Copy
BFUF och Handelsrådet i gemensam forskningssatsning.
Läs i din webbläsare

BFUF och Handelsrådet utlyser forskningsmedel
Tema: FRAMTIDENS FYSISKA MÖTESPLATS
Målet med BFUFs och Handelsrådets gemensamma utlysning är att få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring.

Vi söker projekt som till exempel tar avstamp i frågor kring:
  • Kunderna – förändrade konsumentbeteenden som måltidsmönster, shopping, socialt umgänge.
  • Koncepten – framtidens upplevelser, medskapande, digitalisering, framtidens stadskärnor, infrastruktur.
  • De anställda – kompetens, arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö.
  • Företagen – nya, cirkulära, hållbara affärsmodeller.
  • Handelns och besöksnäringens roll i samhället – nya systemstrukturer (lokalt, regionalt, nationellt).
 
Om utlysningen
  • Tema: Framtidens fysiska mötesplats
  • Forskningen ska vara till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring.
  • Projektbidraget uppgår till högst 2 miljoner kronor per år och ges för maximalt två år. Medfinansiering ska uppgå till minst 20 procent.
  • I varje projekt ska finnas minst två parter, som representerar både handel och besöksnäring. Projektet ska innehålla aktörer från akademi, näring, branschorganisationer och företag.
  • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
Ladda ner hela utlysningstexten här (pdf).

Ansökan
Ansökan görs via BFUFs webbaserade ansökningsportal senast
tisdagen den 15 november 2016.

Beslut
Beslut fattas av BFUFs och Handelsrådets styrelser i mars 2017.
Besked om beslut lämnas i april.

Läs mer på
www.bfuf.se och www.handelsradet.nu
 
För mer information kontakta
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet, 010-47 18 559, lena.stralsjo@handelsradet.nu
 
Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen.
BFUF främjar vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen.
Bakom satsningen och forskningsfonderna står arbetsmarknadens parter i form av Akademikerförbun-den, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket (HRF), 
KFO, Svensk Handel,
Unionen och Visita – svensk besöksnäring.
Copyright © 2016 Besöksnäringens forskings- och utvecklingsfond, All rights reserved.