Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
Website
YouTube
Twitter
Nr. 7- juli 2014
U ontvangt deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van relevante zaken omtrent Integrale Vroeghulp. Bent u niet geïnteresseerd en wilt u geen mail meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden.

 

Aanmelden
Wilt u collega’s, samenwerkingspartners, kennissen of een vriend(in) attenderen op deze nieuwsbrief? Zij kunnen zich hier aanmelden.

Aanpak integrale vroeghulp sluit naadloos aan op inrichting jeugd sociaal domein

De manier waarop professionals in de netwerken integrale vroeghulp (IVH) met elkaar samenwerken is helemaal 3D-proof.

Integrale vroeghulp werkt bovendien als financiële hefboom doordat met een relatief beperkte investering (met name de coördinatie van het IVH-netwerk) een grote inzet binnen en buiten het gemeentelijk domein wordt gerealiseerd. Dit is gunstig voor de gemeente. Waarom? Omdat vroege signalering en daar adequaat op reageren veel ‘gevolgschade’ op latere leeftijd voorkomt. 
 

Lees hier de blog van Gerrit Jan Schep, voorzitter van de taksforce IVH »

 

Transformeren doe je samen met IVH

De Taskforce Integrale Vroeghulp heeft 16 juni jl. bijgedragen aan het congres ‘Transformeren doe je samen’. Er is deelgenomen aan een rondetafelgesprek over het bundelen van de krachten voor jeugdigen met een verstandelijke en licht verstandelijke beperking in het transformatieproces. En er is een workshop gegeven met IVH als voorbeeld van samenwerking tussen verschillende disciplines en domeinen om een zo integraal mogelijk hulpaanbod te kunnen bieden. De indruk is dat IVH bij de congresdeelnemers op de kaart staat.
 
De IVH-aanpak kan een verbindende rol spelen in de transformatie van maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugdhulp.  Lees hier de blog van Peter van den Broek, projectadviseur landelijk team Taskforce IVH »


 

Ik heb 2 geweldige dochters!

Kan Kiki naar een gewone peuterspeelzaal?
‘De kop geeft het al aan: ik ben blij met mijn meiden. Ik heb samen met mijn man 2 dochters: bijna 4 en 5 jaar oud. Twee leuke meiden, maar o zo verschillend. Onze jongste is een vrolijk, eigenwijs, ondeugend meisje. Een kind dat vrolijk door het leven huppelt en zoals ze haar op het Consultatie Bureau noemen ‘gemiddeld is en precies volgens het boekje en de lijntjes loopt’. Onze oudste was een heel rustig, afwachtend, verlegen en angstig kindje. Duidelijk anders dan andere leeftijdsgenootjes. Maar ik schrijf: was heel rustig, afwachtend en angstig. Lees hier de blog van moeder Kim en hoe het verder is gegaan met haar oudste dochter »

Integrale Vroeghulp van vroeger tot nu

Kan Kiki naar een gewone peuterspeelzaal?
Caroline is moeder van drie kinderen en kwam zo'n tien jaar geleden bij IVH terecht. In de afgelopen jaren is er veel veranderd en verbeterd en dat is maar goed ook. Zelf heeft Caroline deze ontwikkelingen goed kunnen volgen in de acht jaar dat ze in de klankbordgroep van stichting Vroeghulp Rotterdam Rijnmond zit. In een interview blikken we terug op de afgelopen jaren en geeft Caroline tips als ervaringsdeskundige. Lees verder »

Nieuws over digitaal platform, wist u dat…

We met het platform Integrale Vroeghulp de 300 leden al gepasseerd zijn?
  • Er al meer dan 500 bestanden zijn geplaatst?
  • Je al 127 blogs kunt lezen op de community IVH?
  • Er al veel verschillende groepen gevormd worden op de community (o.a. stuurgroepen IVH, kernteams IVH, casemanagers, zorg-onderwijs)?
  • Er voor ouders een informatiesheet beschikbaar is over de community voor en door ouders!
Wilt u ook online samenwerken op het digitaal platform IVH? Maak kennis met een 10 stappen uitleg »


 

IVH IN DE MEDIA


In het themanummer zorg – onderwijs van vakblad VROEG, staat een artikel ’Vroeg verbinding onderwijs en zorg  helpt’. Een kind met ontwikkelingsachterstanden en of gedragsproblematiek levert tegen de leerplichtige leeftijd doorgaans vragen op. Ouders maken zich daar soms ver vóór de leeftijd van vier jaar al zorgen over. Een goede samenwerking tussen ouders, Integrale Vroeghulp en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs biedt kansen! Lees hier het artikel »

Neem deel, deel mee!
In de Community IVH

Deel kennis en ervaring in de community van Platform Integrale Vroeghulp. Iedereen die betrokken is bij Integrale Vroeghulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand is welkom: ouders, professionals én gemeenten.

Direct lid worden van de Community »
Aan de slag in de community » 
Colofon

Integrale Vroeghulp bestaat uit regionale netwerken die vanuit verschillende disciplines en hun eigen expertise kijken naar jonge kinderen (0-7 jaar) met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand als gevolg van een beperking of gedragsproblemen. De netwerken richten zich op vroege signalering, diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning en samenhangende arrangementen van onderwijs en zorg. MEE coördineert de regionale netwerken. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Taskforce IVH en bestaat uit de kernpartijen: VGN, BOSK, MEE Nederland, NCJ.

Copyright © 2014 Integrale Vroeghulp, Alle rechten voorbehouden.
Redactie: Annette Abels, Susan Osterop en Peter van den Broek
Ontwerp: Patroeska Engel
Uitgave: juli 2014

mail: info@integralevroeghulp.nl
website: www.integralevroeghulp.nl


 
Integrale Vroeghulp
p.a. NCJ
Churchilllaan 11
Utrecht, 3527 GV
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboekAfmelden  |  Profiel bijwerken 
 


Email Marketing Powered by Mailchimp