Copy
העדכון התקופתי מעמותת 'במקום' 
המייל לא נפתח? לקריאה בדפדפן
תושבי אבו גוש מתנגדים לתכנית המתאר החדשה לכפר

עשרות תושבי אבו גוש בסיוע עמותת 'במקום' הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז ירושלים את התנגדותם לתכנית המתאר החדשה ליישוב. התכנית, שאמורה להציע פתרונות דיור ותעסוקה לטווח ארוך, אינה מתמודדת עם המצוקה הקיימת בתחום הדיור בעיקר בקרב זוגות צעירים ועם המחסור בפתרונות תעסוקה בתוך היישוב. 

למידע נוסף 
אושרה התכנית להקמת מטמנת פסולת בניין אזורית בין שעואפט, עיסאוויה והגבעה הצרפתית 
 
על פי התכנית, החלק העליון של אפיק נחל אוג ימולא בעודפי עפר מאתרי בנייה ברחבי ירושלים.  באופן זה יהפוך האתר מעמק לגבעה, שעליה יוקם לפי התכנון פארק. התכנית תוביל לשינוי קיצוני של פני השטח, קו פרשת המים והסדרי הניקוז בהר ותפגע באופן קיצוני וחמור בזכויותיהם של תושבי השכונות הסמוכות.  עמותת 'במקום', בשיתוף עם תושבי שכונות עיסאוויה, ענתא ושועפט העבירו את התנגדותם לתכנית. 

למידע נוסף. לכתבה באתר הארץ
"בעיסאוויה חיים כיום כ- 16 אלף תושבים. הפתרון לבעיות הפסולת של כל ירושלים לא יכול להיות על חשבון השכונות. לפני זמן קצר היינו באותו אולם מול אותה ועדה בדיון על הקמת גן לאומי מורדות הר הצופים. אני רוצה לשאול אתכם – איפה כל הטענות על ההגנה על הטבע? אנחנו מדברים על מרחק של בקושי שני קילומטר מאותו אזור. זה אותם הזוחלים, אותן מערות הקבורה הרומיות, אותן אבנים אותם צמחים. איפה ההגנה על הטבע עכשיו?"

האני עיסאווי, תושב עיסאוויה
בניין שבו חיים כ-70 נפשות מוצף לחלוטין מידי סערה במרכז שכונת אט-טור
 
מידי חורף, בכל מערכת גשמים, הבתים מתחת לרחוב אל-סהל אל ג'דיד באט-טור שבירושלים המזרחית מוצפים לחלוטין. עשרות אנשים, בינם מבוגרים, ילדים ואף אנשים בעלי מוגבלויות נמצאים בסכנה בריאותית ובטיחותית ממשית ובתת-תנאים.

למידע נוסף , לכתבה באתר וואלה! 
בעקבות התנגדות 'במקום' ותושבי מועאויה - השטח המיועד לפיתוח מקומי ביישוב יורחב

ועדת המשנה להתנגדויות של המועצה הארצית החליטה לקבל באופן חלקי את הטענות שהובאו בהתנגדויות 'במקום' ותושבי מועאויה לתכנית המתאר המחוזית. הועדה קבעה כי יש להרחיב את השטח המיועד לפיתוח מקומי של הכפר בשטח של כ-80 דונם ולכלול בתחומו את כל האדמות בבעלות מדינה שנמצאות בצמידות דופן למרקם הבנוי שלו. ההחלטה פותחת צוהר משמעותי לתכנון ארוך טווח ראוי של היישוב.  

למידע נוסף
כנס J Street

בחודש הבא נשתתף בכנס J Street בוושינגטון, ארה"ב.  נהיה שם כדי לשתף בפרויקטים המרכזיים בהם אנחנו עוסקים ובמטרה לקדם זכויות אדם במערכת התכנון בישראל ובשטחים שתחת שליטתה. 
 
למידע נוסף (אנגלית) 
במקום בפייסבוק
במקום בפייסבוק
במקום בטוויטר
במקום בטוויטר
האתר שלנו
האתר שלנו
Copyright © 2015 Bimkom Planners for Planning Rights, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp