Copy

   Pressmeddelande 2014 12 08

4,2 miljoner till tre universitet för utveckling av besöksnäringen

Tre universitet får dela på 4,2 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen. Medlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
 
– Forskningsprojekten handlar om innovation i besöksnäringen. Det görs alltför få studier om detta i dag. Forskningen, och med den finansieringen, har oftast fokus på innovation inom teknik- och IT-områdena. Svensk besöksnäring har högt uppsatta tillväxtmål, ska vi nå dem är det nödvändigt att stärka innovationsförmågan i branschen. Därför är denna forskningssatsning så viktig, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Besöksnäringen är en av de största näringarna i Sverige. Ändå görs blygsamma investeringar i forskning och innovation i denna kraftigt växande bransch. Forskningsmedlen som BFUF årligen fördelar är långt ifrån tillräckliga i en näring vars exportvärde nu motsvarar mer än värdet av stål och järn tillsammans.
 
– Det är otroligt viktigt att vi som parter i fonden årligen delar ut forskningsmiljoner till branschen, säger Ella Niia, ordförande i BFUF. Men det räcker inte till när besöksnäringen växer så kraftigt. Nationella forskningsfinansiärer måste lägga mer än de modesta 30 – 35 miljoner årligen som går till forskningsprojekt inom vår näring. Satsningar på kunskapsutveckling är en förutsättning för en jobbskapande framtidsbransch.
 

Så fördelas pengarna:

Inside the black box – Innovation in the hospitality sector, Internationella handelshögskolan i Jönköping, 1 400 000 kronor
Handelshögskolan ska studera innovationer i besöksnäringen och göra jämförelser med innovationer i andra branscher.
 
Platsinnovationer i Swedish Lapland, Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor
Projektet ska undersöka platsens betydelse för tillväxt och innovation och utveckla verktyg som näringsliv, samhälle och forskare kan använda till nya varor och tjänster i besöksnäringen.
 
Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider, Umeå universitet, 1 400 000 kronor
För att företagare i besöksnäringen ska kunna vara innovativa krävs att de förstår hur en besökare väljer aktiviteter, som till exempel äta på restaurang eller köpa med sig mat till hotellrummet. Projektet ska undersöka detta. 

 

Forskningsmedlen delas ut av BFUF, som ägs av HRF och Visita. Tjugotvå ansökningar från femton universitet och institut sökte projektbidrag 2014. BFUF har delat ut 15,4 miljoner kronor till 11 forskningsprojekt sedan december 2012. 
 
KONTAKT
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig BFUF, 0768-000 887, eva@bfuf.se
www.bfuf.se

BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond – är besöksnäringens eget verktyg för forskning och innovation. BFUFs syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen och att långsiktigt verka för att framstående och kvalificerade forskare studerar besöksnäringen. Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8 miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av Visita och Hotell och Restaurangfacket gemensamt.
 

       

 
Email Marketing Powered by Mailchimp