Copy
 מתווה פראוור/בגין, אות הגלובוס הירוק, תכנית מתאר ירושלים 2000, התנגדות גן לאומי מורדות הר הצופים, נייר עמדה   בית צפאפא

 'במקום - מתכננים למען זכויות תכנון'
מאי 2013

מתווה פראוור/בגין: מהלך כוחני שיהיה בכייה לדורות

מתחת לרדאר התקשורתי ועל רקע הגזרות הכלכליות,  אישרה החודש ועדת השרים לחקיקה את מתווה פראוור/בגין להסדרת התיישבות הבדווית בנגב.

זהו צעד נוסף בקידום המסוכן של מתווה שמשמעותו פינוי בכפייה של עשרות כפרים ועשרות אלפי תושבים בדווים, באופן שיחרוץ את גורלן של אלפי משפחות לעוני, אבטלה והרס של חיי הקהילה והמרקם החברתי. זאת, כאשר במקביל, מקדמת הממשלה הקמת יישובים יהודיים חדשים, חלקם אף מתוכננים להיבנות על הריסות כפרים בדווים. 
במכתב מפורט לועדת השרים לחקיקה קראנו לרשויות שלא לתמוך במתווה. השתתפנו ותמכנו בהפגנת התושבים שהתקיימו מול ישיבת הועדה ובכנס חירום בבאר שבע. אנו קוראים לממשלה לפעול בשיתוף פעולה מלא וכנה עם האוכלוסייה הבדווית, לקידום תכנון והכרה בכפרים, במטרה להבטיח את זכויותיהם הבסיסיות ביותר של אזרחי המדינה הבדווים ולהציע פתרון אמתי וארוך טווח למצוקות הנגב. זה לא רק המהלך המועיל ביותר, אלא גם הצודק ביותר, אחרי שנים של התעלמות מהכפרים שרובם קיימים עוד מהימים שלפני קום המדינה ואשר סובלים מהזנחה משוועת. תכנית האב של המועצה להכרה בכפרים הבלתי מוכרים שהוכנה בשיתופנו, היא דוגמא לכך שניתן להתבסס על עקרונות התכנון המקובלים בכדי ליישם הכרה מלאה בכפרים במקום מושבם. 

עתירה – הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים משתמשת בתכנית מתאר ירושלים 2000 שלא כחוק. 

בעתירה שהגשנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח  לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, דרשנו מבית המשפט להורות לוועדות התכנון להפסיק ולהסתמך על 'תכנית המתאר ירושלים 2000'. מאז שקידומה של התוכנית בהליכים המקובלים נעצר, מסתמכות עליה הוועדות כמעין "מסמך מדיניות" מחייב שבגינו הן דוחות או מאשרות תכניות בניה חדשות, על אף שהתוכנית חסרה תוקף סטטוטורי, ומעולם לא הופקדה להתנגדויות הציבור. 
למידע נוסף
נייר עמדה - השפעת מערך הכבישים המתוכנן והקיים בבית צפאפא
 
נייר עמדה חדש של עיר עמים ו'במקום- מתכננים למען זכויות תכנון' מציע ניתוח מקצועי של כבישים עירוניים ראשיים, קיימים ומתוכננים, בשכונת בית ספאפא בירושלים המזרחית. על פי נייר העמדה, כביש 4 דרום, אשר סלילתו החלה לאחרונה, אינו הכביש היחיד המאיים לבתר את השכונה ולפצל אותה למובלעות.
למידע נוסף
תצפית לעבר אל-עיסאוויה
התנגדות לגן לאומי מורדות הר הצופים
 
ארבעים תושבי שכונת אל-עיסאווייה הגישו החודש בסיוענו התנגדות לתכנית להקמת גן לאומי מורדות הר הצופים. התושבים טוענים כי הגן הלאומי, המשתרע על כ-750 דונם, כולל את עתודות הקרקע האחרונות והיחידות עבור השכונה הצפופה ממילא.
אות הגלובוס הירוק למטה לתכנון אחראי

אות "הגלובוס הירוק", האוסקר הסביבתי של ישראל, מוענק מידי שנה על ידי ארגוני הסביבה על מצוינות בפעילות למען הסביבה בתחומי הממשל, במגזר העסקי ובחברה האזרחית. השנה ניתן האות הראשי למטה לתכנון אחראי – קבוצה של כ-30 ארגונים חברתיים וסביבתיים הנאבקים יחד ברפורמה במערכת התכנון,  מטה בו שותפה גם 'במקום'.
למידע נוסף
 
Copyright © 2013 Bimkom Planners for Planning Rights, All rights reserved.