Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 4 - 02-02-2021


 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de KBSB verschijnt om de twee weken en wil een informatiebron voor de Belgische schaker zijn.

Naast aankondigingen en resultaten van toernooien willen we ook schaakgerelateerde oproepen van leden publiceren (zoektocht naar collega's om naar internationale toernooien te gaan en de (vervoers)kosten te delen, zoektocht naar boeken, zoektocht naar opleidingen...).
.
Dat we een schaakfamilie zijn, willen we uitdragen in onze rubriek 'portret', waarbij telkens een van de leden zichzelf voorstelt. Die rubriek kan er alleen maar zijn als u uw bescheidenheid of uw schroom laat varen. Vraag gewoon een formulier aan en stuur het ons terug.

Wilt u informatie plaatsen, heeft u feedback, stuur maar naar de redactie van de nieuwsbrief.

Bulletin


Le bulletin de la FRBE paraît bimensuellement et il vise à être une source d'informations pour le joueur d'échecs belge.

Mis à part les annonces et les résultats des tournois, nous voulons également publier les demandes des membres qui se rapportent aux échecs (covoiturage pour aller à des tournois internationaux, recherche de livres, recherche de formations...).

Nous sommes une famille échiquéenne et il est bien de se connaître. De là, la rubrique 'portrait'. Cette rubrique ne peut cependant que subsister que si les membres veulent se présenter. Laissez tomber votre modestie ou votre appréhension. Demandez le formulaire et renvoyez-le-nous.

Une information à insérer, du feedback à donner: faites-le savoir à la rédaction du bulletin.

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

    
 

Super Promotie!

De verdeling van het boek aan de clubs loopt verder (elke club krijgt een gratis exemplaar), maar u kunt het boek bij de KBSB ook voor een ongelooflijke weggeefprijs (nog altijd dezelfde als twee weken geleden) aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

Vul dus snel het bestelformulier in, kies de leveringswijze en schrijf vervolgens het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Super Promotion !


La distribution du livre aux clubs continue (chaque club recevra un exemplaire gratuit), mais vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix toujours aussi fou, fou, fou qu'il y a deux semaines.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Remplissez donc vite le formulaire de commande, choisissez la façon de livraison et transférez ensuite le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

KBSB - Boek van het jaar
FRBE - Livre de l'année

 

(Foto - Photo: Getty Images)
 
 

 

De KBSB wil een wedstrijd lanceren: het "KBSB-schaakboek van het jaar", dat op het einde van het jaar zal worden onthuld.

De kandidaatboeken zijn de boeken die verschijnen (verschenen zijn) in het seizoen van september 2020 tot augustus 2021. Eind augustus wordt een shortlist opgesteld waaruit een comité van experts vervolgens het boek van het jaar zal kiezen.

Voor dit comité zoeken we nog experts. Ze moeten lid zijn van de KBSB, eerder lezer dan verzamelaar zijn, - bij voorkeur - in staat zijn om boeken in meerdere talen te lezen (het Engels is daarbij een 'must') en bereid zijn om van september tot eind november de shortlist-boeken die ze nog niet hebben gelezen, door te nemen..

Als u aan dit profiel beantwoordt of iemand kent die absoluut lid moet zijn van het comité, laat het ons weten door een mail te sturen naar info@frbe-kbsb-ksb.be

 

La FRBE voudrait introduire un concours: le "livre d'échecs FRBE de l'année" qui sera dévoilé à la fin de l'année.

Les livres candidats seront tous ceux qui paraîtront pendant la saison allant du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021. Fin août, il sera dressé une liste de livres sélectionnés parmi lesquels un comité d'experts élira ensuite le livre de l'année.

Pour ce comité, nous recherchons des experts. Ils/elles doivent être membres de la FRBE, être lecteurs plutôt que collectionneurs, être - de préférence - capables de lire des livres en plusieurs langues (l'anglais étant un 'must') et être prêt(e)s à parcourir de septembre à fin novembre les livres sélectionnés qu'ils/elles n'auront pas encore lus.

Si vous correspondez au profil ou que vous connaissez un.e joueur.se qui devrait impérativement faire partie du comité, faites-le-nous savoir en envoyant un mail à info@frbe-kbsb-ksb.be.

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Veel clubs organiseren online toernooien en nodigen daarbij alle schaakliefhebbers uit. Wij willen de organisatoren helpen door hun toernooien aan te kondigen. Voor de resultaten en aankondigingen van toernooien op Lichess (individuele toernooien, teamcompetities), raden wij u aan om de pagina van het Belgische vriendenteam te raadplegen. Indien u een ander schaakevenement vanaf 16 februari 2021 organiseert, neem dan gewoon contact op..Uitslagen

Limburgse Online Jeugdkampioenschappen

9 & 10-01-2021 en 16 &17-01-2021
Tornelo-toernooi (waarbij de spelers tijdens de partijen via camera te zien zijn en waarbij ze gemakkelijker hulp kunnen vragen bij technische problemen). Limburg stopt hier overigens niet aan de landsgrens, want ook Nederlandse Limburgers namen deel.
U vindt dan ook de Info en resultaten op de site van Belgisch Limburg als die van Nederlands Limburg.


Jeugdcriterium.
De 27e editie van het Jeugdcriterium is online gestart. De resultaten voor de eerste manche 'in' Zottegem vindt u hier
Volgende manche, op 20-02-2021, in Geel.


Kalender

13 & 14-02-2021
Carnavalstoernooi -
op 13-02-2021 voor de U20
op 14-02-2021 voor de U12
Alle info op de website www.creb.be 
Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt tot de 80 eerste inschrijvingen per toernooi.
Het toernooi is open voor alle spelers, of ze nu lid zijn van een federatie of niet.
Het toernooi wordt op (echte) naam gespeeld.
De inschrijvingen zijn open vanaf 03-02-2021 en kunnen enkel via mail naar echecs@skynet.be


27-02-2021
VOSSK (Vlaams Online Schoolschaak kampioenschap) - info: Philippe Vukojevic

Tournois en ligne


Beaucoup de clubs organisent des tournois en ligne et invitent tous les amateurs d'échecs à y participer. Nous voulons bien aider les organisateurs en annonçant ici leurs tournois. Pour les annonces et les résultats des tournois Lichess (tournois individuels, tournois par équipes,...), nous vous conseillons de consulter la page de l'équipe des amis belges 
Si vous organisez d'autres événements en ligne à partir du 16 février 2021, contactez-nous.. Résultats

Championnats de la Jeunesse du Limbourg en ligne
9 & 10-01-2021 et 16 &17-01-2021
Tournoi Tornelo (où les joueurs sont visibles pendant les parties par caméra interposée et où ils peuvent plus facilement demander de l'aide en cas de problèmes techniques). Le Limbourg ne s'arrête d'ailleurs pas à la frontière, car le tournoi était aussi ouvert aux Limbourgeois néerlandais.
U vindt dan ook de Info en resultaten op de site van Belgisch Limburg als die van Nederlands Limburg.


Critérium de la jeunesse
En Flandre, la 27e édition du Critérium de la jeunesse a débuté en ligne. Voici les résultats pour la première manche 'à' Zottegem.
Prochaine manche, le 20-02-2021, à Geel.


Calendrier

13 & 14-02-2021
Tournois de Carnaval -
le 13-02-2021 pour les U20,
le 14-02-2021 pour les U12
Toutes les infos sur le site www.creb.be
Attention, les inscriptions sont limitées aux 80 premiers inscrits dans chaque tournoi.
Le tournoi est ouvert aux joueurs affiliés ou non à une fédération.
Le tournoi est nominatif.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 03-02-2021 et se font uniquement par courriel à echecs@skynet.be

27-02-2021
VOSSK (Championnats de Flandre interécoles) - info: Philippe Vukojevic 

Daniel Dardha - 2503 Elo

 

Daniel Dardha (de gemaskerde met de beker) na zijn 1e GM-norm in Chartres
Daniel Dardha (le masqué avec la coupe) après sa 1e norme de GM à Chartres
 
 

Hoe word je grootmeester?


Door goed te schaken, natuurlijk.

Maar hier willen we het even hebben over de formele kant van de zaak. Om grootmeester te worden dient een schaker normaal drie grootmeesterresultaten te behalen in toernooien met in totaal minimaal 27 ronden. Een toernooi moet dus minstens negen ronden tellen om een grootmeesterresultaat mogelijk te maken.

Maar wat is een grootmeesterresultaat? Het houdt in dat de speler een toernooiprestatierating (TPR) van minstens 2600 behaalt. Die TPR is een optelsom van :

de gemiddelde Elo van je tegenstanders in een toernooi.

Aangezien het aperitiefhapje van de kandidaat GM in de eerste ronde van een open toernooi vaak nog geen 2000 Elo telt en dus een nefaste invloed op de gemiddelde Elo heeft, mag je de zwakste Elo naar 2200 optrekken.

* je prestatie in datzelfde toernooi 

Die prestatie kan 50% zijn. Dan is je TPR gewoon het gemiddelde van je tegenstanders. Is je prestatie boven de 50%, dan worden er bij dat gemiddelde punten bijgeteld, is je prestatie negatief (onder de 50%), dan worden er punten afgetrokken. Om te weten hoeveel punten precies, raadpleeg je de tabel 8.1.a (in het artikel B01 - Regulations - 1.49 van het FIDE-handboek).

Er zijn nog wel wat criteria over het aantal rondes, het aantal en de nationaliteit van de getitelde spelers die je tijdens het toernooi moet ontmoeten en bij een aantal continentale- of wereldkampioenschappen is het ook mogelijk een grootmeesterresultaat te behalen door het toernooi te winnen of hoog te eindigen, maar die details leert u wel tijdens een arbiterscursus..

Daarnaast dient de speler ooit in zijn leven ook een virtuele (niet noodzakelijk gepubliceerde) rating van 2500 te behalen. Die voorwaarde heeft Daniel dus nu bereikt: hij heeft nu een (gepubliceerde) Elo van 2503. Zijn virtuele Elo ligt zelfs iets hoger, aangezien hij door een nederlaag in de laatste ronde van het toernooi enkele punten heeft verloren,

Samengevat: Daniel heeft dus nu al twee van de vier voorwaarden vervuld om GM te worden. Hij heeft zijn Elo-grens van 2500 vast en hij heeft in Chartres al een eerste GM-norm behaald (zie foto). Nog twee GM-normen dus..

Comment devenir GM ?En jouant bien aux échecs, bien entendu..

Mais, regardons ici le côté formel du titre. Pour devenir grand-maître, vous devez normalement obtenir trois résultats de GM pendant des tournois avec au total un minimum de 27 rondes. Un tournoi doit donc compter au moins neuf rondes pour permettre d'obtenir un résultat de GM.

Mais, c'est quoi un résultat de GM? Cela signifie que vous obtenez un 'tournament performance rating' TPR) d'au moins 2600. Ce TPR est une addition de:

la moyenne Elo de vos adversaires pendant ce tournoi

Comme l'amuse-gueule du candidat GM pendant la première ronde d'un Open n'a souvent même pas 2000 Elo et que ceci serait défavorable pour la moyenne Elo, le plus faible Elo peut être remplacé par un Elo fictif de 2200.

* tes performances pendant ce même tournoi 

Votre performance peut être de 50%. Votre TPR est alors identique à la moyenne Elo de vos adversaires. Si vous prestez mieux que 50%, on ajoutera des points à cette moyenne Elo. Si votre score est négatif (sous les 50%), des points vous seront retirés . Pour savoir combien de points exactement, consultez le tableau 8.1.a (dans l'article B01 - Regulations - 1.49 du manuel de l'arbitre FIDE).

Il y a encore d'autres conditions à remplir, concernant le nombre de rondes, le nombre et la nationalité des adversaires titrés que vous devez rencontrer pendant le tournoi et dans un certain nombre de cas, il est même possible d'obtenir le titre de GM directement, mais les tournois qui offrent cette possibilité sont plutôt rares et les adversaires plutôt de bonne qualité. Pour connaître toutes les finesses, nous vous conseillons de suivre un cours d'arbitrage..

En plus, le joueur doit également obtenir une fois dans sa vie une cote virtuelle (donc pas nécessairement publiée) d'au moins 2500. C'est la condition que Daniel vient de remplir. Il a maintenant un Elo (publié) de 2503. Sa cote virtuelle est même supérieure à 2503, vu qu'il a perdu sa dernière partie du tournoi,

Bref: Daniel vient donc de remplir une deuxième des quatre conditions pour devenir GM. Il a dépassé les 2500 Elo et à Chartres, il avait déjà obtenu une première norme de GM (voir photo). Plus que deux normes de GM à obtenir, donc..

Aankondigingen

De voorzichtige terugkeer naar het normale werd uitgesteld.

Ze waren met 35, de Belgen die in Capelle-la-Grande waren ingeschreven, maar het toernooi is geschrapt. Het is niet echt gissen naar de reden van die schrapping.

Om een fysieke partij te spelen, moet je in Italië zijn; waar - oh, ironie - het virus bijna een jaar geleden ons schaakleventje in de war zou sturen.
Daniel Dardha (die duidelijk de weg naar en in Italië heeft gevonden) neemt er van 12 tot 16 februari deel in Montebelluna. Behaalt hij er zijn tweede GM-norm? De partijen zullen vermoedelijk op chess24.com kunnen worden gevolgd, de paringen, uitslagen en klassementen vindt u hier.

Annonces


Le timide retour à la normale reporté..

Ils étaient pourtant nombreux (35), les Belges inscrits au tournoi de Cappelle-la-Grande, mais ce tournoi a été supprimé pour les raisons que l'on devine.

Pour jouer aux échecs en présentiel, c'est apparemment en Italie qu'il faut se rendre où - ironie - le coronavirus a commencé à se mêler de notre vie échiquéenne il y a presqu'un an..
On retrouvera Daniel Dardha (eh oui, il a trouvé ses repères en Italie) du 12 au 16 février dans le tournoi de Montebelluna. Est-qe qu'il y obtiendra sa deuxième norme de GM ?
Les parties pourront probablement être suivies sur chess24.com, les appariements, les résultats et les classements se trouvent ici.
 

De Belgische jeugdkampioenen
Les champions de Belgique de la jeunesse

(Foto - Photo: Het Huis)

Marc Coucke en schaken

Marc Coucke schaakt en investeert graag. Helaas heeft hij beide activiteiten nog niet in een actie verenigd. Jammer, want ons lijkt investeren in (school)schaken, voor onze maatschappij echt wel rendabel te zijn, in elk geval meer rendabel dan in een voetbalploeg.

Nu, in het televisieprogramma 'Het Huis' van 15 december 2020 liet Marc Coucke zich opnieuw ontvallen dat hij op 16jarige leeftijd jeugdkampioen schaken was geweest (een eerste keer in de Morgen van 24-02-2018). Maar klopt dit wel? Was hij in 1981 (of 80 of 82) kampioen van België?

De fact-check bleek moeilijker dan verwacht, maar door de inspanningen van Luc Oosterlinck en Marcel Roofthoofd (jawel, die uit het portret van nieuwsbrief #3) konden alle jeugdkampioenen worden opgelijst. Hun huzarenwerk vindt u op Wikipedia, waar ook alle andere Belgische kampioenen zijn opgelijst. Een oprechte dank voor het mooie werk!

En neen, Marc Coucke zult u er niet aantreffen, al eindigde hij in 1981 tweede, achter Dirk Welvaert. Een ander jaar eindigde hij vierde. Misschien, merkte Peter Mangelschots in de krant op, zal Anderlecht in Couckes ogen kampioen zijn als zijn ploeg erin slaagt om tweede of vierde te eindigen... 

Marc Coucke et les échecs

Marc Coucke aime jouer aux échecs et il aime investir. Malheureusement, il n'a pas encore fait de deux pierres un coup. Dommage, car un investissement dans les échecs (scolaires) ne peut être que rentable pour notre société, de toute façon plus que dans une équipe de foot.

Or, dans le programme télévisé 'Het Huis' du 15 décembre 2020, Marc Coucke déclarait à nouveau qu'il avait été champion de Belgique des échecs lorsqu'il avait 16 ans (il l'avait déjà affirmé dans le journal De Morgen du 24-02-2018). Mais est-ce bien vrai ? Était-il champion de Belgique en 1981 (ou 80 ou 82)  ?

