Copy

   Pressmeddelande 2016 09 23

4,9 miljoner till fyra universitet för att utveckla besöksnäringen

Illustration: Stina Wirsén

Forskningsmedlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
 
– Den pågående snabba förändringen i den digitala världen innebär stora utmaningar för besöksnäringen. De tvååriga forskningsprojekten kommer att fördjupa vår kunskap om hur digitalisering och visualisering kan stärka besöksupplevelser och besöksnäringens företag och anställda, säger Stina Algotson, vd på BFUF.
 
Generation Y (födda 1982–2002) står redan nu för den största köpkraften inom resor och hotell globalt sett. När de ska ut och resa förväntar de sig både total digital närvaro, unika men också moderna upplevelser. 

– Det är denna generation och nästa som vi ska attrahera att bli medarbetare i vår bransch. Detta är ytterligare en anledning till att vi behöver förstå digitaliseringens möjligheter och utmaningar, säger Malin Ackholt, ordförande i BFUF.
 
 
Så fördelas pengarna:
Context-Aware Augmented Reality Experiences In and Beyond the Museum
KTH, Kungliga tekniska högskolan
1 700 000 kronor
Syfte med projektet: Att berika och utöka upplevelserna på muséer och rundturer genom förstärkt verklighet (augmented reality) på besökarnas och lokalboendes mobiltelefoner.
 
Digitalisering och visualisering av guidetjänster – ett kommunikativt perspektiv
Lunds universitet
1 500 000 kronor
Syfte med projektet: Att undersöka möjligheter och utmaningar besöksnäringen står inför i en delningsbaserad ekonomi, med fokus på digitala och visuella kommunikationsprocesser.
 
Öppen turism: Utveckling av ett ekosystem för öppen innovation kring digitala applikationer och visualiseringar i Skåne
Handelshögskolan i Stockholm
1 200 000 kronor
Syfte med projektet: Att utforska hur öppna modeller för värdeskapande kan användas för att skapa digitala applikationer och visualiseringar som ger besöksnäringens aktörer förståelse för kundens behov och omvärldsförändringar.
 
Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser
Karlstads universitet
530 000 kronor
Syfte med projektet: Att initiera en utvecklings- och innovationsprocess där företag inom besöksnäringen i samverkan med företag inom informationsteknologi profilerar platser, besöksmål och lokala upplevelser med hjälp av digitala lösningar.

Forskningsmedlen delas ut av BFUF, som ägs av HRF och Visita. BFUF har delat ut 24,4 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt sedan december 2012.
Läs om projekten här.

Ny utlysning öppen – Framtidens fysiska mötesplats
BFUF har i samverkan med Handelsrådet en ny utlysning av forskningsmedel öppen med deadline för ansökningar den 15 november. Läs mer om utlysningen Framtidens fysiska mötesplatser här.
KONTAKT
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig BFUF, 0768-000 887, eva@bfuf.se
www.bfuf.se

BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond – är besöksnäringens eget verktyg för forskning och innovation. BFUFs syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen och att långsiktigt verka för att framstående och kvalificerade forskare studerar besöksnäringen. Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8 miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av Visita och Hotell och Restaurangfacket gemensamt.
 

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp