Copy
Hartbees
Hartbees Newsletter | February & Maart 2018
Dames & Here,
 

Lede Versoeke, Probleme en Voorstelle:

Die bestuur doen weer ‘n beroep op alle lede om enige versoeke, probleme, onduidelikhede en voorstelle na ons te bring vir bespreking.

Dit is takbeleid dat ons lede met bogenoemde na die takbestuur sal kom om sake te bespreek wat tot almal se voordeel strek.
 

President en Streekskiet 2018 @ Syferfoentein:

Op 3 Februarie 2018 het die Hartbeestak ’n suksesvolle President en Streekskiet aangebied. Hiermee ons opregte dank aan al die lede wat betrokke was by die die dag se reëlings. Die amper 120 skuts het seepglad deur die 2 tabelle gegaan. 

Baansake

Onthou om vir Braam (071 374 6938) te kontak voordat u uitgaan baan toe. Indien jy nie skakel nie, gaan jy op eie risko Syferfonteinskietbaan toe. As die hek foutief is, of die baan is gesluit om welke rede kan bestuur nie verantwoordelik gehou word nie.

HEK KONTROLE sal voortaan baie streng toegepas word.

Die probleme met die hek en toegang tot skietbaan geniet aandag. Daar sal binnekort terugvoer gegee word oor die nuwe toegangsproses.


Indien die ELEKTRONIESE HEK nie die dag FUNKSIONEER NIE moet ASB nie die hek OOP FORSEER nie. Braam sal die toegang beheer terwyl daar probleme met  hek ondervind word.

Die .22 baan is gesluit vir lede en sal slegs beskikbaar wees op volgende voorwaardes:
Op amptelike skietdae soos per die kalender
Wanneer ’n oefening plaasvind onder die toesig van ’n baanoffisier.
Die sluiting van die .22 baan sal opgehef word sodra die keerwal die nodige aandag kry en verhoog kan word. Enige voorstelle of hulp is welkom. Kom gesels met bestuur.

 

THABA Jag Trekking

Daar is ’n Thabazimbi jagpakket wat uigeloot word. Die trekking vind plaas op 23 Mei. Kry nou jou kaartjie(s) by Andrè Olivier (082 568 1508) of enige van die bestuurslede. Daar is nog ’n redelike hoeveelheid kaartjies beskikbaar. Moenie diè een misloop nie!!

Plaaslike Polisie Kantoor

Ons plaaslike kantoor is ons taklede steeds baie goedgesind en gaan uit hul pad om ons te akkomodeer sover hulle kan. Respekteer asseblief ook hulle posissie om ons verhouding te versterk. 

Lede wat uitstaande lisensiekaarte het moet asb verseker dat dit afgehaal word so gou moontlik om te voorkom dat dit terug gestuur word. Lede wat langer as ses maande wag vir lisensiekaarte moet asb vir Petrus Swart (petrus@sahunt.co.za) by SAJWV hoofkantoor kontak. Hy sal jou bystaan en terugvoer gee.

Rekenaar

Die tak het nou ook ‘n Facebook blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, takskiet dae, promosies en allerlei inligting.

Alle inligting is beskikbaar op die web (www.hartbees.co.za).

Navrae moet die volgende inligting bevat : Naam, Voorlettters, Van, LID NR en E-pos adres.

Sonder die inligting kan ons geen navrae beantwoord nie.

Daar is by elke takvergaderig 'n lid van die rekenaar span beskikbaar om navrae te hanteer.

Onthou om op die tablet jou teenwoordigheid aan te teken.

Om enige advertensies te plaas op die webtuiste, skakel asb die Webmeester. Kontak besonderhede is beskikbaar op die webtuiste.

Opleiding

Vir inligting oor die volgende kursus kontak Johan Oelofse (074 791 0668).Meer inligting is ook op ons kalender op die webwerf beskikbaar.

Inyathipark Nuus

KINDLY READ THE NEWSLETTERS FROM OUR CEO, FRED CAMPHOR

Valuable information regarding the court case is available on our latest newsletter.


Kindly pay special attention to the important fact that pending the court case verdict in February 2018, unlicensed firearms should be safely stored in your safe and not used under any circumstances. You are not obligated to hand it in at the police station but do need to keep it stored in an appropriate location.

For more on Inyathipark news  click here

GROETE,
IBERT JOUBERT ( VOORSITTER )

Email not displaying?
View it in your browser.
Copyright © 2018 Hartbees, All rights reserved.

Our mailing address is:
Hartbees
Potchefstroom, North West, South Africa
Potchefstroom, NW 2531
South Africa

Add us to your address book

You are receiving this email because your are a member of Hartbees SA Jagters.
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences