Copy
Detta är INVIT ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#1 / JUNI / 2013      .

Vår första INVIT


Välkommen att ta del av nyhetsbrevet INVIT. Du får det för att vi tidigare haft kontakt eller för att vi tror att brevet kan intressera dig. I INVIT kommer vi kontinuerligt att berätta om vår verksamhet i stort och om våra forsknings- och utvecklingsprojekt. I detta nummer kan du bland annat läsa om vår andra utlysning av forskningsmedel och om våra fem pågående forskningsprojekt. Sprid gärna INVIT till andra som du tror har intresse. Mycket nöje!
Stina Algotson, verksamhetschef och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig


Utlysning 2013 öppen!


Tema: Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats Nu är det dags för vår andra utlysning. Den 24 juni öppnar vi för ansökningar av medel till forskningsprojekt som riktar in sig på utmaningarna för Sveriges mest attraktiva bransch!

Besöksnäringen har stor utvecklingspotential, den växer snabbare än Sveriges BNP. Branschens mål är att fördubbla omsättningen mellan 2010 och 2020. För att nå dit krävs både att vi kan attrahera och behålla den bästa kompetensen och att svenska och internationella turister gästar Sverige och branschens företag. Vill du vara med och bidra till utvecklingen? Vi söker spännande forskningsprojekt på detta tema. Vi välkomnar sökande från olika kunskapsområden. Läs mer och ansök om forskningsmedel här.


BFUF koordinerar strategiskt arbete för innovation

VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, har beviljat BFUF medel för att under hösten 2013 koordinera besöksnäringens aktörer i en gemensam agenda för forskning och innovation och ta fram ett förslag till Besöksnäringen som strategiskt innovationsområde. I referensgruppen deltar svensk Turism AB, Tillväxtverket och Visit Sweden. I nästa INVIT, i september, berättar vi mer om detta.


Rapport: Sveriges mest attraktiva bransch


I undersökningen Sveriges mest attraktiva bransch (2013) studeras trender som rör framtidens medarbetare, ledarskap och rekrytering samt värderingar och uppfattningar bland unga och de som jobbar i branschen i dag. Den är framtagen på initiativ av Visita och HRF, genomförd av Kairos Future och finansierad av BFUF.  Ladda ner rapporten här.


Från turismelasticitet till kalaskokerskor – fem forskningsprojekt 2012

I augusti 2012 utlyste vi forskningsmedel för första gången. Glädjande nog fick vi inte mindre än 36 ansökningar från 21 svenska lärosäten. Fem tvååriga projekt fick finansiering under två år, de är i full gång.

Besöksnäringens snabbväxare
Snabbväxande företag spelar generellt en stor roll när det gäller att skapa tillväxt och nya arbeten, gäller det också inom besöksnäringen? Vilka företag växer – de stora eller små, de nya eller de äldre – och varför de väljer att växa? Det tar Sven-Olof Daunfeldt, docent i nationalekonomi, vid HUI Research och hans kollegor reda på.
 
Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster
Vilken turism fungerar var? Påverkar regionala förutsättningar hur man lyckas med en klustersatsning eller företagsetablering och går det att hitta generella faktorer och mönster som avgör om de blir en framgång eller inte? Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping leder forskningsprojektet.
 
Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare
Lotte Welton, doktorand i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet undersöker hur det är att vara måltidsföretagare – framförallt kvinnlig – på en turistdestination och vad som bidrar till framgång.
 
När blir maten värd en resa? En studie om kulinarisk turism.
Vilka villkor styr framväxten av den kulinariska turismen och hur kan potentialen i mat och gastronomisk matlagning utnyttjas för att skapa en positiv upplevelse av en plats? Karin M Ekström, professor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet studerar detta.
 
Turismelasticitet - nyckelindikatorer för betalningsvilja
Vilka indikatorer påverkar turisters betalningsvilja, deras genomsnittliga vistelsetid och hur väljer de tidsperiod för sina besök? Genom att veta mer om det kan vi lära oss hur vi kan ”få ut” mer av turismen och vilka marginaler som finns. Stefan Gössling, professor vid Institutionen för Service Management vid Lunds universitet leder projektet.
 
Läs mer om forskningsprojekten. Där finns också kontaktuppgifter.


Vi syns i Almedalen!

Årets Almedalsvecka slår alla rekord. Bland de 2 040 evenemangen finns flera intressanta om besöksnäring och turism. Stina Algotson, BFUF, medverkar på Innovationskraft i besöksnäringen som arrangeras av Mittuniversitetet tisdag den 2/7 kl 13. Läs mer

Visita och HRF presenterar tankegångar kring ett gemensamt branschpolitiskt program Besöksnäringen – Sveriges nya basnäring? onsdag den 3/7 kl 15.30. Läs mer.


Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-342 72 90.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.
 
Vi tar semester 12 juli - 12 augusti, under tiden svarar vi på mejl sporadiskt. Trevlig sommar!
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se

Email Marketing Powered by Mailchimp