Copy
MSC kursusnyheder
View this email in your browser
Kære <<First name>> <<Last name>>

Har du brug for ny viden? Eller har du brug for at få udvidet dine kompetancer? Her er et par muligheder, som du måske lige står og mangler.
Til info afholdes kurset Immunologi Light i næste uge. Og der er stadig ledige pladser.

Hvis du ikke lige finder det kursus, som du eller din virksomhed efterspørger, så kontakt os gerne. Måske kan vi hjælpe med at sammensætte et forløb til jer.
Du kan kontakte os på info@msconsult.dk eller 44539366.

HUSK også at du altid kan se hele vores kursuskalender på
www.msconsult.dk

I dette nyhedsbrev kan du læse om

 • Immunologi Light 1. - 2. november 
 • Receptorer, binding og signalering 21. - 22. november
 • Proteiner - oprensning 28. - 29. november
 • Introduktion til massespektrometri 30. november - 2. december
 • GCMS ChemStation  8. - 9. december
 • Histologi  24. - 27. januar 2017
 • Kursuskalender BIOTEK  november 2016 - januar 2017
 • Kursuskalender CHROMATOGRAFI  november 2016 - januar 2017
Immunologi Light
Dette kursus  er for dig, som har brug for et hurtigt overblik over immunforsvaret.
Kurset er baseret på underviserens egen lærebog "Immunforsvar - kampen i kroppen" som udleveres på kurset.
Kurset kan også med fordel benyttes som introduktion til 4-dags kurset Immunologi
 
Dato: 1. - 2. november - Afholdelse bekræftet

Underviser: Ib Søndergaard    Læs mere og tilmelding
Indhold
 • Immunsystemet - et overblik
 • Det innate immunsystem
 • B-celler og antistoffer
 • Antigenpræsentation
 • T-celler og cytokiner
 • Lymfesystemet og lymfocyttrafik
 • Hvordan immunsystemet lukkes ned efter en infektion
 • Tolerance og MHC restriktion
 • Immunologisk hukommelse og vacciner
 • Immunopatologi: Når immunsystemet tager fejl
 • Cancer og immunsystemet
 • Et kritisk blik på immunsystemet
Receptorer, binding og signalering
Kurset dækken den teoretiske og praktiske viden, der er nødvendigt for at arbejde med basale teknikker inden for receptorbinding og -signalering.
 
Dato: 21. - 22. november 

Underviser: Steen Gammeltoft    Læs mere og tilmelding
Indhold
 • Receptorer for hormoner, neurotransmittere, vækstfaktorer og farmaka
 • Receptorers struktur, biokemi og farmakologi
 • Receptor binding og signalering i dyrkede celler, væv, membraner og opløsning
 • Måling af bindingsparametre, kooperativitet og antagonister
 • Receptor signalering: cyklisk AMP, calcium, iontransport og fosforylering
 • Receptorers cellulære virkninger

Proteiner - oprensning
Få indblik i proteiners fysiske og kemiske egenskaber med henblik på oprensning - samt forståelse for de enkelte teknikkers anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Datoer: 28. - 29. november.  

Undervisere: Kim Ry Hejnæs    Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Proteiners egenskaber
 • Proteinopløsninger og deres egenskaber
 • Seperationsprincipper
 • Analysemetoder
 • Procesdesign
 • Design af enhedsoperationer
 • Bioteknologiske processer
 • Proteineres stabilitet
 • Proteomics
 • Eksempler fra det virkelige liv

Kurset er et af MSC's i alt 3 proteinkurser.
Husk at der er rabat, når du tilmelder dig flere kurser på samme tid.
Proteiner - grundkursus i proteinkemi
Karakterisering af proteine

Introduktion til massespektrometri
Kurset giver en indføring i moderne massespektrometri og sigter mod nuværende eller kommende brugere, som ønsker en grundlæggende indgang til emnet.

Datoer: 30. nov. - 2. dec.  

Undervisere: Tore Vulpis     Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Ionisering: elektronionisering, kemisk ionisering, elektrospray, MALDI.
 • Fragmentering af ioner.
 • Masseanalyse.
 • Detektion.
 • Forskellige typer af massespektrometre og deres praktiske anvendelser: GCMS, LCMS, TOF.
 • Elektronionisering (EI) anvendes stadig i betydeligt omfang. Kuret indeholder en kort, systematisk indføring i tydning af EI-massespektre; herunder indgår tydning af massespektre af ukendte forbindelser som en del af kursusforløbet.

GCMS ChemStation
Et Agilent specifikt kursus, som primært vedrører databehandling med GCMS ChemStation softwaret.

Datoer: 8. - 9. dec.  

Undervisere: Tore Vulpis/Rasmus Bøg Hansen    Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Kvalitativ dataanalyse:
 • Visning af chromatogram, ekstraheret chromatogram og massespektrum.
 • Integration og indstilling af integrationsparametre.
 • Kvalitativ %-rapport og bibliotekssøgning.
 • Kvantitativ dataanalyse:
 • Opbygning, brug og opdatering af kalibreringstabel.
 • Rapportering af kvantitative data: indbyggede rapporter.
 • "Custom report templates" og "Custom report database".

Histologi
En introduktion til almen histologi omfattende støttevæv, epiteler, muskelvæv og nervevæv.
De 4 dage afveksler mellem foredrag og mikroskopering af indkøbte præparater.

Datoer: 24. - 27. jan 2017  

Undervisere: René Villadsen og Frederik Vilhardt   Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Introduktion til mikroskopi, vævspræparation, og farvning
 • Løst og fast bindevæv, fedtvæv
 • Brusk og knoglevæv
 • Muskelvæv
 • Dækepitel
 • Kirtelepithel
 • Nervevæv
 • Blodets celler
 • Små og store blodkar

BIOTEK planlagte kurser - nov 2016 til jan 2017

 • Immunologi Light   2 dage   1. - 2. nov 2016   læs mere
 • Receptorer binding og signalering   2 dage   21. - 22. nov 2016   læs mere
 • Proteiner - oprensning   2 dage   28. - 29. nov 2016   læs mere
 • Histologi    4 dage  24. - 27. januar 2017     læs mere
Se hele kursusprogrammet her.

CHROMATOGRAFi  planlagte kurser  - nov 2016 til jan 2017

 • Introduktion til massespektrometri   3 dage   30. nov - 2. dec.   læs mere
 • GCMS ChemStation    2 dage    8. - 9. december    læs mere
 • MassHunter 1: Introduktion    3 dage   11. - 13. januar    læs mere
 • GCMS vedligeholdelse     2 dage    17. - 18. januar     læs mere
 • Videregående GC    2 dage    19. - 20. januar     læs mere
Se hele kursusprogrammet her.

Har indholdet af denne mail din interesse?
Hvis ikke, så husk at du kan du opdatere din profil, så du for fremtiden kun modtager mails om emner, som interesserer dig.

opdater din profil her
Tilmelding til nyhedsbrev
MSCi l Bøgesvinget 8 l 2740 Skovlunde l Denmark l info@msconsult.dk l www.msconsult.dk
Copyright © 2016 MSC ApS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp