Copy
MSC kursusnyheder
View this email in your browser
Kære <<First name>> <<Last name>>

Nu har du muligheden for at få overblik over cellens opbygning og funktioner.
4 intensive dage med 4 af vores superdygtige undervisere. Og lærebogen er i hus :)

Hilsen og god weekend. Rikke, MSC
Molekylær Cellebiologi
Formålet med dette kursus er at give deltagerne den nyeste viden om cellens opbygning og funktion, at skabe overblik og samtidig give en oversigt over moderne cellebiologisk forskning.
Vi har indlagt 2 uger mellem kursusdagene, så der er tid til både fordybelse og forberelse.
Der undervises efter bogen "The Cell, a Molecular Approach", som udsendes forud for kursusstart.

Datoer:  6. marts, 20. marts, 3. april, 18. april 2017

Undervisere: Lotte Vogel, René Villadsen, Mads Bak og Lene Grøvdal.  
Læs mere og tilmelding
Indhold:
 • Celler og cellebiologisk forskning
 • Molekylærbiologiens fundament
 • Genomets organisering
 • Replikation, reparation og rearrangement af genomisk DNA
 • Syntese og processering af RNA
 • Proteinsyntese, processering og regulation
 • Cellekernen
 • Protein sortering og transport: Det endoplasmatiske reticulum, Golgiapparatet og lysosomer
 • Cellens metabolisme: mitochondrier, oxidativ fosforylering og peroxisomer
 • Cytoskelettet og cellemotilitet
 • Celleoverfladen: Plasmamembranens struktur og transport af små molekyler
 • Celleoverfladen: Endocytose og cellekontakter
 • Cellesignalering og signaltransduktion
 • Cellecyklus
 • Cancer

Planlagte BIOTEK - kurser t.o.m. marts 

 • PCR basal   1 dage   28. feb 2017   læs mere
 • Molekylær Cellebiologi   4 enkeltdage  i marts og april   læs mere
 • Flowcytometri og cellesortering   2 dage  13. - 14. marts  2017     læs mere
 • Fremstilling af antistoffer   2 dage  21. - 22. marts 2017   læs mere
 • Proteiner - grundkursus i proteinkemi 27. - 28. marts 2017  læs mere
Se oversigt over alle biotekkurser her.

Som vanligt kan du læse om ALLE vores kurser på www.msconsult.dk

Har indholdet af denne mail din interesse?
Hvis ikke, så husk at du kan du opdatere din profil, så du for fremtiden kun modtager mails om emner, som interesserer dig.

Opdater din profil her
Tilmelding til nyhedsbrev
MSCi l Bøgesvinget 8 l 2740 Skovlunde l Denmark l info@msconsult.dk l www.msconsult.dk
Copyright © 2017 MSC ApS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp