Copy
View this email in your browser

Newsletter - FRBE-KBSB-KSB 
N° 2 - 05-01-2021


 

Nieuwsbrief

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de KBSB lanceren we een pretentieloze, tweemaandelijkse nieuwsbrief. U vindt er aankondigingen en resultaten van toernooien, aankondigingen van interessante schaakactiviteiten, verzoeken van spelers die in het buitenland willen spelen en eventueel een landgenoot zoeken om de transport- en overnachtingskosten te beperken, een portret van een bekende of minder bekende schaker, een puzzel, eventueel ook boekbesprekingen, enz.
De nieuwsbrief wordt naar alle clubs opgestuurd, met het verzoek ze door te sturen naar alle leden. Er is ook mogelijkheid om zich persoonlijk voor de nieuwsbrief in te schrijven (zie op het einde van deze nieuwsbrief).

Wilt u zelf informatie aanbrengen, een artikel aanvullen, een initiatief bekend maken? Zoekt u iemand om naar het toernooi te gaan, om u partijen mee te analyseren? Stuur uw vraag naar de redactie van de nieuwsbrief.

Bulletin


Pour marquer le 100e anniversaire de la FRBE, nous lançons un bulletin d'information bimensuel sans la moindre prétention. Vous y trouverez des annonces et des résultats de tournois, des annonces d'activités intéressantes, les demandes de joueurs qui veulent jouer à l'étranger et qui cherchent éventuellement un compatriote pour partager les frais de transport et de déplacement, un portrait d'un joueur d'échecs belge célèbre ou bien moins célèbre, un puzzle, éventuellement des critiques de livres etc.
Le bulletin est envoyé à tous les clubs, avec la demande de la faire suivre auprès de leurs membres. Il y a également moyen de s'abonner à titre personnel au bulletin (voir à la fin du bulletin).

Souhaitez-vous apporter vous-même des informations, compléter un article, annoncer une initiative ? Cherchez-vous quelqu'un avec qui aller à un tournoi, analyser vos parties ? Envoyez votre demande à la rédaction du bulletin.

Belgisch Jeugdkampioenschap - online Championnat de Belgique Jeunesse - en ligne

 

BJK - online

Na het weekend van 20 en 21 december werd het BOJK op 29 en 30 december voortgezet, nog altijd onder impuls van Annelies Cuvelier.

Hier alle medaillewinnaars:

Jongens

U8   1. Arne Stroobant
        2  Hilel Toledo
        3. Paul Peeters.

U10 1. Elias Ruzhansky
        2  Aeneas Kersemans
        3. Adriaan Declerck.

U12 1. Maxime Hauchamps
        2  Filippos Raptis
        3. Fedor Sazonov.

U14 1. Arne Nemegeer
        2  Julian Victor
        3. Alexander Malfliet.

U16 1. Merlijn Van Volsem
        2  Adrien Anciaux
        3. Joppe Raats.

U18 1. Laurent Huynh
        2  Sterre Dauw
        3. Arthur Neirynck.

U20 1. William Boudry
        2  Aymen Mohanadnoori

Meisjes

U8   1. Amélia Prybilla
        2  Eden Decraene
        3 .Lien De Groof.

U10 1. Lotus Decraene
        2  Dhanyadha Bharathi Mugilan
        3. Khanh Pham Kieu.

U12 1. Maya Burssens
        2  Anastasia Ahn
        3. Uma Van Ewijk.

U14 1. Diana Musabayeva

U16 1. Tyani De Rycke
        2  Alice Navez

U18 1. Daria Vanduyfhuys

Alle officiële resultaten: U8U10U12U14U16U18 et U20
En hier de partijen: U8 - U10 - U12 - U14 - U16 - U18 et U20

CBJ - en ligne


Après le week-end du 20 et 21 décembre, le CBJ en ligne continua les 29 et 30 décembre, toujours sous l'impulse d'Annelies Cuvelier.

Voici tous les médaillés :

Garçons

U8   1. Arne Stroobant
        2  Hilel Toledo
        3. Paul Peeters.

U10 1. Elias Ruzhansky
        2  Aeneas Kersemans
        3. Adriaan Declerck.

U12 1. Maxime Hauchamps
        2  Filippos Raptis
        3. Fedor Sazonov.

U14 1. Arne Nemegeer
        2  Julian Victor
        3. Alexander Malfliet.

U16 1. Merlijn Van Volsem
        2  Adrien Anciaux
        3. Joppe Raats.

U18 1. Laurent Huynh
        2  Sterre Dauw
        3. Arthur Neirynck.

U20 1. William Boudry
        2  Aymen Mohanadnoori

Filles

U8   1. Amélia Prybilla
        2  Eden Decraene
        3 .Lien De Groof.

U10 1. Lotus Decraene
        2  Dhanyadha Bharathi Mugilan
        3. Khanh Pham Kieu.

U12 1. Maya Burssens
        2  Anastasia Ahn
        3. Uma Van Ewijk.

U14 1. Diana Musabayeva

U16 1. Tyani De Rycke
        2  Alice Navez

U18 1. Daria Vanduyfhuys

Tous les résultats officiels: U8U10U12U14U16U18 et U20
Pour les parties: U8 - U10 - U12 - U14 - U16 - U18 et U20
 

100 jaar KBSK - 100 ans FRBE

    
 

Super Promotie!

Een rustige voorstelling van een boek dat op minder dan drie maanden tijd werd geschreven, nagelezen, vertaald en uitgegeven.
Hoe Frank Hoffmeister dit tot een goed einde heeft gebracht en wie hem daarbij heeft geholpen kunt u zelf horen door de webinar te herbekijken, hetzij op het splinternieuwe YouTube-kanaal van de KBSB (zoek op FRBE-KBSB-KSB), hetzij gewoon hieronder.

Terwijl de verdeling van het boek aan de clubs is begonnen (elke club krijgt een gratis exemplaar), kan u het boek bij de KBSB voor een ongelooflijke weggeefprijs aankopen.

Leden van de KBSB betalen namelijk slechts 10 euro/exemplaar. (+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België), voor niet-leden bedraagt de prijs 15 euro/exemplaar o(+ verzendingskosten - 6,20 euro voor België). Voor verzending naar het buitenland, contacteer ons om de portkosten te kennen.

U dient enkel een mailtje naar info@frbe-kbsb-ksb.be te sturen, het aantal en de taal van de boeken aan te geven, alsook het adres waar het (de) boek(en) heen kunnen worden gestuurd en vervolgens schrijft u het bedrag over op de rekening van de KBSB (BE76 001598230095) met de mededeling 'naam + x boeken 100 jaar KBSB'.

Om de portkosten te vermijden, kunt u ook een van onze lokale afhaalpunten contacteren om te zien waar precies en wanneer u het boek kunt afhalen.
Ruben (Edegem), Luc (Dilsen-Stokkem), Bernard (Aalst), Glenn (Oostende), Laurent (Braine-l'Alleud), Frank (Brussel), Philippe (Falaën - bij Dinant) en Günter (Eupen). Om de verzendingskosten te beperken, kunt u natuurlijk overwegen om een groepsaankoop binnen uw club te organiseren.

Super Promotion !


Une présentation paisible du livre qui a été rédigé, corrigé, traduit et édité en moins de trois mois.
Si vous voulez savoir comment Frank Hoffmeister a pu réaliser cette prouesse et qui l'a aidé dans ses démarches, il suffit de revoir le webinaire, soit sur la chaine YouTube flambant neuve de la FRBE (cherchez sur FRBE-KBSB-KSB), soit simplement ci-dessous.

Alors que la distribution du livre aux clubs a déjà commencé (chaque club recevra un exemplaire gratuit), vous pouvez aussi acheter le livre auprès de la FRBE à un prix fou, fou, fou.

Les membres de la FRBE ne paient que 10 euros/livre (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique), et même pour les non-membres, le prix ne s'élève qu'à 15 euros/livre. (+ les frais d'envoi - 6,20 euros pour la Belgique). Pour l'envoi à l'étranger, contactez-nous pour connaître les frais de port.

Il suffit d'envoyer un mail à info@frbe-kbsb-ksb.be, d'indiquer le nombre et la langue des livres, ainsi que l'adresse à laquelle il(s) peut (peuvent) être envoyé(s). Ensuite, vous virez le montant sur le compte de la FRBE (BE76 001598230095) avec la communication 'nom + x livres 100 ans FRBE'.

Pour éviter les frais d'envoi, vous pouvez contacter un de nos points de retrait locaux afin de voir où exactement et quand vous pouvez retirer le livre.
Laurent (Braine-l'Alleud), Frank (Bruxelles), Philippe (Falaën - près de Dinant), Günter (Eupen), Ruben (Edegem), Luc (Dilsen-Stokkem), Bernard (Alost) et Glenn (Ostende). Pour réduire les frais d'envoi, vous pouvez bien entendu envisager de faire un achat groupé au sein de votre club.
Boekvoorstelling van Frank Hoffmeister - Présentation du livre de Frank Hoffmeister

Netflix en het schaken
Netflix et les échecs

 
 
 

 

Never change a winning subject, lijkt wel de slogan van Netflix te zijn. Wie op de betaalzender is geabonneerd kan na (of tegelijkertijd met) de 'Queen's Gambit' nu 'Innocent moves', een Amerikaanse film uit 1993, bekijken. Na een vrouwelijk schaakgenie komt dus nu een mannelijk schaakgenie ons geliefde spel promoten. Ook cinefielen zullen instemmend knikken. 

 


Ne jamais changer un thème gagnant. Telle semble la devise de Netflix. Après (ou simultanément avec) le 'Jeu de la dame', les abonnés Netflix pourront désormais voir ou revoir 'Innocent moves', un film américain de 1993, Après une prodige, c'est au tour d'un prodige échiquéen de promouvoir notre jeu favori. Les cinéphiles apprécieront autant que les échecophiles. 

België schaakt online
La Belgique joue en ligne

 
 
 

Online toernooien

Veel clubs organiseren online toernooien en nodigen daarbij alle schaakliefhebbers uit. Wij willen de organisatoren helpen door hun toernooien aan te kondigen. Gelieve dus contact met ons op te nemen indien u een 'open' online schaaktoernooi organiseert vanaf 19 januari 2021.


Oproep

Helmut Froeyman gaat zelfs verder en heeft een website voor online-schaak gelanceerd. De bedoeling is dat de 'Netflix'-schakers gemakkelijker in contact kunnen komen met de schaakclubs.

Via zijn site organiseert Helmut uiteenlopende activiteiten voor de beginnende schakers: naast de onvermijdelijke schaaktoernooien (o.a. tegen Nederland), is er ook een 'praatbarak' en er is natuurlijk ook heel veel info te lezen. Helmut zou de info verder willen uitbreiden: enerzijds nodigt hij alle Belgische schaakclubs die een lichess-groep hebben opgericht, om die door te geven, anderzijds kunnen ook trainers er zich aanmelden om hun diensten aan te bieden. 

Helmuts mailadres: helmut.froeyman@telenet.be. 

 

Tournois en ligne


Beaucoup de clubs organisent des tournois en ligne et invitent tous les amateurs d'échecs à y participer. Nous voulons bien aider les organisateurs en annonçant ici leurs tournois. Contactez-nous si vous organisez un tournoi en ligne à partir du 19 janvier 2021. Appel

Helmut Froeyman va même plus loin en lançant un véritable site pour les échecs en ligne. Le but est de faciliter les contacts entre les joueurs 'Netflix' et les joueurs de club.

À travers son site, Helmut organise différentes activités pour le joueur débutant: outre les inévitables tournois (e.a. contre les Pays-Bas), il y a aussi des salons de discussions et bien entendu, le novice y trouvera beaucoup d'informations. Helmut voudrait bien compléter ces informations: d'une part, il invite tous les clubs belges qui ont fondé un club sur Lichess, de le lui faire savoir. D'autre part, les entraîneurs pourront également se faire connaître pour offrir leurs services. 

L'adresse mail d'Helmut: helmut.froeyman@telenet.be. 

Resultaten

VII Sunway Sitges (Spanje)
13-12-2020 - 23-12-2020
Twee weken geleden hebben we Daniel Dardha achtergelaten met een score van 5/7 en nog drie ronden te spelen. Onder invloed van de jonge Franse ster, Marc Maurizzi, die na 9 ronden een GM-norm liet optekenen, begonnen een aantal landgenoten te dromen dat die norm bij een overwinning in de laatste ronde ook voor onze jonge ster mogelijk was. De laatste partij tussen Karen Griogryan en Daniel werd dan ook aandachtig gevolgd op chess24.com. Maar zeges met zwart tegen grootmeesters en GM-normen zijn moeilijk te behalen en de spannende partij eindigde uiteindelijk op remise. Toch een heel mooi toernooi van Daniel, die gedeeld 6e eindigt (12e na scheiding) met 7/10
Antony Mitran rijgde de (strijd)remises aan elkaar, acht in totaal. In het begin tegen veel sterker dan hem, daarna tegen spelers die haalbaardere tegenstanders. Helaas, de twee overige partijen verloor hij. 
Er was ook een B-toernooi waar we twee Belgen in de rangschikking terugvinden: Laurens Goormachtigh eindigde op een 'normale' 14e plaats met 6,5/10, terwijl de jonge Jens Cuyvers met een 5/10 een goed toernooi speelt, maar vooral in de junior blitz een puik parcours aflegt (5/7 en een 6de plaats op 34 deelnemers).
Ziehier alle resultaten: toernooi A - toernooi B - blitz 14/12 - blitz 18/12 - junior blitz 20/12:


V International Chess Festival Vergani Cup (Italië)
26-12-2020 - 30-12-2020
We nemen dezelfde en we herbeginnen.
Onze twee jonge Belgen, Daniel Dardha en Antony Mitran bleven vrolijk rondtoeren. Na de Spaanse gingen ze de Italiaanse schaakborden onveilig maken..
Daniel begon heel sterk en de hoop op toernooiwinst was zeker gerechtvaardigd, maar een nederlaag tegen Warmerdam in ronde 7 zou die ambitie kelderen. Uiteindelijk eindigde Daniel met 6/9, een 7e plaats (zijn startranking) en vijf elopuntjes die hem opnieuw dichter bij een van de voorwaarden voor een GM-norm brengen (elo 2500). Bij Antony ging de vermoedheid op het einde genadeloos toeslaan. Twee nederlangen in de laatste ronden gaven zijn toernooi een zure nasmaak. Hij eindigde op 4/9.
De resultaten: toernooi A..


Vergani Cup Januari (Italië)
03-01-2021 - 07-01-2021
We nemen dezelfde en we herbeginnen (bis).
Onze twee jonge Belgen Daniel Dardha en Antony Mitran zijn nu wel eventjes gestopt met rondtoeren. Waarom zouden ze: in Vergani wordt vier dagen na het Festival opnieuw een mooi toernooi ingericht. Terwijl we deze lijnen schrijven, weten we nog niet hoe het de jonge heren vergaat. Alleen Antony speelt op een live-bord, tegen de Amerikaanse GM Checa (elo 2527) en volgens onze apparatuur staat hij op de 15e zet iets beter.
De resultaten: toernooi A
De partijen: via chessbase-live

Résultats


VII Sunway Sitges (Espagne)
13-12-2020 - 23-12-2020
Il y a deux semaines, nous avions quitté Daniel Dardha sur un score de 5/7 et trois rondes à venir. Sous l'influence du jeune prodige français Marc Maurizzi qui avait obtenu une norme de GM après 9 rondes, pas mal de compatriotes se sont mis à rêver qu'une victoire de Daniel à la dernière ronde soit également synonyme de norme de GM. La dernière partie entre Karen Grigoryan et Daniel fut dès lors suivie attentivement sur chess24.com. Or, les victoires avec les Noirs contre les grand-maîtres et les normes sont très difficiles à réaliser et la partie se termina par une nulle. Néanmoins, un très bon tournoi de Daniel qui termine à une 6e place partagée (12e au départage) avec 7/10.
Antony Mitran enchaîne les nulles (combatives), huit au total. Au début contre bien plus forts que lui, ensuite contre des joueurs à sa portée. Malheureusement, les deux autres parties se soldent par une défaite.
Il y avait également un tournoi B avec deux Belges: Laurens Goormachtigh termine à une 14e place et un 6,5/10 qui peut être qualifié de normal, alors que le jeune Jens Cuyvers obtient un 5/10, un beau résultat vu la concurrence. Plus beau encore est son résultat pendant le blitz junior (5/7 et une 6e place sur 34 participants).
Voici tous les résulats: tournoi A - tournoi B - blitz 14/12 - blitz 1/12 - blitz junior 20/12.


V International Chess Festival Vergani Cup (Italië)
26-12-2020 - 30-12-2020
On prend les mêmes et on recommence.
Nos deux jeunes belges, Daniel Dardha et Antony Mitran poursuivirent allègrement leur chemin à travers l'Europe. Après leurs aventures en Espagne, la destination était l'Italie..
Daniel commença très fort et l'espoir de le voir gagner le tournoi était justifié, mais une défaite contre Warmerdam à la ronde 7 enterra définitivement cette ambition. Finalement, Daniel termina avec 6/9, une 7e place (sa position sur la grille de départ) et cinq points elo qui le rapprochent d'une des conditions pour l'obtention du titre de GM (elo 2500). Pour Antony, la fatigue n'avait pas la moindre pitié. Deux défaites aux deux dernières rondes donnèrent à son tournoi un arrière-goût amer. Il termina avec un 4/9.
Les résultats: tournoi A..


Vergani Cup Janvier (Italie)
03-01-2021 - 07-01-2021
On prend les mêmes et on recommence (bis).
Nos deux jeunes belges Daniel Dardha et Antony Mitran ont arrêté de poursuivre leur chemin. Pourquoi ? Simplement, parce qu'à Vergani, à peine quatre jours après la fin du Festival, les Italiens organisent un nouveau tournoi. En écrivant ces lignes, nous essayons de suivre les parties de la première ronde. Seul Antony joue sur un échiquier électronique, contre le GM américain Checa (elo 2527) et selon nos machines, sa position après le 15e coup est légèrement en sa faveur.
Les résultats: tournoi A
Les parties: sur chessbase-live

European Women Online Chess Club Cup 2020

Online-competitie voor damesteams

Geen geluk voor onze vertegenwoordiger, De Pluspion Wachtebeke, die 3e eindigt in zijn groep, terwijl enkel de twee eerste zich voor de finale plaatsen.
In de groep van Wachtebeke, groep D, zijn dat Gambit Volgograd en Odlar Yurdu.
In de finale blijkt de cercle d'échecs de Monte-Carlo veel te sterk voor de concurrentie. Hij gaat Ugra (2e) vooraf. Op de derde plaats vinden we Gambit Volgograd, dat dus de ploeg van Wachtebeke had uitgeschakeld..
Resultaten: Selectietoernooi - groep D - Finale

Compétition en ligne pour équipes de dames


Pas de chance pour notre représentant, De Pluspion Wachtebeke, qui termine 3e de son groupe, alors que ce ne sont que les deux premières équipes qui se qualifient pour la finale. Dans le groupe D de Wachtebeke, ce sont Gambit Volgograd et Odlar Yurdu.
En finale, le cercle d'échecs de Monte-Carlo s'avère être bien trop fort pour la concurrence. Il devance Ugra (2e) et l'équipe de Gambit Volgograd qui avait donc éliminé l'équipe de Wachtebeke. 
Résultats: Ronde préliminaire - Groupe D - Finale.

Wie viert zijn verjaardag op dezelfde dag als u?
Qui fête son anniversaire le même jour que vous?

 

Verjaardagen

We wensen alle schakers die hun verjaardag vier(d)en tussen 1 januari en 18 januari 2021 het allerbeste met hun extra jaartje wijsheid. Door de AVG-reglementen mogen we ze hier niet bij naam noemen, maar als troost kunnen ze zien welke beroemdheden van de 64 velden op dezelfde dag als zij verjaren.

Anniversaires


Nous souhaitons aux joueurs.ses qui fêtent leur anniversaire entre le 1er janvier et le 18 janvier 2021 toutes nos félicitations avec leur année de sagesse de plus. Vu le RGPD, nous ne pouvons pas mentionner leurs noms ici, mais ils.elles pourront voir quelle célébrité des 64 cases fête son anniversaire le même jour qu'eux / qu'elles.
1-01
LIonel Kieseritzky (Meester/Maître *1806 - 18-5-1852)
Sopiko Guramischvili (IM & vrouw/épouse Anish Giri *1991) 
6-01
Lionid Kubbel (problemist - problémiste *1892 - 18-4-1942)
7-01
Paul Keres (GM - *1916 - 5-06-1975)
Krishnan Sasikiran (GM - *1981)
Luke McShane (GM - *1984)
8-01
Nikolai Minev (problemist - problémiste *1934 - 10-3-2017)
Elisabeth Pähtz (IM - *1985)
10-01
Walter Browne (GM *1949 - 24-06-2015)
11-01
Christian Bauer (GM *1977)
12-01
Vlastimil Hort (GM - *1944)
Sergei Karjakin (GM - *1990)
13-01
Radoslav Wojtaszek (GM - *1987)
15-01
Louis Paulsen (*1983 - 18-08-1891)
16-01
Frederick Yates (*1884 - 10.11.1932)
17-01
MaIa Tsjiburdanidze (voormalig WK - ancienne CM - *1961)
18-01
Alexander Khalifman (voormalig FIDE WK - ancien CM FIDE - *1966)

 

Nationale Elo
Elo national

Elo-rating januari 2021

Is er dan iets veranderd ten opzichte van het vorige Elo-klassement? Voor velen niet, neen, maar toch zijn er een aantal spelers die in het buitenland nog wat partijtjes hebben gespeeld (kunnen spelen). Hun elo-rating kan dan ook een kleine wijziging hebben ondergaan.
Zoek uw persoonlijke elo op de Elo-site van de KBSB.

Classement Elo janvier 2021


Y a-t-il eu des changements par rapport au précédent classement Elo ? Pour nombreux d'entre vous, non, mais certains ont joué (pu jouer) une, voire même quelques parties à l'étranger. Leur classement Elo a peut-être subi une légère modification.
Recherchez votre elo personnel sur le site Elo de la FRBE.

    

Kalender - online opleidingen

Schaken voor beginnende kinderen
in het Nederlands

10-01-2021 - 9.30 - 11.30
17-01-2021 - 9.30 - 11.30
24-01-2021 - 9.30 - 11.30

Schaken voor beginnende volwassenen
in het Nederlands

11-01-2021 - 19.30 - 21.30

Online lesgeven - basiscursus
in het Nederlands

13-01-2021 - 20.00 - 21.00

Info en inschrijvingen.

Calendrier - formations en ligne


Les échecs pour les enfants débutants
en chantier - collaboration avec la FEFB

Les cours en ligne - principes de base
en français

18-01-2021 - 20h00 - 21h00

Renseignements et inscriptions.
 

Oplossing #1
Solution #1 

 
 

Schaken en schoonheid!

Het wordt vrij snel duidelijk dat geen van beide paarden in twee zetten mat kan geven. De genadeslag moet dus van een pion komen. Maar kan dat wel? Er lijkt geen enkele pion te kunnen bewegen? Wel... euh, toch wel. Er bestaat zoiets als de en-passantregel. OK, dan is het gemakkelijk. Ofwel heeft wit 1.c2-c4 gespeeld en antwoordt zwart 1...bxc3 2.a2-a3 (of a2xb3 of a2-a4 of gelijkaardige zetten met de pion op g2) c3-c2#, ofwel heeft wit 1.e2-e4 gespeeld en antwoordt zwart 1...fxe3 2.a2-a3 (of a2xb3 of a2-a4 of gelijkaardige zetten met de pion op g2) f3-f2#. Maar, mag dat wel, een probleem met twee oplossingen? Neen, maar wie zegt er dat de twee zetten hier geldig zijn. Het is niet omdat de stelling perfect symmetrisch is dat beide zetten mogelijk zijn.

Om te weten of wit net 1.c4 dan wel 1.e4 heeft gespeeld, moet je (veel) dieper graven. Wit heeft in deze stelling zeven stukken en drie pionnen verloren. Er waren dus tien slagzetten van zwart nodig.. OK, en wat bewijst dat nu, eigenlijk?

Bekijken we nu even de zwarte pionnenstructuur. Aangezien zwart nog over al zijn pionnen beschikt, kunnen we afleiden hoeveel stukken/pionnen ze samen hebben geslagen. En dat zal altijd tien zijn. Een voorbeeld: pion d7 heeft niets geslagen, pion d6 komt van c7 (1 slagzet), pion c5 komt van b7 (1 slagzet), pion b4 komt dus van a7 (1 slagzet), pion e5 komt misschien van e7 (zonder slagzet), pion f4 komt van f7 (zonder slagzet), maar dat zou betekenen dat pion g7 zich ofwel op d3 ofwel op d2 bevindt (3 slagzetten dus) en pion h7 de andere pion op de d-lijn moet zijn (4 slagzetten).
Probeer alle mogelijke hypotheses uit: u zult altijd op tien opkomen.

Kortom, alle witte stukken en pionnen werden door een zwarte pion geslagen. OK, maar hoe weet je nu welke pion wit op de vorige zet heeft gespeeld?

Geduld, geduld. Kijk, als alle witte stukken en pionnen door een zwarte pion werden geslagen, kan geen enkel wit stuk op zijn beginveld zijn gesneuveld... Maar, als wit pas op de vorige zet 1.e2-e4 heeft gespeeld, waar is de loper van f1 dan gesneuveld? Op zijn beginveld? Dat kan dus niet! Wit heeft zijn loper al vroeger uitgespeeld en bijgevolg ook de e-pion. De laatste zet van wit was dus 1.c2-c4 en zwart geeft mat na 1...bxc3 2. (willekeurig) c2#.

La beauté des échecs !


Il ne faut pas trop de temps pour se rendre compte que les cavaliers ne pourront pas mater le roi blanc. Le coup de grâce devra donc être donné par un pion, mais est-ce bien possible ? En effet, aucun pion noir ne semble capable de jouer. Aucun ? Ben... si. Figurez-vous qu'on a introduit le coup en passant dans les règlements du jeu d'échecs.. OK, là, tout devient clair. Soit les Blancs ont joué 1.c2-c4 et les Noirs répondent 1...bxc3 2.a2-a3 (ou a2xb3 ou a2-a4 ou les coups parallèles avec le pion g2) c3-c2#, soit les Blancs ont joué 1.e2-e4 et les Noirs répondent 1...fxe3 2.a2-a3 (ou a2xb3 ou a2-a4 ou les coups parallèles avec le pion g2) f3-f2#. Mais un problème, peut-il avoir deux solutions ? Non. Et d'ailleurs - malgré la parfaite symétrie de la position - ce n'est pas le cas ici, non plus.

Pour savoir si les Blancs viennent de jouer 1.c4 ou 1.e4, il faut aller (beaucoup) plus loin dans la réflexion. Les Blancs ont perdu sept pièces et trois pions. Il y a donc eu dix prises. OK, et cela prouve quoi, exactement ?

Regardons maintenant la structure des pions noirs. Comme les Noirs ont toujours tous leurs pions, on peut déduire le nombre de prises qu'ils ont faites. Et là, le résultat sera toujours dix. Un exemple: le pion d7 n'a rien pris, le pion d6 vient de c7 (1 prise), le pion c5 vient de b7 (1 prise), le pion b4 vient donc de a7 (1 prise), le pion e5 vient peut-être de e7 (0 prises), le pion f4 vient de f7 (0 prises), mais cela signifierait que le pion g7 se retrouve en d3 ou d2 (3 prises) et le pion h7 serait alors l'autre pion sur la colonne d (4 prises).
Essayez toutes les hypothèses possibles: vous arriverez toujours à dix.

Bref, toutes les pièces et les pions des Blancs ont été pris par un pion noir. OK, et comment puis-je en déduire que c'est soit le pion c, soit le pion e qui ait fait le dernier coup blanc ?

Patience, on vous explique: si toutes les pièces et les pions des Blancs ont été pris par un pion noir, aucun n'est mort sur sa case de départ. Or, si le pion e se trouvait sur sa case de départ jusqu'au coup précédent, le fou n'aurait toujours pas joué et il aurait donc dû être 'tué' sur sa case de départ. Impossible!  Les Blancs ont donc dû libérer le fou bien avant cela. Le dernier coup des Blancs est par conséquent 1.c2-c4 et les Noirs matent par 1...bxc3 2. * c2#.

Schaakpuzzel #2
Puzzle échiquéen #2

 
Wit begint en wint - Les Blancs au trait gagnent
Lasker (bron - source: Emanuel Lasker chess puzzle | Chess Musings (wordpress.com))

 
 

KBSB - FRBE : Gens una sumus 
Portret - Portrait

Naam - Nom

Michel Godart

Geboortedatum -  Date de naissance

22-07-1955

Geboorteplaats - Lieu de naissance

Castillon (Walcourt)

Verblijfplaats - Lieu de résidence

Dinant

Schaakclub - Club d'échecs

Philippeville

maar in COVID-pauze - mais en pause COVID

Elo

1672


Lievelingsplaats - Endroit favori
Nationaal park van de Vercors. 
Parc national du Vercors.

Laatste gedenkwaardige maaltijd
Dernier repas mémorable


Laatste restaurantbezoek met de Top 12-ploeg van Saint-Quentin in Brest (2018), met de betreurde GM Aloyzis Kveinys.
Le dernier resto avec l’équipe de Top 12 de Saint-Quentin à Brest en 2018 en compagnie du regretté GM Aloyzas Kveinys

Drank die u doet glimlachen
Boisson qui vous fait sourirede / le Zizi coin coin

Boek dat u aan een vriend zou schenken
Livre que vous offrirez à un amiViktor Korchnoi: My Best Games I & 2
 

Lievelingsfilm - Film préféré


Les bronzés font du ski (French Fried Vacation 2)

Lievelingsactrice - Actrice préférée

.
Kaley Cuoco (Penny in / dans The Big Bang Theory)

Lievelingsacteur - Acteur préféré

.
Thierry Lhermite

Favoriete muziek - Musique préférée

Pop, Rock & Franse chanson.

Pop, Rock & chanson française

Welk schilderij raakt je 
Quel tableau vous touche


Ik houd veel van de schilder Arcimboldo en zijn 'Vier Seizoenen'.

J'aime beaucoup le peintre Arcimboldo et ses 'Quatre Saisons'

Uw oudste schaakherinnering
Votre plus ancien souvenir échiquéen


Mijn allereerste officiële partij in 1980, tegen Maryam Majewski

Ma toute première partie officielle en 1980, contre Maryam Majewski

Lievelingsspeler - Joueur préféré


Wel/Ben... Viktor Korchnoi

Lievelingsveld - Case préférée


De zwakke velden f2 en f7 - Les cases faibles f2 et f7

Het grootste gebrek van een schaker
Le plus grand défaut d'un joueur d'échecsLeren strijden - Oser me battre

Levensmotto - Devise dans la vie


Neen, niet echt - Non, pas vraiment

Wie zou u willen zijn, indien u niet u was?
Qui voudriez-vous être (autre que vous) ?Sir Arthur Conan Doyle

De beste raad die u ooit kreeg

Le meilleur conseil qu'on vous ait donné


Wijlen de heer Paul Dumoulin zei ons ooit, aan François en mij: "Het klopt dat een dubbelpion een zwakte is, maar vergeet niet dat er naast de dubbelpion, ook een open lijn ligt..."

Monsieur feu Paul Dumoulin nous avait un jour dit, à François et moi : «C’est vrai qu’un pion doublé est une faiblesse ; mais n’oubliez jamais qu’à côté d’un pion doublé, il y a une colonne ouverte…»

Wat zou u nog willen leren?
Qu'aimeriez-vous apprendre ?


Gitaar

La guitare.

Welk aspect van u zou voor velen een grote verrassing zijn?
Quel aspect de vous serait une grande surprise pour les autres ?


Dat ik een grote liefhebber ben van lange wandeltochtenQue je suis un grand amateur de longues randonnées pédestres
 

Uw grootste angst 
Votre plus grande angoisse


Momenteel dat ik nooit geen normaal sociaal leven meer zal hebben..

A l’heure actuelle c’est de ne plus pouvoir retrouver une vie sociale normale

Hoe komt u tot rust? 
Comment vous vous relaxez?


Wandeltochten zijn heel ontspannend

La randonnée est très relaxante

Als u iets in de schaakwereld kon veranderen, wat zou het zijn? 
Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde des échecs, ce serait quoi?


Bestuurders hebben die beter naar de spelers luisteren en vermijden dat sommigen onder hen hun functie enkel uit persoonlijk belang bekleden.


Avoir des dirigeants plus à l’écoute des joueurs et éviter que certains d’entre eux ne soient à leur poste que par intérêt personnel

Wat is het beste dat ooit over schaken is gezegd? 
Quelle est la meilleure chose jamais dite sur les échecs?


"De pionnen zijn de ziel van het schaakspel" Philidor
«Les pions sont l’âme des échecs» Philidor
 Abonneer u - Abonnez-vous 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2021* *FRBE-KBSB-KSB*, All rights reserved.