Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB - n° test

Nieuwsbrief

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de KBSB lanceren we een pretentieloze, tweewekelijkse nieuwsbrief. U vindt er nieuws over toernooien en andere activiteiten, resultaten van Belgische kampioenschappen, linken naar Belgische toernooien, verzoeken van spelers die in het buitenland willen spelen en dit graag met landgenoten doen, een puzzel, eventueel ook boekbesprekingen, enz.
 

Bulletin


Pour marquer le 100e anniversaire de la FRBE, nous lançons un bulletin d'information bimensuel sans la moindre prétention. Vous y trouverez des informations sur les tournois et autres activités, les résultats des championnats belges, des liens vers des tournois belges, des demandes de joueurs qui souhaitent jouer à l'étranger et qui voudraient y participer avec des compatriotes, un puzzle, éventuellement aussi des critiques de livres, etc.

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

    

 

Nieuwsbrief

Op zaterdag 19 december om 15.00 uur zal de auteur van het boek Frank Hoffmeister al uw vragen over het boek beantwoorden ter gelegenheid van het KBSB-honderdjarig bestaan.
Het boek is beschikbaar voor een prijs van 19 euro (+ 5 euro verzendkosten voor België). Stuur een e-mail naar info@frbe-kbsb-ksb.be met vermelding van het aantal boeken dat u wenst, de taal waarin u het (ze) wilt hebben en het adres waarnaar we het (ze) kunnen sturen. Zodra het bedrag van 24 euro op de rekening .... is gestort, zorgen wij ervoor dat het (ze) naar u wordt opgestuurd.

Présentation - livre


Le samedi 19 décembre à 15 heures, l'auteur du livre Frank Hoffmeister répondra à toutes vos questions concernant ce livre à l'occasion du Centenaire de la FRBE.
Le livre est disponible au prix de 19 euros (+ 5 euros de frais d'envoi pour la Belgique) il suffit d'envoyer un mail à info@frbe-kbsb-ksb.be en mentionnant le nombre de livre que vous souhaitez, la langue dans laquelle vous le(s) souhaitez et l'adresse à laquelle nous pouvons le(s) envoyez. Dès que le montant de 24 euros sera versé sur le compte ...., nous nous chargerons de vous le (les) faire parvenir.


Wit geeft 10x mat in een zet 
Les Blancs matent 10x en un coup

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 FRBE-KBSB-KSB, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp