Copy
Nieuwsbrief Windpark Weert

maart 2020
Aanbesteding niet gemakkelijk

Op 11 december 2019 was er een bijeenkomst voor de omwonenden van het toekomstige windpark. Ook leden van de klankbordgroep waren hiervoor uitgenodigd. Wat is er besproken?

Nu de bouw van het windpark definitief door kan gaan van de rechter, hebben we besloten om een aantal vervolgstappen te nemen. De belangrijkste vraag is: welke windmolens komen er? 

Lees meer
Geotechnische sonderingen en milieuhygiënische analyses

Er zijn geotechnische sonderingen en milieuhygiënische analyses uitgevoerd door ingenieursbureau Inpijn Blokpoel. Een grote vrachtwagen heeft enkele dagen geboord op de locaties waar de windmolens komen. Hiermee is de opbouw van de grond duidelijk geworden en kunnen de erbij passende  funderingen ontworpen worden.

Ook zijn er grond- en wateranalyses gemaakt, zodat we weten welke stoffen er zitten. Omdat er zoveel over te doen was, hebben we ook de PFAS-waarden laten toetsen. Uit de analyse bleek dat er geen vervuilde grond aanwezig was.
Analyse aanvoerwegen 

Om de windturbine te kunnen bouwen, is er veel transport nodig. Dit bestaat uit bouwverkeer en aanvoer van de windturbine-onderdelen. Het aanvoeren van windturbine-onderdelen gebeurt met behulp van langere vrachtwagens. Om het reguliere verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de meest optimale route bepaald.

Het bouwverkeer dat beton aanvoert voor de funderingen zal over de Leveroysedijk gaan, waar niemand woont. Voor het aanvoeren van de windturbine-onderdelen denken we eraan om de Roermondseweg/Schoordijk te gebruiken, maar we zoeken nog naar een andere mogelijkheid. 
Provincie energiedoelen bijna gehaald - coöperatieve windparken in Midden-Limburg
 
In 2015 werden de provincies het eens over de aanpak van windenergie tot 2020. Het doel werd om in Limburg zo’n 32 windturbines op te stellen vóór 1 januari 2021. Waar moesten die komen en wie moest die windmolens realiseren?

Lees meer
Omgevingsfonds Windpark Weert - binnenkort eerste bijeenkomst geïnteresseerden

Vanaf het begin hebben we aangekondigd dat er één fonds komt voor de buurtschappen/omwonenden. In de omgevingscommissie is plaats voor vertegenwoordigers uit Schoor, Schoordijk, Mildert en de Roermondseweg. Zij bepalen welke projecten een bijdrage krijgen uit het fonds. Wij hebben al enkele aanmeldingen gehad van geïnteresseerden voor de Omgevingscommissie, maar met name van de Roermondseweg en Schoordijk zouden we graag aanvullende kandidaatleden verwelkomen.

Wij nodigen iedereen, die geïnteresseerd is, uit voor de eerste bijeenkomst op woensdag 25 maart 2020 om 19.30 uur in het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 in Weert (achteraan de parkeerplaats). Let op: op deze bijeenkomst wordt u dus niet bijgepraat over het Windpark Weert. Het gaat uitsluitend over het Omgevingsfonds. 
Aanmelden kan via: info@windparkweert.nl.

Lees meer
WeertEnergie
Website
Email ons
Windpark Weert
www.windparkweert.nl
info@windparkweert.nl 

Bekijk deze nieuwsbrief in de browser  |   Naar onze website.

U ontvangt de nieuwsbrief, omdat u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.
Klik hier om je af te melden van deze Nieuwsbrief.

Denk aan het milieu voordat je deze e-mail print!This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WeertEnergie · Pelmersheideweg 16 · Weert, 6005 PK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp