Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser
Nieuwsbrief Maart 2015
Denk om Dagen                    

Op 17 en 24 januari jongstleden heeft Mama Vita 2x geslaagde Denk om Dagen georganiseerd in Barneveld en Amsterdam.   In de ochtend heeft Erwin Wieringa uitleg gegeven over Future Planning;
Dromen, plannen maken, zelf beslissingen nemen … voor de meeste mensen is het de kern van hun menselijkheid. Voor mensen met autisme is dat in onze hedendaagse samenleving moeilijk of wordt het lastig gemaakt. Diagnoses dreigen al snel dromen aan diggelen te slaan. Beperkingen in het functioneren roepen vraagtekens op wanneer we onze diepste verlangens verwoorden. Obstakels dwarsbomen dan datgene wat we willen realiseren. Niettemin wil iedereen, ook mensen met autisme, een zo gewoon mogelijk leven leiden. Maar zo’n ‘gewoon leven’ leiden, hoe doe je dat ? Of voor mensen die met mensen met autisme in contact komen die minder snel contact maken of geen inzicht hebben in hun autisme of de handicap op zich : hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand met autisme in mijn omgeving een zo gewoon mogelijk leven leidt ? Niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar hoe dan ook belangrijke vragen die keer op keer terug keren. Een gewoon leven … wat is dat? Allereerst is het belangrijk tot een dialoog te komen over wat een ‘gewoon’ leven dan wel mag zijn.

Na de middaglunch heeft Carlo Post van Autisme Ten Top een persoonlijke lezing gegeven over zijn succes in zijn werk als ICT'er  in combinatie met vrijwilligerswerk en bovenal een familie mens pur sang. 

Als afsluiting heeft Gijs Horvers als ervaringsdeskundige een intense en duidelijk positieve boodschap doorgegeven aan onze ouders. Gijs noemt zich autisme ambassadeur. Zijn missie iste  streven naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij vindt daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit van autisme. 

De denk om dag is als zeer informatief en intensief ervaren maar is enthousiast en succesvol ontvangen door onze ouders! 
 

De aktie Geef Samen  heeft tot nu toe al ad euro 486,00 opgehaald. Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken en gaan het geld inzetten voor specifieke bijeenkomsten. 

Steun moeders van kinderen met autisme

Moeders van kinderen met autisme hebben het zwaar. Hoe creëer ik een gelukkig leven voor mijn kind? Hoe houd ik de sfeer thuis goed? Hoe bereid ik mijn kind voor op de maatschappij? Het is slechts een greep uit de vragen waar deze moeders keer op keer tegenaan lopen. Vaak kunnen de kinderen niet naar school en moeten de moeders gedwongen hun baan opzeggen. Isolatie dreigt en adequate hulp is in veel gevallen niet voorhanden. Aan al deze moeders wil Mama Vita trainingen en coaching aanbieden. Daarnaast willen we de moeders van kennis voorzien om beter hun weg te vinden in de jeugdzorg en het onderwijs. Uw donatie heeft Mama Vita hard nodig om deze moeders te kunnen supporten. Zo kunnen de moeders, met uw hulp, de ondersteuning bieden die hard nodig is voor hun kinderen.

Mama Vita

REMINDER     Kaarten bestellen voor Symposium Ouderkracht rond het kind
Zaterdag 28 maart 2015 te Amersfoort 
ochtend programma   interaktieve workshop met Dr. Martine Delfos over pesten en depressiviteit.
lunch
middag programma    
aan tafel met expertise onderwijs en jeugdhulp

Er is veel verwarring en onduidelijkheid op het gebied van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg naar de gemeente. Om ouders van informatie te voorzien hierover organiseren de Coöperatie Ouderkrachtvoortkind en Stichting Mama Vita een interactieve middag met een zeer deskundig panel waar alle ouders hun vragen aan kunnen stellen en waar we kennis zullen delen over deze thema’s.

Blog verhalen voor en door moeders

Mama Vita heeft in de vorige Nieuwsbrief van Februari 2015 een oproep gedaan voor bloggende moeders.
Inmiddels hebben 5x moeders (Anneke, Joyce, Ria, Simone en Charlotte) zich aangemeld die met enige regelmaat een blog gaan schrijven voor Mama Vita. Onze blog verhalen kan je lezen op onze website; www.stichtingmamavita.nl/vitaverhaal/blogmamavita. 
 
Copyright © 2015 Stichting Mama Vita, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp