Månedens NYHEDSBREV fra Selskab for Bygningsfysik - SfB

NYHEDSBREV

November 2015

Kære nyhedsbrevs-læser!
IDA Bygningsfysik inviterer hermed til Julearrangement!
 

 

GÅ-HJEM-MØDE OM SORTSVÆRTNING PÅ BYGNINGSOVERFLADER

På indvendige bygningsoverflader ses ofte sorte aftegninger, som synes helt uforklarlige. Dette fænomen betegnes nogle gange som ”heksesod”. På mødet gives en status af de involverede foredragsholdere, som videregiver deres erfaringer om dette fænomen.

 

Højt fra træets grønne top, stråler lysets væge. Heksesoden sværter op, kuldebro på vægge.

Med denne lille omskrivning af en kendt julesang gives en kort introduktion til danske erfaringer med heksesod, som for langt hovedpartens vedkommende drejer sig om misfarvninger forårsaget af afbrænding af lys, som giver anledning til dannelse af sodpartikler, der sætter sig forskellige steder som fx på kuldebroer. Men problemet har vist sig at være mere komplekst.

Mandag d. 14. december 2015, kl. 15:30-18:00
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 KBH V
Tilmeldingsfrist d. 14. december 2015, kl. 12.00

 
Få et detaljeret overblik over programmet og oplysninger om tilmelding her.

Hjælp os med at udbrede kendskabet til IDA Bygningsfysik
IDA Bygningsfysik bestræber sig på at bidrage til bedre og mere dialog om bygningsfysiske forhold i alle led af byggeriet. Fra forskning til udførelse.
Jo flere vi er, jo bedre mulighed er der for dialog og vidensudveksling.
Så derfor:
– Del dit kendskab til IDA Bygningsfysik med dit netværk.
– Tag del i diskussionerne på Linked-in
– Like os på facebook
– Foreslå arrangementer 
– Meld dig ind i IDA Bygningsfysik
Tak for din indsats!
Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook
Kontakt
info@bygningsfysik.dk
"Vi skal bygge bedre.."

Copyright © 2013 Nyhedsbrev, Selskab for Bygningsfysik (SfB), All rights reserved.