La vérification des faits semblait plus dure que prévue, mais grâce aux efforts de Luc Oosterlinck et de Marcel Roofthoofd (exactement, le même que celui du portrait du bulletin #3), tous les champions de Belgique ont pu être listés. Leur travail de titans se trouve sur Wikipedia, où vous verrez aussi tous les champions belges. Nos plus chaleureux remerciements pour ce travail précieux !

Et non, Marc Coucke ne figure pas dans le document,. En 1981, il a terminé deuxième, derrière Dirk Welvaert. Il a aussi terminé quatrième lors d'une autre édition. Peut-être, a fait remarquer Peter Mangelschots dans le journal, l'équipe d'Anderlecht sera considérée par Coucke comme championne de Belgique si elle parvient à terminer deuxième, voire quatrième.

De Brugse meesters - Les Maîtres brugeois


Hoop doet leven!

Veel organisatoren kijken de kat uit de boom. Logisch. Waarom zouden ze zich inspannen als het eventueel tot niets kan leiden? Niet zo in Brugge. Dat geeft vertrouwen. Mochten de beperkingen opgeheven worden rond begin augustus, om maar iets te zeggen, dan zullen de spelers direct de kans krijgen om hun eerste grote toernooi in meer dan een jaar te spelen.

Vive l'espoir !

Beaucoup d'organisateurs attendent. Cela semble logique : Pourquoi devraient-ils faire des efforts qui pourraient n'aboutir à rien ?. Pas ceux de Bruges, Cela donne confiance. Si les restrictions étaient levées disons, vers début août, les joueurs auront directement l'occasion de jouer leur premier grand tournoi depuis plus d'un an:

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vieren tussen 2 en 16 februari 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 2 et le 16 février 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
02-02
Svetozar Gligoric (GM - *1923 - 14-08-2012)
03-02
Dr. Colin McNab (GM - *1961)
Gabriel Sargissian (GM - *1983)
04-02
Nikita Vitjugov (GM - *1987)
05-02
Markus Ragger (GM - *1988)
Dmitri Andreikin (GM - *1990)
Amin Tabatabaei (GM - *2001)
07-02
Mark Taimanov (GM - *1926 - 28.11.2016)
08-02
Yuri Averbach (GM - *1922)
09-02
Boris Gulko (GM - *1947)
Parimarjan Negi (GM - *1993)
10-02
Aleksander Sznapik (IM  - *1951)
11-02
Glenn Flear (GM - *1959)
13-02
Benjamin Foster (Problemist - problémiste *1851 - 1-1-1919)
Arthur Yusupov (GM - *1960)
Levente Vajda (GM - *1981)

14-02
Sergei Tiviakov (GM - *1973)
15-02
Erich Eliskases (GM - *1913 - 2-2-1997)

Thorsten Michael Haub (GM - *1968)
Daniel Friedman (GM - *1976) 

16-02
Vera Menchik (GM - *1906 - 27-6-1944)

Riudolf Teschner (GM  - *1922 - 23-7-2006)
Vladimir Fedosseev (GM - *1995)

Hij heeft ons verlaten...
Il nous a quittés...

 


Jan Opstaele (27-12-1955 - 26-01-2021)
 

    

Kalender - online opleidingen

Geen nieuwe opleidingen gepland
in het Nederlands

Nood aan opleidingen (schaken voor volwassenen, ChessBase, toernooien organiseren via Lichess...)? Wij luisteren graag naar uw voorstellen. - contacteer ons.

Calendrier - formations en ligne


Pas de formations prévues en ce moment

Besoin de formations (les échecs pour les adultes, ChessBase, organiser des tournois sur Lichees...) ? Nous sommes à l'écoute de vos propositions ::contactez-nous

De toute façon, la FEFB vous invite à rejoindre leur compte Discord pour suivre des cours en ligne.
 

Oplossing #3
Solution #3 

 
 

Het mat vermijden...

Voor een competitieschaker die altijd wil winnen, een moeilijke opdracht.
Veel mogelijkheden heeft wit nochtans niet. Een zet met een van de paarden geeft direct mat, 1.e4 is ook direct mat. Enkel na 1.c4 kan zwart zich verdedigen. 1...Txc4. Nu heeft wit twee zetten die niet tot een direct mat leiden: 2.Pc7 en 2.e4. Na 2.Pc7 volgt dan noodgedwongen 2...Txc7 en hier heeft wit maar een zet die geen geeft: 3.Pe7 Txe7, maar uiteindelijk zal de zwarte koning na 4.e4 Txe4 5.fxe4 toch mat staan.
Dus, de correcte volgorde is: 1..c4 Txc4 2.e4 Txe4 3.Pe7 Txe7 4.Pc7 Txc7 en pat

Éviter le mat... 


Pour un joueur qui veut toujours gagner, il n'est pas simple de chercher comment ne pas gagner. Pourtant, les Blancs n'ont pas beaucoup d'options. Un coup avec un des cavaliers fait mat, tout comme 1.e4 d'ailleurs. Il ne reste plus qu'à essayer 1.c4. Les Noirs peuvent se défendre . 1...Txc4. Maintenant, deux coups ne mènent pas à un mat direct : 2.Cc7 et 2.e4. Après 2.Cc7, il y aura donc 2...Txc7 et ici, les Blancs n'ont plus qu'un coup : 3.Ce7 Txe7, mais finalement, après 4.e4 Txe4 5.fxe4, le roi noir est mat .
Donc, l'ordre de coups correct est : 1..c4 Txc4 2.e4 Txe4 3.Ce7 Txe7 4.Cc7 Txc7 et pat

Schaakpuzzel #4
Puzzle échiquéen #4

 
Wit begint en geeft mat in twee - Les Blancs au trait font mat en deux coups
(Bron - Source: Werner Speckmann)


 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

 


Op de voorgrond, iemand anders - À l'avant-plan, quelqu'un d'autre
(Foto - Photo: OHRA - .december 1986 - décembre 1986)


Babar, enkele jaren later
Babar, quelques années plus tard

Naam - Nom

Philippe Lombart, dit Babar
(Babar voor de vrienden)

Geboortedatum -  Date de naissance

23-07-1954

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Bouillon

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Resteigne Tellin

Schaakclub - Club d'échecs

BCC Brussels Chess Club (244)

Elo

1831


Lievelingsplaats - Endroit favori
Waar het rustig is: platteland - gebergte 
Endroit calme, campagne - montagne.

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Etentje van het bestuur van BCC op 31-07-2020

Repas du comité du BCC le 31-07-2020

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourire


Blonde Leffe en pastis

Leffe blonde et pastis 

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un amiHans Kmoch: L'art de jouer les pions (Die Kunst der Bauernführung - Pawn Power in Chess).

Lievelingsfilm - Film préféré

Once Upon a Time in the West

Il était une fois dans l'Ouest 

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Jacqueline Bisset

Lievelingsacteur - Acteur préféré


Robert Redford

Favoriete muziek - Musique préférée


Jazz - Blues - Abba

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


De Nachtwacht (Rembrandt)

La Ronde de Nuit (Rembrandt)

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Simultaan - Simultanée

Timman 12-01-1986 (Swift)
 

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Tal

Lievelingsveld - Case préférée


Het matveld  - La case du mat

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecs


Aarzeling tijdens een variante

Hésitation lors d’une variante


Levensmotto - Devise dans la vie


Wees jezelf

Sois toi-même

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?


Een steenarend

Un Aigle Royal

De beste raad die u ooit kreeg
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


God helpt wie zichzelf helpt

Aide-toi et le ciel t’aidera

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


Schaken!

Les échecs !.

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Dat ik zou trouwen.
Que je me marie

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse


Het zicht verliezen.

Perdre la vue 

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Lezen en sport op TV.

La lecture et le sport à la télé

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


Terugkeren naar het speeltempo van de vorige eeuw voor klassieke partijen.Revenir à la cadence du siècle passé pour les parties lentes.

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


Ze houden het geheugen actief
Ils entretiennent la mémoire.
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.