Copy
שנה טובה ועדכון מעמותת במקום
מתוך הכאב של התקופה החולפת, אנו ממשיכים להאמין ולפעול למען העתיד. למען הזכות של כל אדם לבית, לתנאי מגורים הולמים ולתכנון ראוי לקהילה - בשכונה, בכפר ובעיר. מאחלים שנה של חיבור והכרה, שנה של בנייה משותפת והתחדשות. לכבוד השנה החדשה, אנו מביאים כאן כמה מהפעילות והמקומות שליווינו לאחרונה. 
 
דברי יושבת ראש 'במקום' לשנה החדשה

לידידי במקום שלום רב,
 
עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון פעילה בזירת התכנון בישראל משנת 1999. מאז הקמתה מקדמת במקום מודעות לזיקה של התכנון לזכויות אדם; לזכות השוויונית לתכנון כאמצעי להכרה ולהענקת תשתיות ושירותים שכל אזרח ותושב זכאי להם; להכרה במגוון ובשוני של קהילות ושל אורחות החיים המרחביות שלהן, המחייבים גישות תכנוניות ייחודיות; ולדחיפות של שיתוף, קשב ודמוקרטיזציה בפרקטיקות של תכנון.
הפעילות  של במקום נעשית הן באמצעות ייעוץ לקהילות שזכויותיהם נפגעות מהיעדר תכנון או מתכנון שפוגע בזכויותיהן, הן באמצעות מאבק לביטול ולמניעת פגיעה בזכויות אלו, ואף ביצירה והפצה של ידע חדש לקהילות של מתכננים ובעלי תפקידים במטרה לקדם דמוקרטיזציה של התכנון ופרקטיקות תכנון שיקדמו מרחב-חברתי הוגן ושוויוני יותר. אנו מעריכים כי באקדמיה, בפרקטיקה הפרטית ובארגוני החברה האזרחית ממדים אלה של התכנון מקבלים היום משקל וחשיבות גוברת, אולם מציאות התכנון בארץ מעידה כי מלאכתנו עוד רבה.
 
בשלוש השנים האחרונות מימשה במקום את היעד האסטרטגי שהציבה לעצמה ופיתחה – לצד תחומי הפעילות המסורתיים שלה ולצד הקהילות הוותיקות שטיפלה בפגיעות בהן – את פעילותה בתחומי העירוניות ומדיניות הדיור בישראל. במקום היא חלק מן הקואליציה לדיור בר-השגה הפועלת לקידום חקיקה ולהתוויית מדיניות ממשלתית של עידוד בניית דיור בר השגה. במסגרת הקואליציה, עמותת במקום גם בוחנת תכניות  מתאר ותכניות המוגשות לועדות לדיור לאומי ומגישה התנגדויות לתכניות שאינן ממלאות את החובה להקצאת דיור בר השגה. בקרוב נשיק דוח חדש על מדיניות ההתחדשות העירונית בישראל, ואף הפקנו זכותון לתושבים בנושא פינוי-בינוי. אנו אף מתעתדות ליישם בשנה הקרובה פיילוט של תסקיר השפעה חברתית על סביבות מגורים העומדות בפני תהליך של פינוי-בינוי.  

השנה ה-15 שלנו היתה שנה רבת משמעות לארגון. לאחר שמונה שנים של ניהול פורה נפרדה מאתנו דליה דרומי, מנכ"לית שהובילה אותנו לצמיחה מרשימה מתוך שאיפה מתמדת למקצועיות ולמצוינות. דליה נפרדה מאתנו לא לפני שהובילה את מעבר העמותה למשרדינו החדשים ואת החילוץ המרשים של העמותה ממשבר תקציבי בלתי צפוי. עם עזיבתה בחר הועד המנהל בעצת הצוות המקצועי בחדוה רדובניץ – מנהלת עתירת ניסיון בארגוני זכויות אדם והחברה האזרחית בישראל – לנהל את העמותה. אנו מאחלים לחדוה הצלחה רבה וכבר נשאבים אל הרוח החדשה שהיא מפיחה בארגון. 

מאז כניסתה של חדוה לתפקיד, העמותה מקיימת תהליך הערכה פנימי ובחודשיים הקרובים נקיים תהליך אסטרטגי שבמהלכו ננסח את האתגרים העומדים בפנינו בתהליך המימוש של יעדי העמותה. 

אני פונה אליכם להצטרף אלינו בקרוב בהתמודדות עם אתגרים אלה, ולתרום מזמנכם ומכישוריכם למען תכנון צודק יותר.

אנו מאחלים לכל ידידינו ושותפינו שנה של אחווה, הכרה ושגשוג. 

אדריכלית נוף נעמה מישר
יו"ר העמותה  
 

בעקבות ערעור של 'במקום' ותושבי השכונות: ועדת הערר החזירה את תכנית הגן הלאומי מורדות הר הצופים לוועדה המחוזית

ועדת הערר אשר דנה בתכנית לגן לאומי על המורדות המזרחיים של הר הצופים, בין אל-עיסאוויה לאט-טור, קיבלה את עמדת 'במקום' והורתה על החזרת תכנית מתאר מספר 11902א לדיון חוזר בוועדה המחוזית.
הוועדה הבהירה כי לא ניתן לקבוע את גבולות הגן הלאומי מבלי שתתקיים בדיקה של צורכי תושבי שתי השכונות הסמוכות אליו, ובלשון הוועדה:
"בנוגע לגבולות הגן – לא הונחה בפנינו תשתית מספקת הכוללת ניתוח של צרכי האוכלוסייה בשכונות העוררים ובחינה של עתודות הפיתוח הקיימות. בדיקה כזו היא תנאי מחייב טרם קבלת הכרעה בדבר הגבולות של הגן הלאומי על בסיס מלוא השיקולים הנדרשים לעניין."
עוד על הגן הלאומי מורדות הר הצופים
סדנת הכשרה לפעילים בלוד

בחודש יוני 2014 , ערכנו בשיתוף עם עמותת שתי"ל, סדנאות לפעילים מתנדבים בנושא פינוי-בינוי בעיר לוד. הסדנא כללה שלושה מפגשי לימוד, שעסקו בעקרונות העומדים מאחורי פרויקטים של התחדשות עירונית, הליכי התכנון של תכניות פינוי-בינוי וההשלכות החברתיות העמוקות שלהן. למידע נוסף.
"אין זה סוד שקיימת אפליה ממוסדת בתחום התכנון והפיתוח בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית בישראל. העדויות לכך רבות, מגוונות וחוצות תחומי תכנון. אבל באחרונה נדמה שנחצה קו אדום."

נילי ברוך, רכזת תחום הנגב בבמקום, במאמר דעה על התכנית להקמת ישובים חדשים במבואות ערד. להמשך קריאה
דו"ח חדש של במקום: מדוע אין פיתוח? חסמים בפני פיתוח בכפרים הבדואים המוכרים בנגב  והדרכים להסרתם 
 
בשנים 2012-2013 ערכה 'במקום' מחקר עומק בין-תחומי, במטרה לחשוף את החסמים המונעים את פיתוח הכפרים הבדווים המוכרים, לנתחם ולהבינם, ולהציע דרכים להסרתם. לצורך המחקר שולבו כלי מחקר ופרספקטיבות אנתרופולוגיים ותכנוניים והממצאים מאירים את הקשר שבין פריסה מרחבית לבין חברה ותרבות. אנו מאמינים כי אימוץ ההמלצות במלואן וכמקשה אחת חיוני להצלחת המהלך להסרת חסמי הפיתוח ויאפשר פיתוח הולם של הכפרים הבדווים המוכרים בנגב. להמשך קריאה
Copyright © 2014 Bimkom Planners for Planning Rights, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp