Copy
האנקדוטות החודשיות של עדן - מחשבה וחינוך מעשירים ומעשירים את כולנו.
Eden's Anecdotes
לאתר של עדן

מהן האנקדוטות?

האנקדוטות שלנו דנות בעניינים כלכליים, חדשות ומניות. מטרתן לחנך ולעניין את הקורא הטרוד בענייני היום יום ומהוות מעין הפסקה מתודית במשך היום כדי לחשוב כיצד כל אחד מאיתנו יכול לשפר את מצבו הכלכלי.
לבלוג של אסף

מה פתאום קיבלתי את המייל הזה?

המייל הזה נשלח באופן אישי, אפילו אישי מאוד! אם קיבלת אותו, אתה כנראה שותף שלנו, או לאחר שהורדת את המכתב שלנו באתר, או נפגשנו איתך בעבר. בכלל, זה אומר שחשבנו עליך , הכל כחלק מיחס אישי שאנחנו מקפידים לתת. אם אין ברצונך לקבל ממני אנקדוטות () קטנות, פיננסיות וחינוכיות מידי שבועיים, לאו דווקא בנושא מניות, שמעוררות את המחשבה בהפסקת הקפה במהלך היום, שלח לי מייל חזרה או השתמש בלינק ההסרה. אני לא מהמציקים. אפשר להעביר באופן חופשי כמובן.... 

אזהרות והבהרות

אין באמור לעיל המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך כלשהו או לבצע פעולה כלשהי. לפני ביצוע פעולה פיננסית כלשהי יש להתייעץ עם מומחה. במידה ומוזכרים ניירות ערך, יש להניח שיש לי ולשותפויות אותן אני מנהל פוזיציה גדולה ואינטרס אישי גדול בכל הניירות המוזכרים במייל הזה. אנו עשויים למכור או לקנות כל אחד מהניירות המוזכרים ללא הודעה מראש. אינני יועץ השקעות, יועץ מס, רו"ח או עו"ד. לפני כל פעולה פיננסית כלשהי יש להתייעץ עם מומחה בתחום שיתאים את ההשקעה למשקיע! מכתב זה לא מהווה ולא מיועד להוות הצעה לציבור לפי סעיף 15א(א)(4)(א) לחוק ניירות ערך. המפרסם אינו מתכוון למכור ניירות ערך למשקיעים שמספרם עולה על שלושים וחמישה. מכירת יחידות השתתפות בשותפות תיעשה למשקיעים אשר מספרם אינו עולה על שלושים וחמישה בסך הכל והליך בחירתם יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי. כל התשואות, אם מוצגות, הינן תשואות עבר ואינן מייצגות או מבטיחות תשואות עתידיות כלשהן.
שלום <<First Name>>, מה שלומך?

האנקדוטות שלנו אצלך בתיבה, והנושא הפעם, התבגרות שעברנו כמשקיעים.

העולם מסביבנו משתנה ללא הרף. העסקים מסביבנו משתנים ללא הרף, מתפתחים, צומחים. האם תהליך השקעות יכול להיות סטטי? מה גורם למשקיעים טובים להפוך לבינוניים לאחר, נניח, עשור? האם יש מקום לא רק לשפר תהליך השקעות קיים, אלא ליישם בו תובנות מהותיות שנצברו לאורך זמן?
 

השקעות כמו מרתון

כשרצים מרתון, כל קילומטר הוא שונה מקודמו ומצריך משאבים אחרים. הק"מ הראשון הוא איננו כמו הק"מ האחרון. במהלך המסע משתמשים במשאבים נפשיים שונים, משאבים פיסיים שונים, וכמובן - מתאימים את עצמנו לתוואי השטח שאף הוא משתנה. ריצה על כביש אינה כמו ריצה על חול ים. עם הזמן אנו מכירים את עצמנו טוב יותר ויכולים לסגל קצב שמתאים לנו. 

כך גם בהשקעות. אחרי הרבה שנים במקצוע, הגענו למספר תובנות. שיתפתי את התובנות שהגענו אליהן לאחרונה בפוסט שכתבתי בבלוג, אתה מוזמן לקרוא!

© כל הזכויות שמורות 2019, אוליאל דרייפוס נתן השקעות הון בע"מ ועדן ניהול שותפויות בע"מ.
ניתן לראות גליונות קודמים בארכיון שלנו.
Email Marketing Powered by Mailchimp