Copy
Raons Newsletter Juliol 2013
Juliol 2013

PRESENTACIÓ

A Raons Públiques portem treballant des del 2009 en la construcció col·lectiva de la ciutat, buscant la manera d’implicar a la ciutadania d’una manera efectiva en el disseny de l’espai públic. Hem treballat amb associacions de veïns, comunitats escolars, tècnics municipals o estudiants universitaris, fent propostes de regeneració urbana, anàlisis d’usos i necessitats urbanes, activitats de dinamització al carrer...
Volem establir amb aquesta “newsletter” un canal de comunicació estable amb vosaltres, per tal de compartir el que fem, el que pensem i  el que passa al voltant dels projectes en què estem involucrats. Comptem amb la vostra col·laboració per enriquir col·lectivament aquesta iniciativa, no dubteu a enviar les vostres opinions, suggeriments i aportacions a newsletter@raonspubliques.org.EDITORIAL

No és només pels 20 cèntims

Comencem amb una sèrie d'articles d'opinió en què periòdicament analitzarem els temes que ens preocupen sobre urbanisme, dret a la ciutat i participació ciutadana. Comencem amb el rerefons de reivindicació urbana que subjau a les mediàtiques protestes que estan sacsejant Brasil. Llegir article

NOTÍCIES

Què passa sobre les vies ?

La transformació dels espais urbans vinculats a instal·lacions ferroviàries és una constant de les actuacions urbanístiques al s.XX. Aquests espais, en altre temps límits i ruptures entre espais urbans, han de ser requalificats per esdevenir enllaços i relacions ... És el cas del que s'està intentant en els barris de La Bordeta, Sants i Sants-Badal, amb el projecte iniciat l'any 2000 de la cobertura de les vies. Després d’una aturada llarga per diferents motius, el projecte segueix endavant amb l’execució de les obres al carrer Antoni de Capmany. I mentrestant... què passa sobre les vies ?
 
Sobre les vies ara podem tan sols entreveure a través de les tanques una llosa de formigó de 700 metros de longitud per 30 metros d’amplada. Però ens hem d’imaginar com estarà aquest espai en el futur, un cop acabat la seva urbanització... Aquest nou espai públic serà un parc pels barris del voltant, i a la vegada un espai connector per la ciutat. 
 
En el marc del procés d’urbanització d’aquest projecte, l’ajuntament de Barcelona ens ha encarregat (amb els companys de LaCol) la realització d’un estudi sobre els usos d’aquest nou espai públic. Treballarem durant 5 mesos per acabar de definir els usos i les activitats que s’hi poden dur a terme mitjançant eines de participació ciutadana, i dinamitzar aquest nou espai públic amb activitats al carrer : recorreguts, visites a la llosa, jocs de parcs i rambles.
 
Creiem en la potencialitat de l’espai públic com a lloc d’interacció bàsic i necessari en el moment de dur a terme el procés. En primer lloc entenem l’espai públic, com espai col·lectiu “on es troben els diferents actors, diversos, que comparteixen l’espai” (Alguacil, J. , 2008), i en el qual podem treballar amb la major quantitat i diversitat de gent possible.
 
Per aquesta raó ho considerem també com espai participatiu, en el qual la complementarietat i la simultaneïtat d’usos per diferents col·lectius, generen situacions de conflicte, inherents a tot espai urbà. Aquestes situacions permeten una discussió permanent de l’espai, on la solució es la creació d’una identitat col·lectiva on tothom es senti representat.
 
Com a síntesi, i com estratègia de treball, entenem l’espai públic com espai pedagògic, on el ciutadà pugui entendre i formar part de la realitat dels canvis que es produeixen en el seu entorn. Es a dir, que pugui formar part de la construcció no només d’un espai físic, si no d’un espai col·lectiu-participatiu, intentant promoure un procés mitjançant el qual el subjecte es transforma al participar de la transformació de l’espai urbà (Alaguacil, Montañés, 1998 : 139). 

En aquesta edició

• Editorial: "No és només pels 20 cèntims"
• Notícies: Què passa sobre les vies?

Agenda

5-6.07.2013
Curs: ¿Cómo se escribe un manifiesto? per ARTEFAKTE
5 de juliol: 16h a 19h
6 de juliol: 10h30 a 14h i 16h a 19h30
Lloc: local de Raons Públiques, c/ Concòrdia 30, baixos

13.07.2013
Taller de Origami per Hugo Acuña
10h a 12h
Lloc: local de Raons Públiques, c/ Concòrdia 30, baixos

14.07.2013
Fem un café?
Lloc: Plaça del Sortidor

Segueix-nos!

Friend on Facebook Facebook
Follow on Twitter Twitter
Copyright © 2013 Raons Públiques, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences