Copy
Logo

Eesti Rooma Klubi jätkab avalikku arutlust rahast läbi ERK FB lehe

25-02 esimesele katsele teha tõsine ja süüviv arutlus RAHA teemal on järgnenud esitlus ERK FB lehel (klõpsa all), arutlus väiksemas ringis ja nüüd uus avalik arutlus.

25-02-2021 loengut saad FB kuulata siin (võimalus kommenteerida)
25-02-2021 loengut saad ERK kodulehel kuulata siin

Arutlust modereerib ERK liige Paul Tammert.

Lühiettekande teeb Riho RAASSILD, makseasutuse juhtimise kogemusega IT spetsialist

Arutlevad:

  • Ron LUVIŠTŠUK, kogemused pangandusest ja väikeettevõtlusest,

  • Rein JÄRVELILL, Setu ülemsootska ja Setu krooni projekti juht,

  • Airi HALLIK-KONNULA, Urvaste Külade Seltsi ja Urbani projektijuht

  • Rainer EIDEMILLER, Paide Pai projektijuhtArutlevad:

  • miks on kapitalistliku turumajanduse mudel ja fiat-/võlaraha süsteem ammendanud oma arenguvõimalused ja

  • millega saaks seda asendada.

Märksõnad: vabaturumajandus ja vabaraha, sotsiaalne turumajandus ja kaduraha.

Live arutlusele saab esitada küsimusi kas enne või esitluse ajal, kommenteerida ka järelvaatamisel.

Jälgi Eesti Rooma Klubi tegemisi meedias:

Facebook iconInstagram iconWebsite iconEmail iconYouTube icon

Rooma Klubi sai tuntuks 1972 raportiga „Kasvu piirid“, millega juhiti inimkonna tähelepanu asjaolule, et lõputu kasv lõplikul planeedil pole võimalik.
Selles kogumikus näidati matemaatilise mudeli abil, et aastal
2020 algavad dramaatilised muutused. Ja need algasid.
Rooma Klubi ülesandeks on mitte hirmutada vaid näidata trende ja võimalusel otsida ekspertide abiga väljapääsu.

Copyright (C) 2021 Eesti Rooma Klubi (ERK). All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp