Copy
MSC kursusnyheder
View this email in your browser
Kære <<First name>> <<Last name>>

Dit MSC nyhedsbrev har fået nyt format

Samtidig ønsker vi at være mere målrettede med vores udsendelser. Så hvis du har modtaget en mail med indhold, som ikke har din interesse, så husk at du til enhver tid kan opdatere din profil og dine interesseområder. Vi håber, du vil tage godt imod det nye tiltag.

opdater din profil her
Få opdateret din MS-viden

I oktober og november har du mulighed for at få opdateret din MS-viden, både generelt og i relation til GC- og LCMS.
MSC tilbyder også firmatilrettede kurser. Har du og dine kolleger brug for mere efteruddannelse eller viden for at få det fulde udbytte af jeres instrumentpark? Så kontakt os og hør hvilke løsninger, vi kan tilbyde jer.

GCMS vedligeholdelse

Dato: 21. oktober 2015

Tid: 9 - ca 16
Sted
MSC, Bøgesvinget 8, Skovlunde
Pris: 4.900 kr

Kurset består af gennemgang af teori, suppleret med praktisk arbejde med GCMS-udstyr i kursuslaboratoriet. Deltagerne får mulighed for "hands-on" erfaringer med vedligeholdelsesopgaver på det anvendte udstyr, herunder specifikt rensning af ionkilden.

Kurset indeholder bl.a: 

 • Almindelige GC-vedligeholdelsesopgaver.
 • Almindelige MS-vedligeholdelsesopgaver, herunder rensning af MS ionkilde, skift af pumpeolie og lign.
 • Automatisk tuning, tuningsrapport og verifikation af GCMS-system.

Underviser:
Rasmus Bøg Hansen

 
Info og tilmelding

Videregående GCMS

Dato: 5. - 6. november 2015
Tid: 9 - ca 16
Sted
MSC, Bøgesvinget 8, Skovlunde
Pris: 9.800 kr
 

Kurset omhandler videregående aspekter af GCMS og retter sig mod GCMS-brugere med nogen praktisk erfaring. Kurset er i et vist omfang workshop-baseret og omfatter dels gennemgang af teori, dels øvelser med praktiske GCMS-eksempler. Deltagerne opfordres til at kontakte underviseren, hvis der er særlige emnemæssige ønsker.

Indehold: 

 • Chromatografi, iondannelse, masseanalyse, detektion.
 • Ligheder og forskelle mellem forskellige GCMS-udstyr (quadrupol, ion trap).
 • Kvalitativ GCMS-databehandling: identifikation og bibliotekssøgning.
 • Kvantitativ GCMS-databehandling: quantifier-ioner og qualifier-ioner; isotopmærkede interne standarder.
 • Optimering af GCMS-analyser - sammenligning med almindelig GC.
 • Introduktion til MSMS og anvendelse i forbindelse med GCMS.

Underviser:
Rasmus Bøg Hansen

 
Info og tilmelding

Introduktion til massespektrometri

Dato: 16. -18. movember 2015
Tid: 9 - ca 16
Sted:
 MSC, Bøgesvinget 8, Skovlunde
Pris: 14.700 kr
 

Kurset giver en indføring i grundlæggende dele af moderne massespektrometri og sigter mod nuværende eller kommende brugere, som ønsker en grundlæggende indgang til emnet. Kurset er ikke rettet mod en bestemt gren af massespektrometrien, men tilstræber at give en oversigt med udgangspunkt i analytisk-kemiske anvendelser. Kurset omhandler bla emnerne:
 

 • Ionisering
 • Fragmentering
 • Masseanalyse
 • Detektion
 • Forskellige typer af massespektrometre og deres praktiske anvendelser: GCMS, LCMS, TOF
 • Elektronionisering (EI) anvendes stadig i betydeligt omfang, og tydning af EI-massespektre af ukendte forbindelser indgår som en del af kursusforløbet.

Underviser:
Rasmus Bøg Hansen

 
Info og tilmelding

Introduktion til LCMS

Dato: 25. - 27. november 2015
Tid: 9 - ca 16
Sted:
 MSC, Bøgesvinget 8, Skovlunde
Pris: 14.700 kr
 

Formålet med kurset er at give en introduktion til LCMS som metode. Kurset er tiltænkt nye brugere af LCMS, som har behov for en systematisk introduktion, der omfatter såvel teoretiske som praktiske aspekter. Kurset omfatter gennemgang af teori suppleret med diverse eksempler. Der er ikke adgang til online LCMS-udstyr på kurset.

Indhold:
 • Introduktion til massespektrometri: Iondannelse ved LCMS: Elektrosprayionisering og atmosfæretryks kemisk ionisering.
 • Væskechromatografi i forbindelse med massespektrometri.
 • Principper for dataopsamling ved LCMS.
 • LCMS-databehandling: Totalionchromatogram og ekstraheret ionchromatogram.
 • Fragmentering af ioner, MS/MS.
 • Introduktion til metodeudvikling med LCMS.

Underviser:
Tore Vulpius

 
Info og tilmelding

Yderligere chromatografikurser i år

 • GC- og LC ChemStation2  30. november - 1. december  læs mere
 • Introduktion til GC  2. - 4. december  læs mere
 • Kemiske beregninger 7. - 8. december    læs mere
 • Introduktion til HPLC  9. - 11. december    læs mere

MSC udbyder en lang række af kurser inden for Chromatografi og Biotek.
Du kan se hele kursusprogrammet på vores hjemmeside
 www.msconsult.dk
Tilmelding til nyhedsbrev
MSCi l Bøgesvinget 8 l 2740 Skovlunde l Denmark l info@msconsult.dk l www.msconsult.dk
Copyright © 2015 MSC ApS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp