Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#3 / SEPTEMBER / 2014      .

Besöksnäringens potential


Besöksnäringens potential lyfts in i alltfler sammanhang. Ett exempel är att Institutet för näringslivsforsknings senaste rekrytering, som också råkar vara en av BFUFs forskare, har området besöksnäring och turism på sitt bord. Själva har vi just tagit emot många spännande förslag på forskningsprojekt rörande innovation i besöksnäringen. Men allt är inte frid och fröjd enligt forskarna som höjer sina röster i vår senaste rapport, Vem tänker på besöksnäringen?
Välkommen till årets tredje INVIT!

Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

Özge Öner till Institutet för näringslivsforskning


Besöksnäringen kliver nu in på Institutet för näringslivsforskning, IFN. Detta i konkret form av forskaren Özge Öner, som också deltar i BFUFs forskningsprojekt Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster. IFN är en privat och oberoende stiftelse som sedan 1939 ägnar sig åt forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. Özge Öner har en tjänst på IFN sedan den 1 september med uppgift att forska inom områdena urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi, service och turistnäringen. IFN har drygt 20 disputerade forskare inom nationalekonomi.
Läs mer på IFNs hemsida.
 

BFUFs första Working Paper

Vi är mycket glada presentera BFUFs första Working Paper. Artikeln The Economic Geography of Leisure and Hospitality Destinations är skriven av Johan Klaesson och Özge Örner, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) inom ramen för projektet Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster. Den är accepterad av Scandinavian Journal of Tourism och kommer att publiceras senare i år.
Läs sammanfattning/summary och hela artikeln här.
Läs om projektet här.
 

Många förslag på innovation i besöksnäringen

Den 17 september gick tidsfristen för att söka forskningsmedel under temat "Innovation i besöksnäringen” ut. BFUFs vetenskapliga råd ser nu fram emot att gå igenom 22 ansökningar från 15 lärosäten och institut. I början av december väntas BFUFs styrelse ta beslut om vilka projekt som ska beviljas medel.
Läs om våra åtta pågående forskningsprojekt här.
 

Forskare i BFUF-projekt har disputerat


Forskaren Niklas Elert, som är verksam i forskningsprojektet Besöksnäringens snabbväxare, disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet den 19 september. Niklas är också anställd vid Högskolan Dalarna och knuten till Ratio. Niklas forskning handlar om nyföretagande och företagstillväxt, med inriktning på snabbväxande företag.
 
– Snabbväxande företag skapar merparten av alla nya jobb i landet. Många åtgärder och stöd från offentliga finansiärer för snabbväxande företag har fokus på högteknologisk industri. Men, snabbväxande företag är inte mer vanliga där, säger Niklas Elert.

I kommande steg ska projektet, med professor Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research som projektledare, undersöka vad som karakteriserar snabbväxarna inom besöksnäringen och vilka personer som anställs av snabbväxarna.

– Vi tror att andelen snabbväxande företag är lika stort inom branscher som besöksnäring och handel, det är för stort fokus på högteknologibranscher i dag. De offentliga pengarna har en alternativ användning. Besöksnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi, därför borde de offentliga aktörerna satsa mer av sina utvecklingsresurser där, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Avhandlingens titel: Economic Dynamism – Essays on firm entry and firm growth
Finansiärer: Högskolan Dalarna, Ration och BFUF (en mindre del)
Läs avhandlingen här.
Läs mer om BFUF-projektet här.
 

Röster om forskningsfinansiering

BFUFs kartläggning av forskning inom besöksnäringen visar att de större nationella forskningsfinansiärerna lade cirka 30–35 miljoner kronor på forskningsprojekt inom besöksnäringen 2013. Det är relativt sett en mycket blygsam investering med stort utrymme för förbättringar. I rapporten Vem tänker på besöksnäringen? har vi lyft in röster från några forskare. En av dem, professor Tommy D Andersson, Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger “Turism är ett utmärkt forskningsområde. Jag väntar fortfarande på att de stora finansiärerna ska inse det.” Han ser att turism är utmärkt för forskning ur många aspekter. Evenemang som bidrar till Sveriges och städers attraktionskraft och ekonomi lämpar sig väldigt väl som studieobjekt för till exempel organisations-, marknadsförings- och redovisningsforskning.

Vi lyfter också fram röster från Lotta Braunerhielm, Karlstads universitet, Dieter Müller, Umeå universitet, Inger M Jonsson, Örebro universitet och Maria Lexhagen, ETOUR, Mittuniversitetet.
Läs vad de säger här.

Läs också Maria Lexhagens forskarblogg där hon bland annat pekar på argument till en diskussion om tursimforskningens framtid.
 

Följ utvecklingen av hållbara evenemang


Den 27 augusti startade projektet Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang. Professor Donald Getz var då i Stockholm och utvecklade projektets behovsbild och upplägg tillsammans med ett tjugotal personer från idrottsförbund, svenska destinationer, besöksnäring och forskare. Projektet som beräknas pågå till september 2016 uppdateras kontinuerligt och går att följa på Centrum för idrottsevenemangs webbsida.
 
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-342 72 90
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp