Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#3 / SEPTEMBER / 2015      .

Förslag på attraktiva besöksanledningar och reflektioner kring tillväxtinsatser

Arbetets museum i Norrköping – det gamla industrilandskapet har formats om och är nu en besöksanledning.

Besöksnäringen ökar i såväl omsättning och export som antal sysselsatta, men utvecklingen balanseras inte av samhällets forsknings- och tillväxtinsatser. Läs om hur Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och ledare av BFUFs forskningsprojekt ”Besöksnäringens snabbväxare” resonerar kring vart tillväxtinsatser riktas. Läs också om några resultat från våra övriga forskningsprojekt.

I dagarna har vi tagit emot många spännande och inspirerande förslag på forskningsprojekt om attraktiva svenska besöksanledningar.

Vi arbetar just nu med BFUFs inspel till forskningsproposition 2016 och kommer att lyfta behovet av satsningar som kan stärka forskare och utvecklingsmiljöer med fokus på besöksnäringen. Mer om det i nästa INVIT.

Välkommen till årets tredje INVIT!
 
Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

Många förslag på attraktiva besöksanledningar

Illustration: Stina Wirsén

Den 17 september gick tidsfristen ut för att söka forskningsmedel under temat "Attraktiva svenska besöksanledningar”. BFUFs vetenskapliga råd ser nu fram emot att gå igenom 24 ansökningar från 17 lärosäten och institut. I början av december tar BFUFs styrelse beslut om vilka projekt som ska beviljas medel.

Temat omfattar hur svenska destinationer, evenemang, företag och anställda kan stå sig i en global konkurrens om det nationella och internationella resandet.

Läs om våra elva forskningsprojekt här.
 

Hur möta förväntningarna från den turistande e-generationen?


– E-generationen reser mer än andra. Det är den första riktigt globala generationen och den utgör cirka 25 procent av världens befolkning. Vi pratar om en grupp på̊ 1,7 miljarder människor som gör allt online och lever enligt devisen ”om man inte syns på̊ nätet så finns man inte”. Detta kommer att ställa nya krav på besöksnäringen, säger Åsa Wallström, professor inom industriell marknadsföring, som deltar i BFUFs forskningsprojekt ”Morgondagens turist – hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?.

I slutet av augusti presenterade Åsa Wallström och Maria Ek Styvén, Luleå̊ tekniska universitet en delrapport från projektet för BFUFs styrelse.

Forskargruppen undersöker hur näringen kan förbereda sig för en ny generation turister. Projektet ska bidra till att stärka attraktionskraften hos besöksnäringen.

Läs mer om delresultatet här.
Läs mer om forskningsprojektet "Morgondagens turist – hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?" här.

Är du i närheten av Linköping den 12 november kan du höra Åsa Wallström och Maria Ek Styvén berätta om resultatet på ”Besöksnäringsdagen 2015 Linköping” som arrangeras av Visit Linköping och äger rum på Östergötlands museum.


Åsa Wallström, professor inom industriell marknadsföring och Maria Ek Styvén, biträdande professor inom industriell marknadsföring vid Luleå̊ tekniska universitet.
Foto: Melina Granberg
 

Riktas tillväxtinsatser mot rätt branscher?


Branscher med hög forsknings- och utvecklingsintensitet, som till exempel högteknologi, får i dag stor andel av de offentliga medel och subventioner som syftar till att öka tillväxten. Det finns en föreställning om att de snabbväxande företagen finns i FoU-intensiva branscher.

I BFUFs forskningsprojekt ”Besöksnäringens snabbväxare” visar Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, HUI Research, tvärtom att dessa branscher har en lägre andel snabbväxande företag. Resultaten ifrågasätter därmed det kloka i att subventionera eller rikta insatser för att främja företagens tillväxt mot FoU-intensiva branscher. De snabbväxande företagen är överrepresenterade i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna – i servicenäringar med en hög andel humankapital. Skulle kanske insatserna i stället riktas dit?

Detta första resultat från forskningsprojektet publicerades i en vetenskaplig artikel ”Are high-growth firms overrepresented in high-tech industries?” i den högt ansedda tidskriften Industrial and Corporate Change i juni.

I den andra artikeln från projektet "High growth firms: Not so vital after all?" har forskarna studerat snabbväxande företag inom bland annat besöksnäringen. Resultatet visar att de var finansiellt svaga och hade låga vinster före sin tillväxtperiod. Detta är problematiskt eftersom företag med en hög och hållbar sysselsättningstillväxt tenderar att växa med en hög lönsamhet. Resultaten kan förklara varför tidigare studier har visat att tillväxten för de snabbväxande företagen är kortvarig och inte beständig över tid. Slutsatsen är att politiska satsningar inte bör utformas som selektiva stödprogram för snabbväxande företag, utan snarare bör handla om att ta bort tillväxtbarriärer som förhindrar företag från att nyanställa.

I en kommande artikel studerar forskarna närmare vilka de snabbväxande företagen inom besöksnäringen anställer.
 
Läs mer om projektet här.


Sitter du på en bra idé eller innovation
för besöksnäringen?

 

Juryn för Stockholm stads Innovationsstipendium 2015.

Om du bor i Stockholms län har du chans att få pengar till att utveckla den vidare.

Stockholms stad ger varje år ett antal stockholmare möjlighet att realisera sina idéer. I år delas 600 000 kronor ut genom Stockholms stads Innovationsstipendium.  Alla som bor, studerar eller arbetar i Stockholm län har möjlighet att söka stipendium. Syftet är att stimulera och uppmuntra i första hand personer som arbetar utan stöd från företag eller institutioner att utveckla innovationer.

Innovationen kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, och de områden som i år premieras sträcker sig från vardagsprodukter till kulturella och kreativa näringar, miljöteknik, life sciences, tjänster, besöksnäring samt it och telekom.
Innovationerna bedöms efter teknisk, kommersiell och samhällsekonomisk betydelse. Stipendierna kommer att delas ut i samband med en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Nobelveckan.

I juryn för kategorin besöksnäring sitter Anders Johansson, konsult inom revenue management och styrelseproffs, Ninna Engberg, vd på life sciencebolaget Akloma Tinnitus och med lång erfarenhet inom evenemang, Per Frankelius, docent Linköpings universitet, Stina Algotson, vd, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond samt Thomas Andersson, vd, Stockholm Visitors Board.

Läs mer och ansök direkt på:
www.innovationsstipendiet.se
 
Sista dag att ansöka är den 13 oktober 2015.
 

Avhandling om förbättrade måltids-erbjudanden på turistdestinationer


Den svenska besöksnäringen väntas växa kraftigt kommande år. Restauranger står för en viktig del av tillväxten på turistdestinationer över hela landet. På säsongspräglade turistorter på landsbygden har de små restaurangföretagen en särskilt viktig roll när det gäller att utveckla attraktiva måltidserbjudanden. Kraven på erbjudandena ökar, dagens gäster vill ha god tillgänglighet under hela säsongen och ta del av lokala råvaror och mattraditioner.

Detta skriver Lotte Wellton, vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet i sin licentiatavhandling inom ramen för BFUFs forskningsprojekt Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare.
 
Studien visar på det dagliga restaurangarbetets komplexitet, vilket i sin tur ställer höga krav på utförarna. Resultaten visar också att det finns behov av förändring och utveckling av de små restaurangernas måltidserbjudanden. För detta krävs ny kunskap och höjd kompetens.

Läs mer om forskningsprojektet och en sammanfattning av studien här.

Läs licentiatavhandlingen ”Improved Meal Offerings in Tourist Destinations Provided by Professional Practitioners”.
Illustration: Stina Wirsén
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-736 07 01
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp