Copy
Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is, kun je deze ook in je browser bekijken

 

 
Kruisbestuivers /
 
nieuws

 

Mei 2021


Daar is de zomer ! 

 
De zonnecrème kan uit de kast! Met de Week van de bij kondigt de zomer zich eindelijk aan en dat is toch wel goed nieuws voor veel bijen en vlinders. Al is de regen van de voorbije weken toch ook dankbaar voor veel insecten. 
 
Op zondag 30 mei 2021 wordt de Week van de Bij afgetrapt in Bokrijk. We nodigen je graag uit voor het digitale VIP-evenement in de voormiddag. Het event wordt live uitgezonden in de vorm van een webinar, van 10.30 u. tot 12.00 u. Na inschrijving ontvang je de deelnamelink. Bekijk het programma en schrijf je hier nog snel in! 

Door de coronamaatregelen is er dit jaar geen bijenfeest, maar er is wel een bijenwandelzoektocht in het openluchtmuseum Bokrijk. Van 1 juni tot 31 augustus ben je met jouw bubbel welkom voor een fantastische bijenfietsroute in Bokrijk en omgeving. Bij deelname ontvang je het unieke stripverhaal ‘Het blije bijenteam’ van Suske en Wiske.

Heb je zelf nieuws?

Wil je zelf nieuws delen, iets in de kijker zetten of heb je een toffe suggestie? Stuur ons een mailtje

Kruisbestuivers is een PDPO-project van Regionaal landschap Houtland, Stadlandschap West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist. 


200 bij-zondere plekjes in 14 gemeenten!

 
De omschakeling naar een insectenvriendelijk beheer van het openbaar domein is de logische stap vooruit, maar het vraagt best wel moed en engagement van de gemeente. En dan is het uiteraard niet fijn als enkele criticasters de inspanningen afdoen als slecht beheer of gemakzuchtig beleid.

Wel integendeel! Het extensiever beheer is een heel bewuste keuze voor meer bijen, meer bloemen en meer biodiversiteit. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en een bron van inspiratie zijn voor gans haar grondgebied! 

De negatieve reacties vóór zijn, is de helft van het werk! Sensibiliseren en communiceren. Daarom ontwierpen we Kruisbestuivers-bijenbordjes. De bordjes hangen nu in maar liefst 14 gemeenten. Wat mee de boodschap ondersteunt dat al die gemeenten samen hun schouders zetten onder een zoemend openbaar domein!

Ter ondersteuning van de actie maakten we een promofilmpje en een reportage die beiden gelanceerd worden op zondag 30 mei. Deel het gerust op jouw sociale media


Wens je als gemeentebestuur nog bijkomende bordjes of heb je suggesties voor originele spreuken? Contacteer ons gerust!

 

Bijeninventarisaties in Kruisbestuivers-gemeenten

 

Geregeld wind, buien en koude temperaturen dit voorjaar. Daardoor was het buiten nog fris voor de tijd van het jaar en kwam ook het bijenseizoen trager op gang. De hommelkoninginnen lieten zich niet afremmen. Dankzij hun dikke winterjas konden ze bij de eerste zonnestralen al op zoek naar nectar en een nestplaats. En eens de bijen wakker zijn, schieten ook de experten van Natuurpunt Studie in actie.

In Moorslede, Ruiselede en Wingene gingen ze met net en loupepotje in de aanslag, op zoek naar al wat zoemt en bestuift op de openbare terreinen van deze gemeenten.  Dit leverde mooie resultaten op: ondergrondse nestplaatsen van bijen in Moorslede, Wingene en Ruiselede, vondsten van de zeer zeldzame vroege bloedbij en zeldzame ingesnoerde groefbij in Moorslede en foeragerende hommelkoninginnen op krokussen die in het najaar in Wingene geplant werden. 

Ook leverde deze inventarisatie heel wat nuttige beheertips op voor de gemeenten. Minder maaien, gefaseerd knotten en blote grond behouden als nestplaatsen waren enkele van de suggesties. Binnenkort gaan de bijenspeurders opnieuw op pad, benieuwd wat ze nog zullen vinden! 
 
 
Inagro brengt imker bij boer  
 

Ben je op zoek naar een bestuivingsimker in je buurt die zijn bijenvolken verhuurt, dan kan je contact opnemen met Inagro. We werkten een basislijst uit met bestuivingsimkers en kunnen je zo met de juiste personen in contact brengen. Contacteer adviseur Kim Debus via kim.debus@inagro.be of 051 27 33 77. 
 
Zowel landbouwers als imkers hebben voordelen bij een onderlinge samenwerking. Maar het is belangrijk dat de boer en de imker na afloop van die samenwerking allebei tevreden naar huis kunnen. De boer wil mooie vruchten, de imker wil gezonde bijenvolken. Het is dus belangrijk om vooraf goede afspraken te maken en goed met elkaar te communiceren. 
 
Zo kan je de imker laten weten wanneer je je teelten met gewasbeschermingsmiddelen zal behandelen. Dan kan hij daarmee rekening houden. Hij kan de bijenkasten de avond voordien bijvoorbeeld sluiten en terug openen wanneer het product niet of veel minder schadelijk is voor de bijen. 
 
Zelf hou je best ook rekening met enkele eenvoudige 'bij-vriendelijke' landbouwpraktijken. Gebruik selectieve gewasbeschermingsmiddelen die enkel schadelijke insecten aanpakken. Gebruik ze op een doordachte manier: enkel wanneer het niet anders kan. Stem bij voorkeur het tijdstip van de bespuitingen af op het gedrag van de bijen. ’s Avonds spuiten, als de bijen niet vliegen, is ideaal. 
Ook bloeiende kruiden helpen de bijen op en rond je bedrijf om actief en gezond te blijven. Bloeiende kruiden in de grasbermen zijn daarvoor uitermate geschikt. 
 
Wil je nog een stapje verder gaan? Zaai dan een bloemenmengsel in. Dat hoeft zeker niet zo groot te zijn. Een overhoek inzaaien volstaat. De grote interesse voor onze groepsaankoop bloemenmengsels bewijst dat ook dit jaar heel wat telers prachtige, maar zeker en vast ook nuttige bloemenranden zullen inzaaien. 
 
Geprikt door het onderwerp? Lees zeker onze strip ‘Boer&Bij: een bijzondere samenwerking!’. 
 

 


Cursus inspireert groendiensten

 
Op 18 en 19 mei vond zowel in het Houtland als het West-Vlaams hart de cursus 'bijvriendelijk beheer voor het openbaar domein door'. Met deze cursus willen we heel concrete kennis overbrengen naar medewerkers van de groendienst die dagdagelijks ons openbaar domein beheren. Wat hebben bijen en insecten nodig? en hoe kunnen we ons onze omgeving daarop aanpassen? Heel wat mogelijke groenvormen werden onder de loep genomen.

Later in juni volgen nog 2 excursies waar de concepten op het terrein aan de realiteit getoetst worden. De eerste reacties waren alvast positief. Na de cursus volgt een evaluatie om te zien of dergelijke opleiding herhaald kan worden. 

 
 
Distels, 
stekelige lastigaards of  beestige lekkernij?

 

Moeten distels bestreden worden? 

Vroeger moest iedereen de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van volgende vier soorten distels voorkomen: 

  • Kale jonker 

  • Speerdistel 

  • Kruldistel 

  • Akkerdistel 

Een arrest van de Raad van State (2017) vernietigde het besluit van de Antwerpse gouverneur inzake distelbestrijding en haalde zo de decretale basis voor de algemene verplichting om de bloei van deze vier soorten distels te beletten, onderuit. Ook het opleggen van algemene bestrijdingsmaatregelen aan derden om op hun terreinen distels te bestrijden is sindsdien niet langer mogelijk. 

Echter is enige nuance en goed nabuurschap hier wel aangewezen. Vandaag de dag kunnen we eigenlijk stellen dat enkel de Akkerdistel nog voor noemenswaardige problemen zorgt. Niet alleen in de landbouw maar even goed op het openbaar domein, bv. bij de aanleg van een bloemenweide kan de akkerdistel wel eens spelbreker zijn. 
 

Verplichting landbouwers 

De uitspraak van de Raad van State heeft geen betrekking op de verplichting van de landbouwers om akkerdistels te bestrijden op graslanden zoals opgelegd in het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze verplichting is niet gebaseerd op de federale wetgeving, maar vindt haar oorsprong in de Europese  wetgeving. 

Concreet betekent dit voor de landbouwers dat zij de overwoekering van grasland met akkerdistel moeten voorkomen door te vermijden dat akkerdistels in bloei, tot zaadvorming of tot uitzaaiing komen. Met andere woorden: er mogen op graslanden geen akkerdistelhaarden voorkomen. Een akkerdistelhaard is een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 10 m² met akkerdistels in bloei, in zaad of uitgezaaid. 
 

Hoe kan je Akkerdistel bestrijden? 

Elke plant heeft in de natuur een rol. Zo zijn distels interessante nectarplanten voor bijen en vlinders. Sommige rupsen leven alleen op bepaalde distels. Een paar planten laten staan, heeft dus absoluut zijn voordelen. Op bepaalde plaatsen kan het dus geen kwaad om ze ongemoeid te laten. 

Maar uiteraard niet overal. Waar Akkerdistel niet tegen kan, is rust. Het is bij uitstek een plant die houdt van verstoring. Na enige jaren verdwijnt de plant meestal vanzelf. Natuurlijk kun je niet overal zomaar niets doen. Daarom is de 2e beste oplossing het herhaaldelijk maaien. Dat zorgt ervoor dat je de plant uitput en dat de uitzaai verhinderd wordt. Begin met maaien voor de bloei en maai opnieuw op het einde van de zomer en eventueel in de late herfst. Om zaadverspreiding te vermijden, ruim je de gemaaide stengels best op. 

Leg je een bloemenweide aan, dan kijk je best even in de onmiddellijke omgeving of daar geen akkerdistel in bloei komt, want anders krijgen deze zaden een perfect zaaibed. Zaden van Akkerdistel verspreiden zich overigens minder ver dan je aanvankelijk zou denken. Het pluis verliest immers vrij snel haar zaad. 

Onderstaand oud rijmpje vat het zowat samen:
 

Distels breken is distels kweken,
Distels maaien is distels zaaien,
Distels trekken is distels stekken,
Maar distels laten staan,
Is distels laten vergaan !


Wil je nog meer info? Check dan deze fiche.

 


Kijktip:
Wat heeft een trappist met maaien te maken?


Sinusbeheer, slingerend maaien, trappistenbeheer, allemaal slaan ze op een manier van maaibeheer die eigenlijk heel nuttig is voor insecten. En eens je het gezien hebt, is het best wel eenvoudig toe te passen. Het leent zich perfect voor grotere percelen, maar eigenlijk zijn de basisprincipes ook toepasbaar op kleinere oppervlaktes

Variatie en fasering zijn de sleutelwoorden! Het beheer zorgt ervoor dat je een oneindige variatie krijgt in korter vs langer gras, windluwe warme vs frissere plekjes, grazige vs ruigere vegetatie.  Op die manier creëer je voor heel wat insecten op elk moment in het jaar wel de ideale habitat! Je kan het sinusbeheer eigenlijk het best begrijpen door enkele filmpjes.


https://www.youtube.com/watch?v=__WJR_CN7IU
https://www.youtube.com/watch?v=yjn4eszQZYc
https://www.youtube.com/watch?v=25de8y9W_I8
https://www.youtube.com/watch?v=kMXh7z1_9bc


Veel kijkplezier en schol! 
 
Het bijenproject Kruisbestuivers wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 
Copyright © 2021 Kruisbestuivers, All rights reserved.

Contact:
Yannick.verstraete@west-vlaanderen.be (Regionaal landschap Houtland)
Katrien.Geurts@west-vlaanderen.be (Stad-land-schap 't West-Vlaams Hart)

Want to change how you receive these e-mails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Regionaal landschap Houtland & Polders · Tillegemstraat 81 · Sint-Michiels Brugge 8200 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp