Copy
View this email in your browser
חילופי יו"ר
באוקטובר השנה, סיימה ד"ר נעמה מישר קדנציה של ארבע שנים כיו"ר במקום.
בשנים אלה נעמה הקדישה, בנדיבות רבה, שעות ארוכות לעבודה ללא לאות עבור העמותה.
נעמה הנהיגה את הארגון עם חזון ברור, והצליחה להביא לשינויים משמעותיים הן בתחומי העיסוק והן במבנה שלו. היא מעבירה לפרופ' ארז צפדיה, היו"ר הנבחר, ארגון מבוסס, מצליח בעבודתו ומתנהל באווירה נעימה.
בשם הוועד המנהל, הצוות וכל חברי במקום, אני מודה לה מקרב לב, ומאחלת לארז הצלחה רבה.
חדוה רדובניץ,
מנכ"לית

דבר יו"ר העמותה הנכנס, פרופ' ארז צפדיה:
בעוד הלגיטימיות של ארגוני זכויות אדם בישראל נשחקת, זו של 'במקום' יציבה יחסית. במוסדות התכנון 'במקום' נתפסת, בצדק, כעמותה מקצועית, שעושה שימוש בכלים כשרים מבחינה חוקית, ושיתוף הפעולה שלה עם הממסד רב. אבל, בהיותה חלק ממארג ארגוני זכויות האדם בישראל, 'במקום' ניצבת על מדרון חלקלק.
לכן, העמקת והרחבת בסיס הלגיטימיות חשובה עתה ל'במקום'. אולם אין סתירה ואסור שתהיה סתירה בין מטרה זו לבין הערכים שעל בסיסם 'במקום' הוקמה ופועלת: מחויבות לזכויות אדם וצדק חברתי. אין גם סתירה בין מטרה זו לבין שימור עמדתה הביקורתית של 'במקום' ביחס למדיניות מרחבית מפלה ופוגענית. עמדתה הביקורתית של 'במקום' והערכים שעליהם היא מושתתת הם סם החיים של פעילותנו בעתיד.

פרופ' ארז צפדיה, יו"ר 'במקום – מתכננים למען זכויות תכנון'
לקריאת הדברים במלואם לחצ/י כאן
להרשמה לחצו על התמונה

בין 2020 ל 922 - מדיניות תכנון ביישובים ערבים

מאת: מתכנן סזאר יהודקין, צוות יישובים ערבים


מדיניות התכנון עבור היישובים הערביים השתנתה מספר פעמים לאורך השנים, ובאופן כללי ניתן לחלק אותה למספר תקופות. בתקופה הראשונה, הייתה הכרה בגלעין הבנוי של הערים והכפרים השונים כשטח המיועד לבנייה, כמעט ללא חלוקה לשימושי הקרקע וללא עתודות לפיתוח נוסף. בתקופה השנייה נערכו תכניות שאמנם הרחיבו את השטח המותר לבנייה מסביב לגלעין היישוב כסוג של "מעגל שני לפיתוח", אבל  ללא התייחסות מספקת לגורמים נוספים. במהלך התקופה השלישית נערכו תכניות מתאר או תכניות מפורטות שנועדו במקרים רבים להכשיר בנייה קיימת ללא היתר, אבל לא פעם השאירו שטחים חקלאיים נרחבים לא מתוכננים במרכז היישוב. בתקופה הרביעית, קודמו תכניות מתאר "מעודכנות" לחלק גדול מהיישובים הערביים. המטרה הייתה להכין תוך שנים בודדות תכניות מתאר שיהיו תואמות לשנות ה-2000, ולכן נקבע כי שנת 2020 תהיה שנת היעד לכל התכניות, אשר נתקלו בבעיות רבות ולקו בחסר במובנים שונים.
 
כיום עומדת על הפרק החלטת ממשלה מס' 922 שהתקבלה בסוף שנת 2015, שתמציתה היא תכנית חומש אשר מקצה כ-15 מיליארד ₪ לפיתוח וקידום כלל ההיבטים של החברה הערבית, בין השאר גם בתחומים של תכנון ובנייה. במסגרת יישום ההחלטה, אמורה המדינה ליזום הכנתן של תכניות מתאר חדשות ליישובים הגדולים מ-5,000 תושבים, להשתתף במימון הכנתן של תכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה על קרקעות פרטיות, להכין תכניות מפורטות על קרקעות מדינה, לממן חלק מעלויות הפיתוח בשכונות חדשות, לשדרג תשתיות בשכונות וותיקות, ועוד.
 
נראה שאנחנו נמצאים בתחילתה של תקופה חדשה במדיניות התכנון כלפי היישובים הערביים, לפחות ברמה ההצהרתית. המבחן נמצא ביישום ההחלטה בהתאם למועדים שנקבעו בה, לכן השאלות שעולות על הפרק הן באיזה מידה המדינה החלה להתארגן וליישם את ההחלטה? מה צריך להשתנות בפועל בתכניות מתאר החדשות כדי לתקן טעויות שנעשו בעבר וכדי שיינתן מענה אמתי לצרכים של היישובים הערביים ותושביהם? היכן עשויות להיות נקודות התורפה ביישום ההחלטה? ולא פחות חשוב, כיצד יכולה החברה האזרחית לדרוש שההחלטה תיושם ולדאוג כי יישומה יהיה יעיל וצודק?
שאלות אלו ועוד תדונה במפגש שיתקיים ב 22.11.16 בתל אביב
 
עדכונים...
הגשנו התנגדות עם חלק מתושבי הכפר אל-זרנוק כנגד תכנית המבקשת להעביר אותם בניגוד לרצונם לדרום רהט. ההתנגדות דנה בסוגיית אוכלוסיית היעד – קרי, חלק מתושבי אל-זרנוק, החיים במקום שנים רבות. להפתעתנו, רשות הבדואים ביקשה להסיר התנגדות זו בטענה כי אוכלוסיית היעד אינה נופלת תחת הגדרות התכנון, ועל-כן אין בסמכותה של הוועדה המחוזית לדון בכך.
תמוה בעינינו שרשות הבדואים טוענת שאוכלוסיית היעד אינה חלק אינהרנטי מהליך התכנון. ואם כך יש לתהות – למה רשות לבדואים?
בהתנגדות זו לא טענו כנגד היבטים תכנוניים של התכנית, כגון צפיפות או אופי הבינוי וכדומה. אלא התייחסנו לעצם הכוונה להעביר את תושבי אל-זרנוק לרהט בניגוד לרצונם. יש לציין כי קיימת אפשרות להסדרת היישוב במקומו הנוכחי, הסדרה שהיא בת ביצוע ובין היתר תואמת את תכנית המתאר המחוזית "מטרופולין באר שבע".
נמשיך לעדכן...
אנו משתפים סרטון המתעד מרוץ להכרה בישובים הפלסטיניים בגדה, שלפי המפות של גוגל, וייז ואפל - אינם קיימים...
אנחנו ב'במקום' יצרנו מפה ובה כל נקודות ההתיישבות (בתמונה), אשר שימשה את יוצרי הסרט.
לצפייה - לחצו על התמונה
להצטרפות לרשימת התפוצה לחצ/י כאן
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2016 Bimkom Planners for Planning Rights, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp