Copy
Hartbees
Hartbees Newsletter | September 2018
Dames & Here,
 

Lede Versoeke, Probleme en Voorstelle:

Baie geluk aan die lede wat verkies is tot bestuur by die algemene jaarvergadering. Die nuwe bestuur se name en inligting verskyn op die webtuiste. 

Die bestuur doen weer ‘n beroep op alle lede om enige versoeke, probleme, onduidelikhede en voorstelle na ons te bring vir bespreking. 

Dit is takbeleid dat ons lede met bogenoemde na die takbestuur sal kom om sake te bespreek wat tot almal se voordeel strek.

Baie geluk aan Hartbees A-span wat met die afgelope Nasionale spanskiet algeheel 15e ge-eindig het.

Daar was 8 lede wat die presidentskiet gaan bywoon het. Geluk aan Hannes de Kock en Carel Erasmus wat platinum toekenings verwerf het met die dag. 

 

Algemene Jaarvergadering:

Die jaarverslag asook die Notule van 2017-2018 AJV is op die webtuiste beskikbaar. Besoek asb die webtuiste en sien besluite geneem.

Let asseblief daarop dat die koepon bedrag verhoog het na R100 per koepon. Die baanfooi vir 2019 sal verhoog na R400 per jaar.

Baansake

HEK KONTROLE:

CBS Security is nou verantwoordelik vir Hekkontrole.
 1. Skakel vir Braam (071 374 6938) voor jy vertrek na die baan.
   
 2. By die hek (Syferfontein plaashek) gaan jy vir CBS (066 307 2984) se beheerkamer moet kontak vir toegang. Hulle gaan jou naam en van, lidnommer, en wagwoord verlang voordat jy toegang tot die baan gegun sal word. Wagwoord word verskaf per SMS wanneer jou baanfooi van R350 betaal is vir 2018.
   
 3. Sien www.hartbees.co.za vir meer inligting rondom die betaal van fooie
   
 4. Vir enige problem rondom toegang kan Christi Bester (083 800 1033) gekontak word.
   
 5. HEK KONTROLE GAAN STRENG BEHEER WORD!!!
   
 6. Die baan en fasiliteite is nie beskikbaar op Sondae nie.
   
Indien die ELEKTRONIESE HEK nie die dag FUNKSIONEER NIE moet ASB nie die hek OOP FORSEER nie.


Die .22 baan is (NOGSTEEDS) gesluit vir lede en sal slegs beskikbaar wees op volgende voorwaardes:
Op amptelike skietdae soos per die kalender
Wanneer ’n oefening plaasvind onder die toesig van ’n baanoffisier.
Die sluiting van die .22 baan sal opgehef word sodra die keerwal die nodige aandag kry en verhoog kan word. Enige voorstelle of hulp is welkom. Kom gesels met bestuur.

Die huurkontrak vir Syferfonteinskietbaan met die Serfontein-trust is weer verleng met 10 jaar. Baie dankie aan die Serfonteins en aan Ibert Joubert (onder-voorsitter) vir jou onderhandelinge in hierdie verband. Ons moet getuig dat ons ‘n baie goeie verhouding met  Jan en sy seuns het. Ons wil dit ook graag so hou en vra almal se samewerking in hierdie verband. Daar was ook nooit sprake dat kontrak vir die baan in gedrang was nie!Syferfontein plaas nuus:

Neem asseblief kennis dat die hoofingang by Syferfonteinplaas biosekuriteits beheer gaan word. Jou voertuig gaan ontsmet word met gif/water mengsel. 
Bogenoemde is ‘n vereiste van die plaaseienaar en is ongelukkig nie onderhandelbaar nie.

Let daarop dat sou jy met ‘n ligte aflewerings voertuig (bakkie) sonder ‘n kappie of seiltjie die plaas betree, gaan jou toerusting (teikens en rame) nat gespuit word.
Maak dus voorsiening om jou toerusting te beskerm of te verberg as dit nie kan/mag nat word nie

Daar mag ook geensins op wilde diere op die skietbaan geskiet word nie. Dit sluit in geveerde spesies (tarentale), blou ape, jakkalse, en bokke. Dit is ‘n skietbaan en nie ‘n jagplaas nie. 

Hofsaak teen Polisie

GOSA Urgent Interdict Application

On Friday 27 July 2018, the Gauteng North High Court heard an urgent interdict application filed by GOSA against the Minister of Police and the Commissioner of Police. While the case presented by GOSA argues that relicensing should not be necessary, the urgent application was intended to stop the SAPS from taking in firearms surrendered to the Police because the licences had lapsed. GOSA was successful with this application and we would like to congratulate them. Any case like this is obviously beneficial to all firearm owners and we believe we have to inform members hereof.

A summary of the key features of the application and the interdict granted as well as some guidance to members that might be in possession of firearms of which the licences have lapsed can be found here. (Kliek hier vir Afrikaans)

Die Kommissaris gee die opdrag dat alle aanwysings en aktiwiteite oor die inhandig van wapens bloot omdat die lisensies daarvan verval het onverwyld gestaak moet word. U kan gerus hiervan kennis neem en u gemeenskap ook dienooreenkomstig inlig.

Dit staan egter enige individue vry om vrywilliglik wapens in te handig.

Die Kommissaris gee ook kennis dat enigeen wat reeds wapens ingehandig het omdat die lisensies verval het die reg het om daardie wapens by die Polisie terug te vra. Die wapen moet op versoek aan die betrokke individue teruggegee moet word. U is welkom om hierdie inligting aan vuurwapeneienaars in u gemeenskap oor te dra.

Vir u gerief, is `n kopie van die kennisgewing van die Kommissaris is hier beskikbaar.

 

Plaaslike Polisie Kantoor

Ons plaaslike kantoor is ons taklede steeds baie goedgesind en gaan uit hul pad om ons te akkomodeer sover hulle kan. Respekteer asseblief ook hulle posissie om ons verhouding te versterk. 

Lede wat uitstaande lisensiekaarte het moet asb verseker dat dit afgehaal word so gou moontlik om te voorkom dat dit terug gestuur word. Lede wat langer as ses maande wag vir lisensiekaarte moet asb vir Petrus Swart (petrus@sahunt.co.za) by SAJWV hoofkantoor kontak. Hy sal jou bystaan en terugvoer gee.

Rekenaar

Die tak het nou ook ‘n Facebook blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, takskiet dae, promosies en allerlei inligting.

Alle inligting is beskikbaar op die web (www.hartbees.co.za).

Navrae moet die volgende inligting bevat : Naam, Voorletters, Van, LID NR en E-pos adres.

Sonder die inligting kan ons geen navrae beantwoord nie.

Daar is by elke takvergaderig 'n lid van die rekenaar span beskikbaar om navrae te hanteer.

Onthou om op die tablet jou teenwoordigheid aan te teken.

Om enige advertensies te plaas op die webtuiste, skakel asb die Webmeester. Kontak besonderhede is beskikbaar op die webtuiste.

Opleiding

Die volgende kursus is die Toegewyde Jagterskursus ---- 20e Oktober 2018.

Vir inligting oor die volgende kursus kontak Johan Oelofse (074 791 0668).Meer inligting is ook op ons kalender op die webwerf beskikbaar.

Inyathipark Nuus

KINDLY READ THE NEWSLETTERS FROM OUR CEO, FRED CAMPHOR

Valuable information regarding the court case is available on our latest newsletter.

Kindly pay special attention to the important fact that pending the court case verdict in February 2018, unlicensed firearms should be safely stored in your safe and not used under any circumstances. You are not obligated to hand it in at the police station but do need to keep it stored in an appropriate location.


For more on Inyathipark news  click here
 GROETE,
Johan van der Walt ( VOORSITTER )


Email not displaying?
View it in your browser.
Copyright © 2018 Hartbees, All rights reserved.

Our mailing address is:
Hartbees
Potchefstroom, North West, South Africa
Potchefstroom, NW 2531
South Africa

Add us to your address book

You are receiving this email because your are a member of Hartbees SA Jagters.
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences