Copy
BFUFs och Handelsrådets gemensamma forskningssatsning.
Läs i din webbläsare
Pressmeddelande 2017 03 15

FRAMTIDENS FYSISKA MÖTESPLATS
11 miljoner kronor till fyra nya forskningsprojekt
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats. Målet är att få fram konkret och framåtblickande kunskap till nytta för både besöks- och handelsnäring.
 
De fyra projekten delar på elva miljoner kronor. Projekten behandlar viktiga frågor som hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.
 
– Besöks- och handelsnäringarna smälter allt mer in i varandra och vi står inför gemensamma möjligheter och utmaningar. De fyra forskningsprojekten spänner över flera viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser, säger Eva Fohlstedt, tf verksamhetsansvarig, BFUF.
 
– Den nya kunskapen kommer att bli till stor nytta för näringarna och vi är väldigt glada över att samtliga forskningsprojekt bygger på reella samarbeten mellan båda branscherna i olika former, säger Lena Strålsjö FoU-expert, Handelsrådet.
 
De beviljade projekten är:
Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet
1 780 000 kr
 
Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
1 600 000 kr
 
Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
3 648 000 kr
 
Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Erik Wästlund, Karlstads universitet
3 961 000 kr
 
För mer information kontakta
Eva Fohlstedt, tf verksamhetsansvarig BFUF, 0768-000 887, eva@bfuf.se
Lena Strålsjö, FoU-expert Handelsrådet 010-471 85 99, lena.stralsjo@handelsradet.se

www.bfuf.se   www.handelsradet.se
Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen.
BFUF främjar vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen.
Bakom satsningen och forskningsfonderna står arbetsmarknadens parter i form av Akademikerförbun-den, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket (HRF), 
KFO, Svensk Handel,
Unionen och Visita – svensk besöksnäring.
Copyright © 2017 Besöksnäringens forskings- och utvecklingsfond, All rights reserved.