Copy
Detta är INVIT ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#3 / DECEMBER / 2013      .

Ny forskning om innovation, karriärvägar och e-generationen

 
BFUF fortsätter att satsa på vetenskaplig forskning. I veckan fick tre projekt dela på 4,2 miljoner kronor till forskning som kommer att handla om innovation i besöksnäringen, karriärvägar och hur sektorns företag ska bemöta e-generationen. Under året har vi haft nöjet att koordinera en stor mängd engagerade aktörer i arbetet med Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda.  Möt också forskare i tre av våra projekt som varit igång i drygt ett år.
Tack för i år och Gott Nytt År!
Stina Algotson, verksamhetschef och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

4,2 forskningsmiljoner till 3 projekt

Årets utlysning av forskningsmedel hade temat ”Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats”. Vi fick nitton ansökningar från femton universitet, högskolor och institut. Tre forskningsprojekt får dela på 4,2 miljoner kronor:
  • Hotels as innovative workplaces: determinants and outcomes, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen, 1 600 000 kr
  • Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen, Högskolan Dalarna,
    1 400 000 kr
  • Morgondagens turist – Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?, Luleå tekniska universitet, 1 200 000 kr
Läs pressmeddelandet här.
 

Agenda för forskning och innovation


Nu har vår bransch en agenda för forskning och innovation. BFUF har under hösten koordinerat ett arbete där arbetsmarknadens parter tillsammans med offentliga aktörer, forskare, innovationskontor och ledande representanter för besöksnäringen tagit fram Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014 – 2030.
Visionen är att Sverige år 2030 ska vara världsledande på att utveckla unika och hållbara turismupplevelser. Målet är att bidra till att dubbla turismexporten och skapa 100 000 nya arbetstillfällen. I agendan, som lämnats in till Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, belyser vi fem nyckelinitiativ som måste stärkas för att Sverige ska bli världsledande. Dessa är: forskning, kompetens, tillgänglighet, destination/tema och samverkan. Utifrån nyckelinitiativen och ett antal kunskapsområden har vi skissat på en roadmap för tiden 2014-2030.
I arbetet med forsknings- och innovationsagendan har arbetsmarknadens parter, Visita – svensk besöksnäring, Hotell- och restaurangfacket, Transportgruppen och Svensk Handel tillsammans med ledande aktörer, bland andra; Scandic, Berns Group, Svenska Turistföreningen, Skistar, Compass Group, Max, HUI Research, Riksidrottsförbundet, Festivalsverige, Riksförbundet Sveriges Museer, regionala aktörer samt forskare vid nio universitet engagerat sig. BFUF, har koordinerat arbetet. I referensgruppen ingår Svensk Turism AB, Tillväxtverket och Visit Sweden. 

Läs agendan i sin helhet här.
En svensk version kommer i januari 2014.
 

På gång i tre av våra projekt

Charlotta Mellander, vad är på gång i ert forskningsprojekt om besöksnäringskluster?

– Vi är nyfikna på var turism fungerar – och varför. Vi ska ta reda på varför vissa besöksnäringskluster är framgångsrika och vad man kan lära av dem. Vi har börjat med det ”akademiska arbetet” med en stor faktainsamling av data och statistik och en genomgång av akademisk litteratur inom området. Och vi har skrivit två artiklar som bygger på vårt insamlade material, de är på väg in till vetenskapliga tidskrifter. En tredje artikel är på gång. De handlar om t.ex. vad som gör en plats attraktiv – med speciellt fokus på konsumtionsmöjligheter –, sambandet mellan marknadens storlek och sannolikheten för att hitta olika typer av besöksnäringar samt om en kartläggning av destinationskluster och mönster för deras lokalisering.
 
– Vi har också haft ett antal möten och diskussioner med branschen, både regionalt och från andra platser, som t.ex. Åre, för att förankra våra frågeställningar. Vi har påbörjat analysarbetet, vi har en omfattande och unik kunskapsbank inför det fortsatta arbetet som kommer att pågå under nästa år.
 
Forskningsprojekt: Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster
Projektledare: Charlotta Mellander, professor nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Läs mer här:


Sven-Olov Daunfeldt, vad är på gång i ert forskningsprojekt om snabbväxande företag?

– Vi håller på att gå igenom hur de snabbväxande företagen fördelar sig mellan industrier och branscher. En stor andel av de offentliga stödinsatserna till forskning och innovation riktas mot högteknologiska branscher, men, vi kan intressant nog se att de branscherna faktiskt inte verkar ha fler snabbväxande företag än andra, snarare tvärtom. Och då infinner sig frågan om politiska och andra insatser riktas åt rätt håll?
 
– En av våra doktorander, Niklas Elert som är nationalekonom vid Örebro universitet, håller på att slutföra den första vetenskapliga artikeln i projektet. Den kommer att ingå i hans doktorsavhandling som ska vara klar under våren 2014.
 
– Nästa steg är att titta mer specifikt på snabbväxare i besöksnäringen. Vi ska studera vad som är typiskt för dem – är de små, stora, unga, gamla, finns de på specifika platser i landet – jämfört med företag i andra branscher. Vi vill veta vad som gör att just de är snabbväxare. Vi hoppas få kunskap om vad som krävs för att få företag i besöksnäringen att anställa och växa.
 
Forskningsprojekt: Besöksnäringens snabbväxare
Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, docent i nationalekonomi vid HUI Research
Läs mer här:Lotte Welton, vad är på gång i ditt projekt om måltidsföretagare?

– Forskningsprojektet handlar om att undersöka hur det är att vara måltidsföretagare på en turistdestination. Jag intervjuade elva företagare på Öland under sommaren och följde flera av dem i arbetet under en dag eller två. Vår definition av måltidsföretagare är någon som erbjuder någon typ av måltid på en specifik plats, företagen jag besökt har varit allt från kroppkakebodar och gallericaféer till större restauranger med avsmakningsmenyer. I höst har jag sammanställt och kategoriserat materialet. Vårt mål är att hitta generella framgångsfaktorer som kan ge oss svar på varför vissa företagare lyckas bättre än andra. Vi hoppas också kunna identifiera drivkrafter hos företagarna. Något som slog mig under besöken i sommar är att alla företagarna arbetar väldigt mycket och hårt.
 
Du håller också på att skriva en vetenskaplig artikel om projektet?
– Jag presenterade forskningsprojektet på en konferens vid Linnéuniversitetet i höstas, ”Tourism local food an regional development”. Efter årsskiftet beräknar vi ha de första slutsatserna klara och sammanfattade i en vetenskaplig artikel.
 
Projekt: Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare
Projektdeltagare: Lotte Wellton, doktorand måltidskunskap, Inger M Jonsson, docent i måltidskunskap, projektledare
Läs mer här:
 
 

 

Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-342 72 90.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se

Email Marketing Powered by Mailchimp