Copy
Hartbees
Hartbees | Kennisgewing van AJV 2018
Dames & Here,

Hiermee word daar kennis gegee van die Algemene Jaarvergadering van die SAJWV Hartbeestak op 21 Augustus 2018, stiptelik om 19:00 te Kumkani Country Lodge.

Daarop te let dat die Notule van AJV 2017 op die hartbees webblad (www.hartbees.co.za) verskyn.

Soos per Takbeleid: Afdeling 10.2 “Verkiesing van takbestuurslede” (beskikbaar op webblad) word daar kennis gegee dat dienende bestuurslede almal beskikbaar is vir herverkiesing.

Vir die volledige kennisgewing kliek hieronder om die dokument af te laai.GROETE,
IBERT JOUBERT ( VOORSITTER )

Email not displaying?
View it in your browser.
Copyright © 2018 Hartbees, All rights reserved.

Our mailing address is:
Hartbees
Potchefstroom, North West, South Africa
Potchefstroom, NW 2531
South Africa

Add us to your address book

You are receiving this email because your are a member of Hartbees SA Jagters.
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences