Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#1 / MARS / 2015      .

Innovationer i besöksnäringen, forskarmöten och BFUF på TUR 2015


Våren är på väg och mars bjuder verkligen upp till kunskapsmöten. Vi samlar forskare i Stockholm och Göteborg. Tre nya BFUF-finansierade forskningsprojekt har kickstartat. Och missa inte samtal om hållbar utveckling och evenemang om du är på TUR 2015. Välkommen!

Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

Start för nya forskningsprojekt


Nu startar de tre projekt som genom BFUFs senaste utlysning fick dela på
4,2 miljoner kronor.


I projektet Innovation i besöksnäringen ska Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping tillsammans med sina kollegor, undersöka vilken typ av innovationer som finns inom besöksnäringen. De ska också studera innovationskraften i näringen och om den skiljer sig från andra branscher.

– Vi tror att innovationerna finns där och är många, men kunskapen om dem är låg och det är få som studerat detta tidigare. Vi vill sätta ljus på innovationerna i besöksnäringen och bidra till ett nytt perspektiv. Om vi inte vet om att besöksnäringen är innovativ är det lätt att borste från den och dess betydelse.
Läs mer: http://bfuf.se/projekt/innovation-i-besoksnaringen/
 
Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet ska leda projektet Platsinnovation i Swedish Lapland.
 
– Vi ska undersöka hur man kan utveckla och göra en plats mer attraktiv ur besökares, näringslivets och medborgares perspektiv. Det finns projekt som tidigare studerat delarna var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare, men de tre pusselbitarna har sällan förts ihop i ett sammanhållande koncept som platsinnovation.
Läs mer: http://bfuf.se/projekt/platsinnovationer-i-swedish-lapland/

I nästa INVIT som kommer i juni kan du läsa mer om projektet Äta ute som leds av Ute Walter på Restauranghögskolan vid Umeå universitet.
 

BFUFs forskare samlade

Foto: Mårten Färlin, OTW.
Från vänster: Wajda Wikhamn, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Lisa Castilla, Hotellrevyn, Ute Walter, Restauranghögskolan, Umeå universitet och Johan Klaesson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Under en gråmulen dag i början av mars samlades BFUF forskare från pågående projekt. Åtta av de elva forskningsprojekt som finansieras av BFUF med totalt 15,4 miljoner kronor var på plats och presenterade sina planer och resultat. Mötet bjöd på gott om tid att byta erfarenheter och bidra med inspel till varandras forskning. Det är tydligt att grupperna som nu är igång inom en överskådlig framtid kommer att bidra väsentligt till en samlad och djupare förståelse för vad innovation och utvecklingsprocesser inom besöksnäringens företag är och innebär. Det årliga forskarseminariet är en viktig mötesplats mellan forskarna och BFUFs parter, Visita och HRF som representerar näringens företag och anställda. Några av projekten är som redan nämnts i startgroparna. Andra börjar få fram riktigt intressanta resultat och publicerar akademiska artiklar.
 

Internationella evenemangsforskare möts i Göteborg

Foto: Peter Jönsson och Handelshögskolan i Göteborg. 
Professor Donald Getz, University of Calgary och professor Tommy D Andersson, Handelshögskolan i Göteborg.

BFUF och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anordnar ett internationellt forskarsymposium för inbjudna forskare den 18 – 19 mars i Göteborg. Temat är ”Estimating the impacts of tourism and events – Future challenges of event impact”. Sexton välmeriterade forskare inom området evenemang och turism från Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och Schweiz kommer att diskutera de mesta aktuella frågorna inom forskningsfältet. Symposiet leds av två av världens främsta forskare inom evenemang, professor Donald Getz, University of Calgary och professor Tommy D Andersson från Handelshögskolan i Göteborg.
 

Hållbar utveckling och evenemang diskuteras på TUR 2015


Svensk Turism lanserar i år en besöksnäringskongress i anslutning till TUR-mässan i Göteborg den 18-19 mars. BFUF medverkar tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg som värdar för seminariet ”Hållbara evenemang” torsdag den 19 mars, kl 14.10. Professor Donald Getz kommer bland annat presentera sin syn på hur man kan tillämpa principer för hållbar utveckling kopplat till evenemang och evenemangsturism. Därefter ansluter Professor Holger Preuß, Professor of Sport Economics and Sport Sociology, Camilla Nyman vd på Göteborg & Co och professor Tommy D Andersson från Handelshögskolan i Göteborg i ett samtal om möjligheter och utmaningar när evenemangsforskning och praxis ska mötas. Samtalet leds av Stina Algotson, vd på BFUF.

Biljetter till svensk besöksnäringskongress och mer information finns här: http://besoksnaringskongress.se
 

Nu är vi medlem i Vetenskap och Allmänhet

Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening som funnits sedan 2002 och som arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet. BFUF är nu en av cirka 80 medlemmar i föreningen. Samarbetet med Vetenskap & Allmänhet är en viktig del i att dela med oss av resultat från våra forskningsprojekt.

– Vi är mycket glada att få hälsa BFUF välkommen i vårt nätverk. Forskningen och innovationen som fonden stödjer utvecklas i nära dialog med användare, avnämare och allmänhet, och vårt ändamål är ju att främja just dialog mellan forskare och allmänhet. Vi ser fram emot erfarenhetsutbyte och samverkan med BFUF framöver, säger Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet

Läs mer: http://v-a.se
 

Ny licentiatavhandling om måltids-erbjudanden på turistdestinationer

Illustration Stina Wirsén/Woo Agentur

Lotte Welton som forskar i BFUF-projektet Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare, avlägger i mars sin licentiatexamen på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Avhandlingen "Improved meal offerings in tourist destinations – Provided by professional practitioners" publiceras på vår hemsida och i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) i slutet av mars.
www.diva-portal.org
 

Vetenskapliga artiklar på vår hemsida

Nu finns working papers och vetenskapliga artiklar från våra forskningsprojekt att ladda ner på vår hemsida. Vi lägger ut nya i takt med publicering.
http://bfuf.se/publikationer/
 
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-736 07 01
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp