Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 1 - 22-12-2020


 

Nieuwsbrief

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de KBSB lanceren we een pretentieloze, tweewekelijkse nieuwsbrief. U vindt er aankondigingen en resultaten van toernooien, aankondigingen van interessante schaakactiviteiten, verzoeken van spelers die in het buitenland willen spelen en eventueel een landgenoot zoeken om de transport- en overnachtingskosten te beperken, een portret van een bekende of minder bekende schaker, een puzzel, eventueel ook boekbesprekingen, enz.
De nieuwsbrief wordt naar alle clubs opgestuurd, met het verzoek ze door te sturen naar alle leden. Er is ook een mogelijkheid om zich persoonlijk voor de nieuwsbrief in te schrijven (zie op het einde van deze nieuwsbrief).

Wilt u zelf informatie aanbrengen, een artikel aanvullen, een initiatief bekend maken? Zoekt u iemand om naar het toernooi te gaan, om u partijen mee te analyseren? Stuur uw vraag naar de redactie van de nieuwsbrief.

Bulletin


Pour marquer le 100e anniversaire de la FRBE, nous lançons un bulletin d'information bimensuel sans la moindre prétention. Vous y trouverez des annonces et des résultats de tournois, des annonces d'activités intéressantes, les demandes de joueurs qui veulent jouer à l'étranger et qui cherchent éventuellement un compatriote pour partager les frais de transport et de déplacement, un portrait d'un joueur d'échecs belge célèbre ou bien moins célèbre, un puzzle, éventuellement des critiques de livres etc.
Le bulletin est envoyé à tous les clubs, avec la demande de la faire suivre auprès de leurs membres. Il y a également moyen de s'abonner à titre personnel au bulletin (voir à la fin du bulletin).

Souhaitez-vous apporter vous-même des informations, compléter un article, annoncer une initiative ? Cherchez-vous quelqu'un avec qui aller à un tournoi, analyser vos parties ? Envoyez votre demande à la rédaction du bulletin.

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

    


Frank Hoffmeister

 

Boekvoorstelling

Op woensdag 23 december om 20.00 uur organiseert de KBSB een webinar met de Frank Hoffmeister, auteur van het boek, '100 jaar Belgische schaakgeschiedenis'.. Na een voorstelling van het boek (en consequentieve vertaling) zal Frank  al uw vragen over het boek beantwoorden.

Wilt u aan de webinar deelnemen, dan kunt u uw naam doorsturen via het adres: philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be
.
Het boek is overigens beschikbaar bij de Belgische Schaakbond. U hoeft enkel het volgende bestelformulier in te vullen en op te sturen.

Leden van de KBSB betalen 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar.. 

Présentation du livre


Le mercredi 23 décembre à 20 heures, la FRBE organise un webinar avec Frank Hoffmeister, l'auteur du livre '100 ans d'histoire du jeu d'échecs en Belgique'.  Après la présentation du livre (en français avec traduction consécutive en néerlandais), Frank répondra à toutes vos questions.

Ceux qui souhaitent participer au webinar peuvent le faire savoir par philippe.vukojevic@frbe-kbsb-ksb.be.

Le livre est d'ailleurs disponible auprès de la Fédération belge des échecs. Il suffit de compléter et renvoyer le formulaire de commande..

Les membres de la FRBE paient 10 euros/livre (+ les frais d'envoi), pour les non-membres, le prix s'élève à 15 euros/livre..

Belgisch Jeugdkampioenschap - online Championnat de Belgique Jeunesse - en ligne

 

BJK - online

Wanneer u deze lijnen leest, zijn de eerste kampioenen bij de jeugd al gekend. Inderdaad, de U8, de U10, de U12 en de U14 konden onder impuls, talent en toewijding van Annelies Cuvelier aan het eerste BJK online deelnemen.

Voor het eerst ook werd er in ons land gebruik gemaakt van Toledo, een schaakplatform dat gekoppeld is aan Zoom, zodat de spelers ook tijdens de partijen zichtbaar zijn en het risico op bedrog serieus wordt beperkt.

De kampioenschappen voor de U8, de U10, de U12 en de U14 vonden plaats op 19, 20 en 21 december 2020. Om de resultaten te raadplegen, klik op de gewenste reeks: U8 - U10 - U12 - U14.

Voor de U16, de U18 en de U20 kunt u zich overigens nog altijd ingeschrijven. Voor meer informatie verwijzen we naar hier.

CBJ - en ligne


Lorsque vous lirez ces lignes, les premiers champions et championnes chez les jeunes seront déjà connus. En effet, le U8, les U10, les U12 et les U14 ont pu participer aux premiers CBJ en ligne sous l'impulsion, le talent et le dévouement de Annelies Cuvelier.

Pour la première fois aussi dans notre pays, les organisateurs se sont servis de Tornelo, une plate-forme d'échecs qui liée à Zoom, réduit sérieusement le risque de tricherie, car les joueurs restent visibles pendant leurs parties.

Les championnats des U8, des U10, des U12 et des U14 ont eu lieu les 19, 20 et 21 décembre 2020.  Pour consulter les résultats, cliquez sur la catégorie souhaitée: U8 - U10 - U12 - U14

Pour les U16, U18 et U20, il n'est d'ailleurs même pas trop tard. SI vous voulez participer, lisez ceci.

Europees kampioenschap Blitz - online
Championnat d'Europe Blitz - en ligne

 

 

Drie deelnemers aan dit prestigieuze toernooi, of althans, aan het selectietoernooi voor het toernooi: François Godart, Quentin Fontaine en Lennert Lenaerts.

Vermoed wordt dat François en Quentin hebben moeten opgeven na technische problemen. Inderdaad, François werd vanaf ronde 5 niet meer gepaard (ondanks een respectabele 2/4) en Quentin kwam niet meer in actie na ronde 2. Geen technische problemen voor Lennert, maar toch gaat het aanvankelijk niet van een leien dakje (1,5/5), maar dan vat Lennerts bord vuur en komt hij de subtop bedreigen met een 4,5/5. Uiteindelijk eindigt hij met 6/11 op een mooie 115e plaats. Vooral zijn perf van 2460, hetzij 103 punten boven zijn Elo, is fantastisch.

Voor de gedetailleerde uitslagen klikt u hier.

De zestien beste spelers in dit selectietoernooi speelden uiteindelijk de finale. Europees kampioen werd Gawain Jones (ENG), voor Alexei Shirov (ESP) en Matthias Bluebaum (GER). 

 

Trois participants belges pour ce prestigieux championnat, ou plutôt pour le tournoi de qualification, François Godart, Quentin Fontaine et Lennert Lenaerts.

Nous craignons que François et Quentin aient dû abandonner pour des raisons techniques. En effet, François n'a plus été apparié après la ronde 4 (alors qu'il était à 2/4), Quentin a dû arrêter après la ronde 2. Moins de problèmes pour Lennert, qui termine 115e. Son début de tournoi est plutôt mitigé (1,5/5), mais alors, il mit le feu à l'échiquier (4,5/5) et à la dernière ronde, il menace même le subtop. Il fait une perf à 2460, soit 103 points au-dessus de son Elo: belle performance du jeune Limbourgeois (22 ans).

Les résultats du Championnat d'Europe de Blitz se trouvent ici.

Les 16 meilleurs joueurs de ce tournoi ont ensuite joué la finale et le champion européen est finalement Gawain Jones (ENG), qui devance Alexei Shirov (ESP) et Matthias Bluebaum (GER).

FIDE online World Cadets & Youth Rapid Chess Championships
    

Wereldkampioenschap - Jeugd

Online, niets nieuws onder de zon. Maar deze keer zijn er weinig Belgen aanwezig. De reden is vrij duidelijk: het kampioenschap vindt plaats van 7 tot 9 december, middenin de examenperiode met andere woorden..
De formule lijkt anders wel aardig. De zestien beste spelers plaatsen zich voor het vervolg: een matchsysteem met directe uitschakeling. Helaas, geen enkele van onze deelnemers slaagde erin zich voor die eindfase te plaatsen.

U10: Elias Ruzhansky (3/7) en Mathijs De Groof (2/7)
U12: Maxime Hauchamps (3/7), Fedor Sazonov (3/7) en Matei Govoreanu (2/7)
U14: Wonder Dutry (2/7)
U16: geen Belgische deelnemers
U18: geen Belgische deelnemers

Filles 10: Lotus Decraene (3,5/7), Yumi Peeters (3/7) en Dhanyadha Bharathi (3/7)
Filles 12: Maya Bursens (2,5/7)
Filles 14: geen Belgische deelnemers
Filles 16: geen Belgische deelnemers
Filles 18: geen Belgische deelnemers

Championnat du monde - Jeunesse


En ligne, encore et toujours. Mais... peu de Belges. La raison est assez évidente: le championnat a eu lieu du 7 au 9 décembre, en pleine période d'examens donc.
La formule est pourtant chouette, encore et toujours. Les seize meilleurs sont qualifiés pour un système à élimination directe. Malheureusement, aucun de nos participants n'est parvenu à se qualifier pour cette phase finale.

U10: Elias Ruzhansky (3/7) et Mathijs De Groof (2/7)
U12: Maxime Hauchamps (3/7), Fedor Sazonov (3/7) et Matei Govoreanu (2/7)
U14: Wonder Dutry (2/7)
U16: pas de participants belges
U18: pas de participants belges

Filles 10: Lotus Decraene (3,5/7), Yumi Peeters (3/7) et Dhanyadha Bharathi (3/7)
Filles 12: Maya Bursens (2,5/7)
Filles 14: pas de participantes belges
Filles 16: pas de participantes belges
Filles 18: pas de participantes belges
 


London Chess Conference    

De Schaakconferentie

U kunt het zich waarschijnlijk wel voorstellen, maar de conferentie vond online plaats. Bovendien bleef ze dit jaar niet beperkt tot het gebruikelijke thema 'schaken op school'. Zelfs al was dat thema nog altijd de rode draad van de conferentie, toch werden er ook totaal andere, maar minstens even interessante thema's behandeld: vrouwen en schaken, schaakplatformen, wetenschappelijk onderzoek..

Vandaag staan er een aantal opnames gratis ter beschikking van het grote publiek. Het volstaat daarvoor om hier te klikken. Laat u niet afschrikken door de taal, want YouTube maakt het mogelijk om automatisch gegeneerde ondertitels in te schakelen. Als u bij het bekijken van het filmpje op YouTube op het symbooltje onder de gele pijl (zie foto hieronder) klikt, dan zet u de ondertitels aan en als u daarna op het symbool onder de oranje pijl klikt, kunt u de taal kiezen. De kwaliteit is niet top (daarvoor zult u een professionele vertaler moeten inschakelen), maar indien het Engels voor u Chinees is, kunnen de ondertitels er alvast voor zorgen dat u er iets van verstaat.
 

La Conférence échiquéenne


Comme vous pouvez vous en douter, la Conférence a eu lieu en ligne. En plus, cette année, la Conférence ne s'est pas limitée au thème habituel des échecs dans les écoles. Même si les échecs en milieu scolaire constituaient toujours le fil rouge de la conférence, d'autres thèmes fort intéressants étaient également abordés: les femmes et les échecs, les plateformes échiquéennes, la recherche scientifique. 

Aujourd'hui, un certain nombre d'enregistrements ont été mis gratuitement à disposition du grand public: il suffit d'aller voir ici. Ne soyez pas effrayé par la langue, car YouTube vous permet d'avoir des sous-titres générés automatiquement. Pour cela, en visionnant le film, vous devez cliquer sur le symbole sous la flèche jaune (voir image ci-dessous) pour activer les sous-titres et ensuite sur le symbole sous la flèche orange, qui vous permet de choisir la langue des sous-titres. La qualité n'est pas top (pour cela, il vous faudra un traducteur professionnel), mais cela rend le tout bien plus compréhensible que sans les sous-titres.
 

Resultaten

Weinig Belgen die actief zijn in het buitenland. Weinig actieve Belgen, sowieso. Maar er zijn toch vier Belgische spelers die in Barcelona, en meer bepaald in Sitges, spelen:

De enige die het blitztoernooi vooraf heeft gespeeld is Daniel Dardha. Hij eindigt 4e met 6.5 op 9. Zes van de negen tegenstanders zijn GM en Daniel behaalt er een 3,5/6 tegen. Hij eindigt net naast het podium: resultaten blitz.

Daniel Dardha en Antony Mitran spelen nu het toernooi A.
De Faeröer en de Bulgaren brengen Daniel ongeluk. Een geluk bij een ongeluk: er valt in Sitges geen enkele Faeröer te bespeuren. Helaas wel Bulgaren, en de twee die Daniel ontmoet, verslaan hem. Voor het overige een vlekkeloos toernooi, 5 op 7 dus en een perf van 2438..
Antony is vredelievend. Hij remiseert zijn drie eerste ronden, wel tegen 2400 en 2500 elo, verliest dan helaas tegen een 2400. Daarna volgen opnieuw drie remises, maar nu tegen 2000. Morgen ontmoet hij een vierde 2000. Met winst is het evenwicht weer helemaal hersteld..
Ziehier de resultaten: Sitges - Toernooi A
Laurens Goormachtigh en de jonge Jens Cuyvers spelen in het toernooi B.
De twee spelen een 'normaal' toernooi, maar de laatste ronden kunnen er nog een 'goed' of een 'slecht' toernooi van maken..
Ziehier de resultaten van het toernooi B.

Résultats


Peu de Belges actifs à l'étranger. Peu de Belges actifs, tout court. Mais, il y a toutefois quatre joueurs belges qui sont partis à Barcelone, à Sitges plus exactement:

Le seul à avoir joué le blitz préliminaire est Daniel Dardha. Il termine 4e avec 6.5 sur 9. Six des neuf adversaires sont GM et Daniel obtient un 3,5/6 contre eux. Il termine juste à côté du podium: résultats blitz.

Daniel Dardha et Antony Mitran jouent dans le tournoi A.
Les Féroïens et les Bulgares ne portent pas bonheur au premier. Heureusement, il n'y a pas de participants des iles Féroé à Sitges, mais Daniel perd deux parties contre les deux Bulgares qu'il rencontre. Pour le reste un sans-faute et 5/7, avec une perf à 2438.
Antony est de nature pacifique et annule ses trois premières parties, toutes contre des 2400 et 2500 elos. Ensuite, il perd contre un 2400, pour ensuite faire trois fois nulles contre des 2000. Il devrait rétablir l'équilibre en battant un 2000 demain.
Voici leurs résultats: Sitges - Tournoi A
Laurens Goormachtigh et le jeune Jens Cuyvers jouent dans le tournoi B.
Les deux jouent un tournoi 'normal' qui pourrait encore être qualifié de 'bon' ou de 'mauvais' en fonction des résultats lors des dernières rondes.
Voici les résultats du tournoi B.

European Women Online Chess Club Cup 2020

Online-competitie voor damesteams

Een Belgische schaakclub heeft een damesploeg ingeschreven: Wachtebeke. De ploeg is in groep D ondergebracht. Voor meer info over de competitie en de resultaten, klikt u gewoon hier.

Compétition en ligne pour équipes de dames


Un club d'échecs belge a inscrit une équipe de dames: Wachtebeke. L'équipe se retrouve dans le groupe D. Pour plus de renseignements sur la compétition et les résultats: cliquez simplement ici

10-12-2020
Third European Education Summit
 'Brussel - Bruxelles'

Toespraak Judit Polgar (vanaf 1.19.25) op de Europese Onderwijstop
Présentation de Judit Polgar (à partir de 1.19.25) au Sommet européen pour l'enseignement

    

Kalender - opleidingen

Schaken voor beginnende kinderen
in het Nederlands

10-01-2021 - 9.30 - 11.30
17-01-2021 - 9.30 - 11.30
24-01-2021 - 9.30 - 11.30

Schaken voor beginnende volwassenen
in het Nederlands

06-01-2021 - 19.30 - 21.30

Online lesgeven - basiscursus
in het Nederlands

13-01-2021 - 20.00 - 21.00

Info en inschrijvingen: klik hier

Calendrier - formations


Les échecs pour les enfants débutants
en chantier - collaboration avec la FEFB

Les échecs pour les adultes débutants
en français

04-01-2021 - 19h30 - 21h30

Les cours en ligne - principes de base
en français

18-01-2021 - 20h00 - 21h00

Renseignement et infos: ici.
 

Zwart begint en geeft mat in 2 zetten
Les Noirs jouent et matent en deux coups

 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

Naam - Nom

Laurent Wéry

Geboortedatum -  Date de naissance

15-04-1974

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Mons

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Braine-L'alleud

Schaakclub - Club d'échecs

Braine-L'alleud

Elo

1234


Lievelingsplaats - Endroit favori
Op een rots. 
Sur une falaise

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Familiefeest bij mijn grootmoeder toen we met 80 waren.
Fête de famille chez ma grand-mère où nous étions 50

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourireCanada Dry

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un ami


De oude man en de zee (Hemingway).

Le vieil homme et la mer (Hemingway)

Lievelingsfilm - Film préféré


Good Will Hunting

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Aure Atika

Lievelingsacteur - Acteur préféré

.
Matt Damon

Favoriete muziek - Musique préférée

Allerlei soorten (de lijst is te lang).
Éclectique (la liste est trop longue)

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


Ik sta helaas niet zo open voor kunst.

Je suis hélas trop peu réceptif à l'art

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


Ik ben helaas te weinig ontvankelijk voor kunst.

Je suis hélas trop peu réceptif à l'art

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Toen mijn zoon het spel aanleerde, was ik 34

Quand mon fils m'a appris à jouer, j'avais 34 ans

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Magnus Carlsen

Lievelingsveld - Case préférée


Neen - Non

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecsGeen idee - Aucune idée

Levensmotto - Devise dans la vie


Walk your Talk - Fais ce que tu prônes

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Iedere persoon die zich inzet voor zijn overtuigingen
Toute personne qui s'engage pour ses convictions

De beste raad die u ooit kreeg
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Leer zwijgen :-)

Apprends à te taire :-)

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


Geduld...

La patience...

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Te weten dat ik op een dag in mijn leven de belichting deed in een discotheek?Savoir qu'à un moment dans ma vie, j'ai été éclairagiste dans une discothèque ?

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse


Ik heb er enkele..

J'en ai quelques-unes

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Door naar house music te luisteren

En écoutant de la house music

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


Het schaken verplicht maken op school
Le rendre obligatoire dans les écoles

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Schaken is een prachtige levensles.
Les échecs sont une formidable leçon de la vie.
U las de nieuwsbrief graag en u wenst die onmiddellijk in uw mailbox te ontvangen. Dan volstaat het om te klikken op:
 
 
 
Vous avez aimé le bulletin et vous souhaitez le recevoir directement dans votre boite à courriel;
Il suffit de cliquer sur:
 
 
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 FRBE-KBSB-KSB, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp