Månedens NYHEDSBREV fra Selskab for Bygningsfysik - SfB

NYHEDSBREV

Marts 2016

Kære nyhedsbrevs-læser!
IDA Bygningsfysik inviterer hermed til fagteknisk arrangement samt ge
neralforsamling!
 

 

INDVENDIG EFTERISOLERING – PRODUCENTERNES BEDSTE LØSNINGER OG DEN NYESTE VIDEN FRA FORSKNINGEN


Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Det er velkendt at indvendig efterisolering er en sand bygningsfysisk udfordring: Et forkert Isoleringssystem, forkert projektering eller dårlig udførelse kan resultere i fugtrelaterede skader for konstruktionen og dårligt indeklima. Isoleringen ændrer temperatur- og fugtforhold i den oprindelige konstruktion og gør den mere sårbar for fx slagregn, biologisk vækst og frost.

Området er i rivende udvikling: Der er en del nye og gamle produkter på markedet og der forskes både nationalt og internationalt inden for denne ”spændende” udfordring.

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en up-to-date på hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

 
Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 15:30-17:30
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 KBH V
Tilmeldingsfrist d. 29. december 2015, kl. 00.00

 
Få et detaljeret overblik over programmet og oplysninger om tilmelding her.

IDA Bygningsfysik inviterer hermed til fagteknisk arrangement samt generalforsamling!
 

 

GENERALFORSAMLING 2016Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.og frost.

Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17:45-18:45
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 KBH V
Tilmeldingsfrist d. 29. december 2015, kl. 00.00

 
Få et detaljeret overblik over programmet og oplysninger om tilmelding her.

Hjælp os med at udbrede kendskabet til IDA Bygningsfysik
IDA Bygningsfysik bestræber sig på at bidrage til bedre og mere dialog om bygningsfysiske forhold i alle led af byggeriet. Fra forskning til udførelse.
Jo flere vi er, jo bedre mulighed er der for dialog og vidensudveksling.
Så derfor:
– Del dit kendskab til IDA Bygningsfysik med dit netværk.
– Tag del i diskussionerne på Linked-in
– Like os på facebook
– Foreslå arrangementer 
– Meld dig ind i IDA Bygningsfysik
Tak for din indsats!
Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook
Kontakt
info@bygningsfysik.dk
"Vi skal bygge bedre.."

Copyright © 2013 Nyhedsbrev, Selskab for Bygningsfysik (SfB), All rights reserved.