Copy
Denne e-post inneholder konferanseprogram og elektronisk påmeldingsskjema
til Norske festivalers årskonferanse 2014 i Oslo, Quality 33 Hotel, 27. - 28. mars
Follow on Twitter Friend of Facebook
Norske Festivaler har gleden av å invitere til dere til årskonferansen 2014.
Sett av dagene 27. og 28. mars 2014 til faglig og sosialt samvær med festivalkollegaer.
I år finner konferansen sted i Oslo, sted er Quality 33 Hotel, Økern

Noen av de bekreftede foredragsholderne og innlederne er:
  • Musikkselskapet HES (Haaland, Eidsvåg og Strøm)
  • Maria Utsi (Varangerfestivalen)
  • Terje Eidsvåg (Adresseavisen)
  • Jan Ole Otnæs (Nasjonal Jazzscene)
  • Yngve Bergheim (Ramsalt)
  • Lluis Bonet (Professor, Universitat de Barcelona)
  • Kai Amberla (Finland Festivals)
Fullstendig konferanseprogram kan lastes ned her. Det ligger også ut her.
Du kan registrere deg elektronisk og melde deg på ved å trykke her 
eller benytte knappen lenger ned i meldingen.

Om temaet Kommunikasjon og Synlighet
Norske festivaler tok sommeren 2013 temperaturen på situasjonen blant våre medlemsfestivaler da vi skulle skrive tilsvar til Kulturutredningen. Diagnosen som ble stilt kan sammenfattes med få ord - festivalfeltet er på vei inn i en konsolideringsfase. Med “konsolidering” mener vi at veksten og utviklingen i større grad vil vise seg gjennom de ulike arrangørenes evne til å utvikle festivalenes kunstneriske program og egenart, drive publikumsutvikling og formidling.

I et land hvor det jevnt fordelt er over to festivaler i snitt per kommune er synlighet – I arrangementsperioden og gjennom året – helt avgjørende for å lykkes med å trekke publikum til festivalen. Dette er bakgrunn for valg av tema for årets konferanse – kommunikasjon og synlighet.

En helhetlig strategi staker ut en felles kurs for bygging av festivalarrangementets omdømme. Den bidrar til at alle aktiviteter underbygger hverandre – på veien mot å oppnå ønsket posisjon – som er økt synlighet og publikumsoppslutning.

Vi har invitert ulike nasjonale og internasjonale foredragsholdere for å belyse temaet. Musikkselskapet HES, kulturjournalisten, webutvikleren, forskeren, festivalarrangøren skal fra ulike innfallsvinkler presentere strategier, verktøy og modeller som kan brukes til å definere tydelige målsetninger og handlingsplaner for kommunikasjon.

Vel møtt

På vegne av styret i Norske Festivaler  og programkomiteen
 
Anders Rykkja

 

Meld deg på!
Survey powered by SurveyMonkey
Copyright © 2014 Norske Festivaler, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp