Copy
Detta är INVIT ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen.
#1 / MARS / 2017

Fyra nya forskningsprojekt, platsinnovation och krogkoden 

Hej!
Nu är våren och ljuset äntligen här! Vi har tillsammans med Handelsrådet beslutat om fyra tvååriga projekt i vårt gemensamma forskningsprogram Framtidens fysiska mötesplats. De delar på 11 miljoner kronor. Besöks- och handelsnäringarna smälter allt mer in i varandra och står inför både gemensamma möjligheter och utmaningar. Det ska bli spännande att följa projekten på resan. Läs också om BFUFs forskningsprojekt om platsinnovation som sammanfattat sina resultat i boken Platsinnovation för ett attraktivt samhälle och om förstudien Krogkoden som vi finansierar under våren.

Trevlig läsning!
Eva Fohlstedt, tf verksamhetsansvarig
 

11 miljoner kronor till forskning om framtidens fysiska mötesplats

Foto: Björn Lofterud
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats. 
 
De fyra projekten delar på elva miljoner kronor. Projekten behandlar viktiga frågor som hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.
 
De beviljade projekten är:
Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, 1 780 000 kr
 
Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, 1 600 000 kr
 
Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut, 3 648 000 kr
 
Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Erik Wästlund, Karlstads universitet, 3 961 000 kr

Läs pressmeddelandet här.
 

Vad är platsinnovation?

BFUFs forskningsprojekt Platsinnovationer i Swedish Lapland vid Luleå tekniska universitet hade spridningskonferens den 14 mars i Piteå. Forskarna har undersökt hur man kan utveckla och göra en plats mer attraktiv ur besökares, näringslivets och medborgares perspektiv. Det finns projekt som tidigare studerat delarna var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare, men de tre pusselbitarna har sällan förts ihop i ett sammanhållande koncept med fokus på de innovativa aspekterna som görs i platsinnovation.

Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park har gett ut en orienteringsbok, Platsinnovation för ett attraktivt samhälle, inom ramen för projektet. Där kan du läsa om vad platsinnovation är.

Ladda ner Platsinnovation för ett attraktivt samhälle här.
Mer om projektet och fler artiklar på BFUFs hemsida här och på www.platsinnovation.nu.

Krogkoden – förstudie om attraktiva arbetsmiljöer i restaurangbranschen

BFUF finansierar förstudien "Krogkoden" under våren. Projektet är initierat av Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus och Restaurangakademin. 

– En av branschens största utmaningar är att skapa attraktiva arbetsmiljöer som lockar fler att vilja utbilda sig för en karriär inom restaurang, och som får befintlig personal att vilja stanna och utvecklas i branschen, säger Fredrik Eriksson.

– Målet med förstudien är att ge ett antal förklaringar till varför branschen har problem med att attrahera och behålla personal, och ge svar på hur de kan åtgärdas, berättar Elin Rennerfelt, projektledare. 

Projektet håller en workshop med 15 deltagare från branschen den 27 mars. Förstudien ska vara klar i juni.

Landet runt med "När blir maten värd en resa?"

Karin M. Ekström, professor, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, docent, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, författare till boken "På resa i matlandet" är efterfrågade föreläsare i hela landet. Karin M. Ekström presenterade deras forskningsprojektet "När blir maten värd en resa? En studie om kulinarisk turism." på Reglabs årskonferens i Gävle i februari. Hon har också hållit föredrag för Västra Götalandsregionen, turistchefer i Sörmland, NIFA (Branschförening för Värmländska matföretag) och Ålands natur och miljö samt berättat om projektet för studenter på Högskolan i Borås.
 
Håkan Jönsson har hållit föredrag på Skåne Matfestival i Brösarp, Bokmässan i Göteborg, för Företagarföreningen i Helsingborg och för studenter i Lund, Umeå och Kristianstad.


Läs mer om forskningsprojektet här.
Boken är utgiven på Carlsson bokförlag. Mer information om boken här.

Allt om svensk besöksnäringsforskning och hur vi ska möta e-generationen

Du har väl inte missat våra rapporter "Vem tänker på besöksnäringen 2" – kartläggning av svensk besöksnäringsforskning och "Morgondagens turist − Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?" av forskare vid Luleå tekniska universitet?

Håll också utkik efter vår rapport om hotelinnovation som kommer i vår!

Ladda ner här, välj BFUFs rapportserie.

BFUFs nästa utlysning 2018


BFUF har ingen utlysning av forskningsmedel under 2017. Nästa utlysning kommer under 2018.
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet. Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.

          
 
KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 0768 000 887
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm
Ansvarig utgivare: Eva Fohlstedt
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se

 
 
Uppdatera dina uppgifter | Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Besöksnäringens forskings- och utvecklingsfond · Sveavägen 25, Stockholm, Sverige · Stockholm 11134 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp