Copy
               

 

BFUFs utlysning av forskningsmedel 2015

BFUF utlyser forskningsmedel


Illustration: Stina Wirsén

Tema:
Attraktiva svenska besöksanledningar


BFUF söker intressanta forskningsprojekt som kan stärka kunskapen om hur svenska destinationer, evenemang, företag och anställda kan stå sig i en global konkurrens om det nationella och internationella resandet. Idag görs fler än en miljard internationella resor varje år. Enligt Världsturismorganisationen UNWTO spås det internationella resandet öka med 66 procent till 2030.


– Om Sverige ska ta tillvara på den här möjligheten behöver besöksnäringens aktörer, privata och offentliga, utveckla attraktiva anledningar som gör att människor vill resa till och stanna i Sverige. Att forskningen följer med, samverkar och ger stöd i den här utvecklingen är vitalt, säger Stina Algotson, vd, BFUF.

Näring med stor betydelse för svensk export
Besöksnäringen är en av de största näringarna i Sverige. Den utgör cirka sex procent av svensk export – mer än värdet av järn och stål tillsammans – och växer snabbare än BNP. Näringen har själv satt ett ambitiöst mål att fördubbla sin omsättning och öka antalet sysselsatta med 50 procent under en tioårsperiod. Det kommer att kräva krafttag och stora utvecklingsinsatser där forskning, innovation och utveckling av ny kunskap och kompetens är viktiga delar.
 
Om utlysningen
 • Tema: Attraktiva svenska besöksanledningar.
 • Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
 • Projektbidraget uppgår till högst 1 000 000 kronor per år
  och ges för maximalt två år.
 • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till
  ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
   
 • Sista ansökningsdag är torsdag den 17 september.
 • Beslut fattas av BFUFs styrelse vid årsskiftet 2015/2016.

Mer information och ansökan
All information om utlysningen finns på bfuf.se/söka medel.
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Du kan också läsa hela anökningstexten här.

Elva pågående forskningsprojekt
BFUF har sedan 2012 beviljat 15,4 miljoner kronor till elva forskningsprojekt.
Läs mer här.
 
Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
 
KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-736 07 01.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.  

BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond – är besöksnäringens eget verktyg för forskning och innovation. BFUFs syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen och att långsiktigt verka för att framstående och kvalificerade forskare studerar och samverkar med besöksnäringen. Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8 miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av Visita och Hotell och Restaurangfacket gemensamt.
 

       

 
Email Marketing Powered by Mailchimp