Copy
פסח - אפריל 2016
המייל לא נפתח? לקריאה בדפדפן
אז מה הפעם? 
יו"ר העמותה על אתגרי העתיד | חנוכת גן משחקים בסור באהר | מפה אינטראקטיבית חדשה | חלוקת דו"ח לדיירים בתל-אביב | הישגים משפטיים | השקת תכנית רעיונית לכפר הבלתי מוכר 'אבו נוואר'
קריאה מהנה וחג שמח
בתמונה: גן המשחקים שנחנך לאחרונה בסור באהר שבירושלים המזרחית
שלום,
חג הפסח, או חג החירות במסורת היהודית, הוא הזמן לעיסוק באתגרים בפניהם עומד ארגון זכויות אדם כמו 'במקום'.
אני מבקשת להתחיל דווקא מנקודה שלא נוגעת בהכרח רק לתכנון. עמותת 'במקום' רואה בדאגה רבה את הכרסום בדמוקרטיה הישראלית בכלל וההתקפות על ארגוני זכויות האדם בפרט. הניסיונות של הדרג הפוליטי להשתיק את הקול הביקורתי, לתייג את פעילי זכויות האדם כבוגדים, לכופף את בג"ץ לתכתיבים פוליטיים ועוד, מצטברים לפגיעה במשטר הדמוקרטי המבוסס על פלורליזם ולא עריצות הרוב, כמו גם על הגבלת השלטון באמצעות החברה האזרחית כך שזכויות הפרט לא תפגענה. בשותפות עם ארגוני זכויות אדם אחרים, 'במקום' פועלת נגד נורמות אנטי דמוקרטיות שהשלטון מאמץ.
בתחילת מאי יתקיים בבי"מ לעניינים מקומיים בירושלים, דיון בעררים שהגשנו בשם תושבים מעיסאווייה וא-טור בירושלים המזרחית, כנגד צווי גינון שהוציאה העירייה על שטח של מאות דונמים בשכונות אלה. צווי גינון הם צווים המאפשרים לעירייה להקים גינות בקרקע פרטית שאינה בשימוש. במקרה הזה צווי הגינון הם ניסיון של העירייה ליישם את תכנית גן לאומי מורדות הר הצופים עוד לפני שאושרה. תכנית זו נמצאת כעת בבדיקה חוזרת בוועדה המחוזית, הודות להצלחה שלנו בוועדת ערר ארצית לשכנע כי נדרשת בדיקת צרכי התושבים לפני קביעת גן לאומי על אדמתם. צווי הגינון מהווים דוגמא לניסיון חסר הפשרות של עיריית ירושלים בסיוע הדוק של רשות הטבע והגנים להלאים קרקעות בכל מחיר – גם במחיר עקיפת חוק התכנון והבניה, במטרה לחסום את אפשרויות הפיתוח של השכונות הפלסטיניות בעיר.
בשטח C  אנחנו עדים למספר כיווני פעולה מצד המנהל האזרחי, אשר ביחד גורמים לפגיעה קשה בזכות לקורת גג ולקיום בכבוד של התושבים הפלסטינים. הקפאת יוזמות תכנון של פלסטינים, הכנת תכניות שאינן מתאימות ומיועדות להעברה של קהילות בדואיות והגברת קצב הריסות בתים ומבנים אחרים. מהלכים אלה מותירים את האוכלוסייה ללא מענה לצרכים בסיסיים, וללא אפשרות לחיות ולהתקיים באזור.
בנגב, אנחנו מתמודדים עם הקו שהתווה משרד החקלאות, השולל הכרה בישובים הבדואים הלא מוכרים מכל וכל מצד אחד, ובהעדר הפיתוח בעשרת הכפרים שהוכרו בשנים האחרונות. אם נוסיף לכך את העובדה שהעיירות הוותיקות עדיין נמצאות בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי בישראל, הרי שהחברה הבדואית היא הקבוצה הפגיעה ביותר בחברה הישראלית. בימים אלו אנחנו עוסקים בלימוד נושא הפיתוח הכלכלי כחלק מתפיסה כוללת של תכנון הכפרים, כצעד הבא בתור בעבודתנו עם קהילה זו, במקביל להמשך עבודתנו לקידום ההכרה בכפרים, תכנונם ופיתוחם הראויים.
בעבודה על התחדשות עירונית, אנחנו מתמודדים מול תפיסה של הממסד המקדשת את מקומו של השוק הפרטי כמממן הבלעדי של הפרויקטים, וכתוצאה מכך את הרווח היזמי כשיקול המכריע בתכנון. במקביל לעבודה שמכוונת לשנוי תפיסה זו ולאימוץ אלטרנטיבה של סיוע כלכלי מצד המדינה, שיאפשר פתרונות שימתנו את הצפיפות, אנחנו מנסים גם למתן את ההדרה שנובעת מעלויות התחזוקה בבניינים גבוהים, את הכפייה שבחוק "דייר סרבן", את היעדר ההתחשבות בהשפעות על סביבה רחבה שקיימת בתכנון נקודתי, כמו גם היעדר השיתוף של דיירים קיימים בתכניות הנוגעות להם.
לאחרונה אנחנו רואים שינוי חיובי ביחס לישובים הערביים. בדצמבר התקבלה החלטת ממשלה על הקצאת תקציבים לסגירת הפערים בין החברה הערבית לזו היהודית, גם בתחום התכנון, במסגרת תכנית חמש שנתית. קודם לכן, צוות מאה ועשרים הימים דן בדרכים להקדם את סגירת הפערים. האתגר של במקום הוא במעקב אחר הדרג הביצועי, בדאגה ליישום ההחלטות של דרג מקבלי ההחלטות.
חגים הם גם הזדמנות לשמוח. "עת במקום" מוקדש הפעם לעדכון על פרויקטים שיצאו לדרך ועל הצלחות העמותה. אני מודה לצוות המקצועי והמסור של במקום, ומאחלת לכל החוגגים את חג הפסח, חג חירות שמח.
ד"ר נעמה מישר,
יו"ר 'במקום'

שיתוף פעולה מיוחד בינינו לבין תושבים, מנהל קהילתי, חברת Community ותרומה בינלאומית הביא להקמה של גינת משחקים ראשונה בשכונת סור-באהר-אום טובא. בשכונה זו חיים כ-25,000 תושבים ללא גינה ציבורית אחת. שיתוף הפעולה הרחב הניע את עיריית ירושלים לבצע את עבודות התשתית וההצללה של גינת המשחקים. 
אנו מקווים כי זו סנונית ראשונה למיזמים נוספים בשאר השכונות של ירושלים המזרחית, המשוועות לגינות ציבוריות.

סקר שטחי ציבור בירושלים המזרחית – מפה אינטראקטיבית
בעקבות סקר השכונות הפלסטינית בירושלים המזרחית, התבצע סקר המשך הסוקר את השטחים המיועדים למבני ציבור בשכונות הפלסטיניות.

בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית חסרים מבני ציבור, מבני חינוך, פארקים, מתקני ספורט וגינות משחק. בתי הספר וגני הילדים הקיימים סובלים מאכלוס יתר או נמצאים במבנים שכורים שאינם מתאימים למבני חינוך. מבני ציבור נוספים, כגון שירותי בריאות או תרבות כמעט אינם קיימים.

הסקר נערך בכדי לחשוף כי כבר עכשיו, בהתבסס על מצב התכניות הקיימות היום, ניתן לקדם בנייה ופיתוח ציבורי. את המידע ואת ההמלצות ריכזנו באתר אנטראקטיבי מיוחד.

באתר החדש ניתן לשוטט במפה וכן לקבל מידע עדכני ולקרוא המלצות בנות ביצוע.

לצפייה במפה בגודל מלא לחצו כאן

בתחילת פברואר חזרו נציגות 'במקום' לנווה אליעזר, שם ערכנו סקר חברתי בנושא 'פינוי-בינוי' והשלכותיו החברתיות על הדיירים עצמם.
חזרנו לשם כדי לחלק לדיירים את תקציר הדו"ח שהוצאנו בשיתוף עם תכנית "מתחברים" של אוניברסיטת תל-אביב, וגילינו, שלא להפתעתנו, כי היזמים כבר הספיקו להגיע לשם כדי לקדם פרויקטים נדל"ניים.

נקווה שההמלצות שלנו יילקחו בחשבון וייושמו בהקדם.

לדו"ח המלא היכנסו לקישור כאן

בתמונה - אדר' ד"ר יעל פדן, מנהלת המחלקה לעירוניות ב'במקום', מחלקת את הדו"ח בתיבות הדואר של הדיירים.

בחודש מרץ פסק בית המשפט העליון כי המדינה תשלם ל"במקום" הוצאות משפט של 12 אלף ש"ח, בשל סירובו של שר הפנים לאשר את ההכרה בעמותה כבעלת מעמד של מתנגדת ציבורית לפי חוק התכנון והבניה. זהו סכום גבוה של הוצאות ביחס למקובל בבג"צ והוא משקף את התנהלותו המביכה של שר הפנים בנושא זה ואת ההערכה של בית המשפט למפעלה של העמותה בתחום התכנון.
הכפר הבדואי אבו נוואר (שטח E1) - השקת תכנית רעיונית

בני שבט הג'אהלין היושבים באבו נוואר (ממזרח לירושלים), אשר גורשו מהנגב בתחילת שנות ה – 50 ומצאו את מקומם באזור הספר של ירושלים הירדנית, נמצאים תחת איום מתמשך של פינוי בכפייה והריסות בתים. על רקע מדיניות הממשלה, אשר מקפיאה את תהליכי התכנון לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחי C, 'במקום' יחד עם נציגי הקהילה, עבדו בשנה האחרונה על התכנית הרעיונית ועקרונות התכנון לכפר, במקום בו הוא נמצא היום. תכנית זו שואפת להסדיר את ההתיישבות שקיימת בשטח מזה עשרות שנים, וכן לייצר אפשרויות לפיתוח עתידי עבור התושבים. 'במקום' הציגה תכנית מתאר לכפר, אשר הוגשה למנהל האזרחי בתקווה שתהווה בסיס תכנון לתושבי הכפר וכתחליף לפנוי הכפוי המתוכנן.
לקריאה נוספת לחץ/י כאן

בתמונה: מבנים באבו נוואר על רקע בתי ההתנחלות 'מעלה אדומים'.
במקום בפייסבוק
במקום בפייסבוק
במקום בטוויטר
במקום בטוויטר
האתר שלנו
האתר שלנו
Copyright © 2016 Bimkom Planners for Planning Rights, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp