Copy
Detta är INVIT ett nyhetsbrev från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#1 / MARS / 2014      .

Möten mellan människor, det framtida kompetensbehovet och forskningskartan

Att skapa möten mellan företag och forskning är ett av BFUFs uppdrag. I grunden handlar det om möten mellan människor. Den 13 mars var det återigen dags att samla ihop de forskningsprojekt vi finansierar och kommunikationsansvariga på Visita och HRF till en heldag med presentationer av forskningsprojekt. Läs också om rapporten Tillväxtvärk, en kartläggning av det framtida kompetensbehovet inom hotell- och restaurangbranschen och om vår pågående kartläggning av forskning inom svensk besöksnäring. Mycket nöje!
 
Stina Algotson, verksamhetschef och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig

Vårens forskarseminarium 

Maria Ek Styvén, Umeå universitet, Karin M Ekström, Högskolan i Borås, Björn Remneland Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Inger M Jonsson, Örebro universitet, Håkan Jönsson, Lunds universitet, Lotte Welton, Örebro universitet, John Armbrecht, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Åsa Wallström, Umeå universitet, Wajda Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ann-Christine Andersson, Linnéuniversitetet, Sven-Olov Daunfeldt, Högskolan Dalarna, Mats Lundmark, Örebro universitet, Susanna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna och Özke Öner, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (främst). Foto: Pim Van Dorpel

I mars samlade vi för andra året i rad forskare som arbetar inom de åtta forskningsprojekt som finansieras av BFUF med totalt 11,2 miljoner kronor. Det årliga forskarseminariet är inte bara trevligt utan också en viktig mötesplats mellan forskarna och näringens företag och anställda, här representerade av Visita och HRF. Syftet är att forskarna och BFUFs parter ska lära känna varandra bättre, få en bild av vilka människorna bakom namnen är, vad forskningsprojekten konkret handlar om och vad parterna kan erbjuda i form av kommunikationskanaler mellan forskare, företag och anställda. Live-mötet ger direkt resultat i form av utbyte av idéer och kontakter. Några av projekten står i startgroparna, mer om dessa nedan. Andra börjar få fram riktigt intressanta delresultat, några av dessa släpper vi i nästa nr av INVIT i juni.

Nya forskningsprojekt som utvecklar branschen

Nu är de tre projekt som fick dela på 4,2 miljoner kr i BFUFs senaste utlysning på gång.
 
I projektet ”Hotels as innovative workplaces” ska Wajda Wikhamn, Björn Remneland-Wikhamn och John Armbrecht, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kartlägga och studera innovationer i hotellbranschen. 
– Vi ska studera hur innovationer i hotellbranschen skapas, vilka de är och vilken betydelse de har för utvecklingen av branschen. Turism- och besöksnäringen växer ju fortlöpande och prognoserna visar en fortsatt tillväxt. Det ställer branschen inför stora utmaningar, utan innovationer blir det svårt att behålla den positiva utvecklingen, säger Wajda Wikhamn. Forskarna kommer att genomföra enkätundersökningar och intervjuer bland både arbetsgivare och anställda i branschen.

Forskarna Susanna Heldt Cassel och Mats Lundmark, Högskolan Dalarna ska kartlägga rörlighet och karriärvägar i besöksnäringen.
– Vi ska studera närmare om det finns vissa utbildningar, egenskaper och viss bakgrund som gör att man väljer att stanna längre en bransch där personalomsättningen är hög. Vår förhoppning är att den ökade kunskapen kan vara till stor nytta för både företag, organisationer och myndigheter som arbetar med planering för turismutveckling, säger Susanna Heldt Cassel.
 
I projektet ”Morgondagens turist - Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?” ska Åsa Wallström, Maria Ek Styvén, Anne Engström och Tim Foste från Luleå Tekniska universitet studera vilken kunskap näringen behöver för att möta den nya generationens internetanvändare.
– E-generationen, dvs. den generation som är uppfödd med internet, kommer att ställa helt nya krav. Den är ständigt uppkopplad, lever en stor del av sitt sociala liv online, börjar resandet framför datorn, är uppkopplade under resan och kommunicerar via sociala medier efteråt. Vårt syfte är att förbereda företag och destinationer inför mötet med e-generationen, säger Åsa Wallström.

Forsknings- och innovationsagenda –
nu i kortversion

I höstas presenterade vi Agendan i en engelsk version, nu finns den även på svenska i sin helhet samt i en kortfattad ”populärversion”. Visionen är att Sverige år 2030 ska vara världsledande på att utveckla unika och hållbara turismupplevelser. Målet är att bidra till att dubbla turismexporten och skapa 100 000 nya arbetstillfällen. Agendan beskriver hur besöksnäringen kan ta helhetsgrepp för att säkra sektorns innovationsförmåga och hållbara tillväxt i framtiden. Agendan är utvecklad i samverkan med en stor grupp representanter för näring, akademi och offentliga aktörer och den ger förslag på samverkan inom ramen för fem nyckelinitiativ; forskning, kompetens, tillgänglighet, destination/tema och samverkan. Samtliga versioner av Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda går att ladda ner här.
 

Rapport: Tillväxtvärk?

Besöksnäringen har strålande framtidsutsikter och enorm tillväxtpotential. Men hur ska den möta framtida kompetensbehov? Och hur ska branschen klara att rekrytera de närmare 40 000 personer per år som kommer att behövas den kommande tioårsperioden? Nu finns rapporten Tillväxtvärk? att ladda ner på vår hemsida. Undersökningen är initierad av UHR (hotell- och restaurangbranschens utvecklingsråd) och finansierad av HRF och VISITA. Rapporten är finansierad av BFUF. Ladda ner rapporten här.
 

Kartläggning av forskning i besöksnäringen

Vi gör just nu en kartläggning av forskningsprojekt och forskningsfinansiering inom besöksnäringen under 2013. Syftet är att få en tydligare bild av vid vilka universitet och högskolor forskningen i Sverige äger rum, vad projekten handlar om, hur vår forskning i står sig i ett internationellt perspektiv och vilka de större finansiärerna är – överblicken saknas i dag. I vår motsvarande kartläggning förra året kunde vi se att forskningen i näringen är förhållandevis liten, trots näringens stora ekonomisk betydelse för landet. I år gräver vi djupare. Rapporten blir klar senare i vår.
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se.
Telefon: 070-342 72 90.
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69, Stockholm.
Ansvarig utgivare: Stina Algotson.
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se

Email Marketing Powered by Mailchimp