Copy
MSC kursusnyheder
View this email in your browser
Kære <<First name>> <<Last name>>

Julen nærmer sig, og vi vel gerne benytte lejligheden til at ønske dig en god jul og et godt nytår. Vi har flere nye kurser på programmet for næste år, og vi ser frem til at se dig hos os her i Skovlunde - eller på din arbejdsplads, hvis vi skal afholde et kursus der.
Husk at vi altid er fleksible med hvor og hvordan vi planlægger og afholder vores kurser. Vi forsøger altid at tilpasse os til netop jeres behov.

Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Tore Vulpius                  Rikke Bendixen

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende kurser

 • Kemiske beregninger 2. - 3. februar 2017 
 • OpenLAB 1, ChemStation Edition til GC og LC   6. - 7. februar 2017
 • OpenLAB 2, ChemStation Edition til GC og LC   7. - 8. marts 2017
 • Molekylær Cellebiologi 4 dage i marts/april  2017
 • Flowcytometri og cellesortering  13. - 14. marts 2017
 • Kursuskalender BIOTEK  t.o.m. marts 2017
 • Kursuskalender CHROMATOGRAFI  t.o.m. marts 2017
HUSK også at du altid kan se hele vores kursuskalender på www.msconsult.dk
Kemiske beregninger
Har du tilstrækkeligt styr på beregningerne i laboratoriet?  
Den gamle kunst at kunne regne er langtfra forældet. I analysekemi skal man oven i købet både kunne regne med tal og enheder - ofte samtidigt.

 
Dato: 2. - 3. februar 2017

Underviser: Tore Vulpius.    Læs mere og tilmelding
Indhold:
 • Regning med tal og enheder
 • Forskellige enhedssystemer
 • Hyppigt anvendte "specialenheder"
 • Omregning mellem enheder - også i komplekse regneudtryk
 • Forskellige koncentrationsenheder og omregninger mellem disse (%w, %Vol, mol/l, ppm, ng/l, osv.)
 • Anvendelse af forskellige hjælpemidler: hovedregning, forskellige typer lommeregnere, Excel-regneark...
 • Overslagsberegninger
OpenLAB, ChemStation Edition for GC og LC
MSC udbyder 2 kurser i Agilent OpenLAB ChemStation Edition med fokus på databehandling. Vi har tilrettelagt kurserne, så du med fordel kan tage dem i et samlet forløb.
OpenLAB 1 - for nye brugere
Dato: 6. - 7. februar 2017 
Underviser: Tore Vulpius    Læs mere og tilmelding

Indhold
 • OpenLABs opbygning, instrumentstyring og konfiguration på oversigtsniveau.
 • Databehandling ved arbejde med chromatografiske data: Integration, kalibrering og rapportering.
 • Sekvenser: Automatisk afvikling af flere prøver.
 • Metoder til automatisk rapportering af analyseresultater.
OpenLAB 2 - for øvede brugere
Dato: 7. - 8. marts 2017 
Underviser: Tore Vulpius    Læs mere og tilmelding

Indhold
 • Integrationsindstillinger: tidsprogrammering, arbejde med flere samtidige signaler, manuel integration
 • Videregående brug af kalibreringstabel og kalibreringsparametre.
 • Rapportering: enkeltprøverapportering og sekvensrapportering; tilpasset rapportering og Intelligent Reporting.
 • Sammenhæng mellem dataopsamlingsmetode og databehandlingsmetode i sekvenser
 • OpenLABs bruger- og adgangsrettighedsstyring berøres kort.

Molekylær Cellebiologi
Formålet med dette kursus er at give deltagerne den nyeste viden om cellens opbygning og funktion, at skabe overblik og samtidig give en oversigt over moderne cellebiologisk forskning.
Vi har indlagt 2 uger mellem kursusdagene, så der er tid til både fordybelse og forberelse.
Der undervises efter bogen "The Cell, a Molecular Approach", som udsendes forud for kursusstart.

Datoer:  6. marts, 20. marts, 3. april, 18. april 2017

Undervisere: Lotte Vogel, René Villadsen, Mads Bak og Lene Grøvdal.  
Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Celler og cellebiologisk forskning
 • Molekylærbiologiens fundament
 • Genomets organisering
 • Replikation, reparation og rearrangement af genomisk DNA
 • Syntese og processering af RNA
 • Proteinsyntese, processering og regulation
 • Cellekernen
 • Protein sortering og transport: Det endoplasmatiske reticulum, Golgiapparatet og lysosomer
 • Cellens metabolisme: mitochondrier, oxidativ fosforylering og peroxisomer
 • Cytoskelettet og cellemotilitet
 • Celleoverfladen: Plasmamembranens struktur og transport af små molekyler
 • Celleoverfladen: Endocytose og cellekontakter
 • Cellesignalering og signaltransduktion
 • Cellecyklus
 • Cancer

Flowcytometri
Basal kursus i flowcytometri og cellesortereing.

Datoer: 13. - 14. marts 2017  
Undervisere: Jan Pravsgaard Christensen  Læs mere og tilmelding

Indhold:
 • Basal introduktion til instrumentet: Hvordan er instrumentet opbygget, hvordan virker det og hvordan kommer vi i gang med at bruge det?
 • Basal gennemgang af antistoffer og deres brug inden for teknikkerne.
 • Basal gennemgang af flurokromer, valg af disse og hvor går begrænsningen?
 • Eksempler på forskellige teknikker hvor flow cytometri indgår
 • Diskussion om dataopsamling og analyse af prøver: Hvor mange celler skal samles op? Hvordan laver vi den efterfølgende analyse?
 • Sortering og de problemer det giver.
 • Kurset består af en række foredrag kombineret med opgavegennemgang og teoretiske øvelser. Foredragene gennemgår de problemstillinger der er ved at bruge flowcytometre eksempler på forskellige opfarvnings teknikker, der kan bruges samt eksempler på datahåndtering. De teoretiske øvelser giver kursisten en chance for at prøve den erhvervede viden af. Både foredrag og øvelser er så fleksibelt tilrettelagt, at der vil være tid til at tage deltagerinitierede problemstillinger op.

BIOTEK planlagte kurser  - t.o.m. marts 2017

 • PCR basal   1 dage   28. feb 2017   læs mere
 • Molekylær Cellebiologi   4 enkeltdage  i marts og april   læs mere
 • Flowcytometri og cellesortering   2 dage  13. - 14. marts  2017     læs mere
 • Fremstilling af antistoffer   2 dage  21. - 22. marts 2017   læs mere
 • Proteiner - grundkursus i proteinkemi 27. - 28. marts 2017  læs mere
Se hele kursusprogrammet her.

CHROMATOGRAFi  planlagte kurser  - t.o.m. marts 2017

 • Kemiske beregninger  2 dage   2. - 3. februar 2017.  læs mere
 • Open LAB 1   2 dage    6. - 7. februar 2017   læs mere
 • Introduktion til HPLC    3 dage   1. - 3. marts 2017    læs mere
 • Open LAB 2   2 dage    7. - 8. marts 2017    læs mere
 • MassHunter 2A: kvalitativ databehandling   2 dage   16. - 17. marts 2017  læs mere
 • GCMS fejlsøgning   2 dage   23. - 24. marts 2017   læs mere
 • Agilent HPLC-brugerkursus   2 dage   29. - 30. marts 2017   læs mere
Se hele kursusprogrammet her.

Har indholdet af denne mail din interesse?
Hvis ikke, så husk at du kan du opdatere din profil, så du for fremtiden kun modtager mails om emner, som interesserer dig.

opdater din profil her
Tilmelding til nyhedsbrev
MSCi l Bøgesvinget 8 l 2740 Skovlunde l Denmark l info@msconsult.dk l www.msconsult.dk
Copyright © 2016 MSC ApS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp