Copy
               

 
 
BFUF utlysning av forskningsmedel 2016

BFUF utlyser forskningsmedel

 


Tema: Digitalisering och visualisering
av svensk besöksnäring

 

BFUF söker intressanta digitaliseringsprojekt med direkt tillämpning för besöksnäringen och som tar hänsyn till it-användarens perspektiv. Vi efterfrågar förslag på demonstratorprojekt, det vill säga projekt som inte enbart producerar vetenskapliga artiklar utan också någon form av dummy, applikation eller annan konkret funktion som kan demonstrera en digitaliserings- eller visualiseringslösning för besöksnäringen som utvecklas inom projektet.

Vi söker projekt som till exempel:

 • effektiviserar verksamhetsplanering och -processer
 • utvecklar arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö
 • främjar kompetens, rekrytering och besöksnäringens attraktionskraft som arbetsmarknad
 • utvecklar företagens möjligheter till kommunikation och marknadsföring
 • främjar förståelsen av svensk besöksnärings roll i samhället
   
– Digitaltekniken har dragit in med full kraft i vårt samhälle och påverkar förutsättningar för alla människor, företag och branscher. Vi vill genom denna utlysning stimulera projekt som lyfter besöksnäringens förmåga att ta tillvara på den här utvecklingen på bästa sätt, säger Stina Algotson, vd, BFUF.

Näring med stor betydelse för svensk export
Besöksnäringen är en av de största näringarna i Sverige. Den utgör cirka sex procent av svensk export – mer än värdet av järn och stål tillsammans – och växer snabbare än BNP. Näringen har själv satt ett ambitiöst mål att fördubbla sin omsättning och öka antalet sysselsatta med 50 procent under en tioårsperiod. Det kommer att kräva krafttag och stora utvecklingsinsatser där forskning, innovation och utveckling av ny kunskap och kompetens är viktiga delar.
 
Om utlysningen
 • Tema: Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring
 • Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
 • Projektbidraget uppgår till högst 1 000 000 kronor per år
  och ges för maximalt två år.
 • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till
  ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
   
 • Sista ansökningsdag är måndag den 13 juni.
 • Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2016.

Mer information och ansökan
All information om utlysningen finns här.
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Du kan också läsa hela anökningstexten här.

14 pågående forskningsprojekt
BFUF har sedan 2012 beviljat 19,1 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt.
Läs mer här.
 
Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
 
KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-736 07 01.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.  

BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond – är besöksnäringens eget verktyg för forskning och innovation. BFUFs syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen och att långsiktigt verka för att framstående och kvalificerade forskare studerar och samverkar med besöksnäringen. Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8 miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av Visita och Hotell och Restaurangfacket gemensamt.
 

       

 
Email Marketing Powered by Mailchimp