Copy
Detta är INVIT ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#2 / SEPTEMBER / 2013      .

Frustrerad konsumtion och
smaker som sjunger

Foto: Charlotta Ranert
Foto: Charlotta Ranert

Välkommen att ta del av INVIT nummer 2. Vi berättar bland annat om utlysning 2013, som nu är stängd, och om arbetet med att samla besöksnäringen kring ett förslag till strategiskt innovationsområde. Möt också två av våra pågående forskningsprojekt. Mycket nöje!
Stina Algotson, verksamhetschef och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig


Tjugotalet forskningsprojekt svarade
på årets utlysning

Den 18 september gick tidsfristen för att söka forskningsmedel under temat ”Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats” ut. Vi fick in ett tjugotal ansökningar från universitet, högskolor och institut. Nu tar BFUF:s vetenskapliga råd vid och går igenom ansökningarna. I mitten av december väntas BFUF:s styrelse ta beslut om vilka projekt som ska beviljas medel.


BFUF koordinerar strategiskt arbete för innovation

VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, har fått i uppdrag att driva en satsning på cirka 20 nationella så kallade Strategiska innovationsområden (SIO). Varje område kommer att finansieras med 30-50 miljoner kronor under minst tre år. Tanken är att näringsliv, offentlig sektor och akademi ska samverka för prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation inom området. BFUF har fått i uppdrag av besöksnäringen att utarbeta en forsknings- och innovationsagenda och samordna en SIO-ansökan under hösten 2013. Målet är att bli ett av landets strategiska innovationsområden och genom det kunna utveckla en besöksnäring i världsklass. Arbetet görs i samverkan med besöksnäringens aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. I referensgruppen till ansökan finns bland andra Svensk Turism AB, Tillväxtverket och Visit Sweden AB.
Läs mer här


Validering av yrkeskompetens

Illustration: Stina Wirsén
Illustration: Stina Wirsén

UHR (hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd) har tagit fram ett verktyg för att validera olika yrken – som till exempel kock- och serveringsyrken – inom branschen. Syftet är att kvalitetssäkra kompetens och underlätta rekrytering. Med valideringsverktyget blir det lättare att dokumentera och bedöma kunskap som till exempel tillägnats genom praktiskt arbete. Personer med egen yrkeskompetens ska själva kunna använda det för att validera anställda och arbetssökande efter genomförd certifieringsutbildning. UHR och Arbetsförmedlingen har nyligen ingått avtal om att valideringsverktyget ska användas inom ramen för AF:s verksamhet. I Malmö testas nu en webbaserad pilotmodell för kockyrket, den ska sedan spridas till andra arbetsförmedlingar och aktörer samt appliceras på andra yrken. Det finns flera aktörer som gör valideringar i branschen i dag, i framtiden kommer UHR:s modell vara nationell standard. BFUF har finansierat valideringsprojektet. UHR består av parterna Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen och HRF. Läs mer här


BFUF i FN:s kunskapsnätverk

Vi är nu medlemmar i UNWTO Knowledge network. UNWTO är FN:s organ för att främja ansvarsfull, hållbar och tillgänglig turism. I kunskapsnätverket ingår cirka 130 aktörer från 40 länder. Syftet är att dela och sprida information om forskning, innovation och utveckling inom branschen och att genom det bidra till att forma en framtida turismsektor.


På gång i två av våra forskningsprojekt

Stefan Gössling, vad är på gång i ert forskningsprojekt om turisters betalningsvilja?
– Vi har startat två spännande delprojekt under våren. Det ena handlar om att ta reda på mer om hur turister resonerar kring sina semesterbudgetar. Vi upptäckte att det inte finns någon forskning alls om det, varken i Sverige eller internationellt, hur konstigt det än kan låta. Och för att få en helhetsbild innan vi påbörjar vårt huvudprojekt nästa år behöver vi veta mer. Vi ska i en kvalitativ studie fråga enskilda turister om hur de i förväg tänker kring hur mycket de vill spendera på sin resa eller sitt besök. Vi vill också veta hur de lägger upp sina semesterbudgetar – om de till exempel har en fast budgetram eller inte. Resultatet av studien kommer att integreras i och blir en viktig del av huvudprojektet. Vi arbetar tillsammans med Jens Kristian Steen Jacobsen, professor i turism vid universiteten i Stavanger och Oslo. Norge har en mycket bra databas som vi får tillgång till genom samarbetet.
 
– I det andra delprojektet ”Frustrated and stimulated consumption in tourism” ska vi ta reda på mer om hur människor spenderar. Finns det tillfällen man har lust att spendera mer än man gör, men inte kan? Vilka är i så fall hindren – handlar det om en stängd butik eller att något är för dyrt? Vi vill också lära mer om beteenden kring när man köper en vara eller tjänst man inte planerat.
 
– Vårt mål med forskningsprojektet är att bättre förstå hur man kan öka mängden pengar varje turist spenderar och på det sättet öka tursimintäkterna. Genom att känna till mer om betalningsviljan blir det möjligt arbeta mer strategiskt med utbud, paketering och marknadsföring.
 
Projekt: Nyckelindikatorer för betalningsvilja/turismelasticitet
Projektledare: Stefan Gössling, professor, Inst. för Service Management vid Lunds universitet
Läs mer här.


Håkan Jönsson, vad är på gång i ert projekt om när maten blir värd en resa?
– Vi gjorde spännande fältstudier på Eurovision song contest i Malmö i maj. Det var ett av de första stora arrangemangen i Sverige där mat och måltid var en genomtänkt del i hela konceptet. Man hade tagit fram fem s.k. värdeord som skulle vara vägledande för hela arrangemanget, som ”Wow moments” och True relationships”. De kopplades till platsen genom fem smaker: lakrits, fläder, rabarber, chili och äppelmynta. Tanken var Malmö stad, region Skåne, Sverige och Norden skulle återspeglas i smakerna. Smakprofilerna kommunicerades till alla i regionen som arbetade med mat och dryck. Det slog väldigt väl ut, många av restaurangerna och caféerna hakade på och använde smakerna i nya rätter och speciella eurovisionmenyer. Och även stora aktörer engagerade sig, TetraPak tog fram ett vatten smaksatt med fläder och rabarber som delades ut till alla besökare vid arenan.
 
– I Sverige använder vi förbluffande sällan maten för att förstärka en konferens eller ett evenemangs profil. Eurovision i Malmö är ett intressant exempel på hur man lyckas med att förstärka hela besöksmålets attraktionskraft. I och med att smakerna upprepades kommer många besökare att associera både platsen och evenemanget med sina smakminnen.
 
Vad kommer ni att göra i projektet i höst?
– Vi ska titta närmare på fler besöksmål inom kulinarisk turism i Skåne och Sjuhäradsbygden och vi ska studera hur man kan integrera mat i ett befintligt besöksmål. GeKås i Ullared har nyligen öppnat en stor matavdelning, vi ska undersöka hur de resonerat kring sin satsning och fråga kunder vad de tycker om att handla livsmedel där. Jag kommer också inom ramen för forskningsprojektet titta närmare på drycker och deras roll i den kulinariska turismen. Jag har blivit inbjuden att medverka på en konferens om mat och storytelling i Providence i staten New York i höst, där ska jag berätta mer om den delstudien. Dryckesturismen växer så det knakar i världen, vodkan är till exempel jättehet bland foodies. I Skåne finns flaggskeppet Absolut och flera småtillverkare av vodka, några av dem har fått fina utmärkelser. Men, vi har ingen besöksnäring kopplad till just vodka. Microbrygggrier och svensk vingårdsturism börjar vi se mer av, men vodkaturism är mycket kontroversiellt. Det är uppenbart lättare att marknadsföra ”Matlandet” än ”Dryckeslandet”!
 
Projekt: När blir maten värd en resa? En studie om kulinarisk turism
Projektdeltagare: Karin M Ekström, professor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, docent, forskare vid avdelningen för etnologi/Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
Läs mer här.

 Håkan Jönssons artikel ”Smaker som sjunger” ska publiceras i Måltidsakademins "Guide till årets måltidslitteratur 2013". Ladda ner artikeln här!


Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-342 72 90.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se

Email Marketing Powered by Mailchimp