
Musique des années 60 et 70 sur 'Joe 60's & 70's"

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous toucheDe Acrobaat (Martine Bruggeman)

 

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Mijn stiefvader die mij op mijn 35ste leerde
schaken.
Mon beau-père qui m'a appris à jouer aux échecs lorsque j'avais 35 ans.
 


Lievelingsspeler - Joueur préféré


David Navarra :
een sterke schaker maar vooral een heel warme, lieve en bescheiden mens.
un fort joueur, mais surtout quelqu'un de modeste, gentille et très chaleureux

Lievelingsveld - Case préférée

Het veld waar ik de koning van de tegenstander mat kan zetten.
La case où je peux mater le roi adverse

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Heeft een schaker dan gebreken?

ça existe, un joueur d'échecs avec des défauts ?

Levensmotto - Devise dans la vie


Vandaag de dag: stay healthy!

Aujourd'hui: restez en bonne santé !

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Tom Hanks, denk ik

Tom Hanks, je pense.

De beste raad die u ooit kreeg

Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


“Perfectie is niet van deze wereld” en ook nog
“Leer eerst goed stappen vooraleer je wilt
lopen” (is vrijwel op alles wat iemand kan doen toepasbaar)
"La perfection n'est pas de ce monde" et aussi "Apprenez d'abord à marcher avant de vouloir courir" (s'applique presque sur tout ce que l'on peut faire)

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?Bridge

 

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Misschien het feit dat ik piano speel.
Peut-être le fait que je joue du piano

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse


Een lange en pijnlijke doodstrijd.

Une mort longue et douloureuse.

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Door muziek.

Par la musique

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


Meer persbelangstelling waardoor er wellicht
meer (sponsor)geld zou binnenkomen voor het
organiseren van grootse activiteiten.


Plus d'intérêt de la part de la presse, ce qui générerait probablement plus d'argent (de parrainage) pour l'organisation de grandes activités.

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


"Om een groot schaakspeler te worden heb je een sterk geheugen, concentratievermogen,
verbeeldingskracht en een sterke wil nodig" (Bobby Fischer)

"Pour devenir un grand joueur d'échecs, il faut une bonne mémoire, la capacité de se concentrer, l'imagination et une forte volonté" (Bobby Fischer),
 
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.