Copy

   Pressmeddelande 2015 12 16

4,1 miljoner till tre projekt för att utveckla attraktiva besöksanledningar

 

Tre universitet får dela på 4,1 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen. Medlen fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
 
– De tvååriga forskningsprojekten handlar om attraktiva svenska besöksanledningar och om hur destinationer, evenemang, företag och anställda i Sverige kan stå sig i den globala konkurrensen om det nationella och internationella resandet. Därför är denna forskningssatsning oerhört viktig, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Det internationella resandet spås öka väsentligt de närmaste tiotal åren. Besöksnäringen är Sveriges största tjänsteexportnäring i form av utländska besökares konsumtion i Sverige. Samtidigt är den i sin linda sett till sin utvecklingspotential.
 
– Utländska besökare spenderade nu närmare 97 miljarder kronor per år i Sverige. Det är viktiga exportintäkter som dessutom i förhållande till de produkter vi exporterar bidrar med skattemedel, till exempel momsen, som går rakt in i statskassan säger Jonas Siljhammar ordförande i BFUF.
 

Så fördelas pengarna:

Besöksanledningens vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång
Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap,
1 400 000 kronor
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur besökare söker efter information om det som marknadsförs som attraktiva besöksanledningar före och under resan.
 
Enhancing the Attractiveness of Swedish Sport Events: A Study of Participation Events and Highly Involved International Sport Tourists
Göteborgs universitet, Centrum för turism, 1 300 000 kronor
Forskarna ska studera hur svenska evenemang inom olika sporter kan attrahera fler internationella deltagande evenemangsturister. 
 
Attraktiva varumärken i besöksnäringen – från image till position
Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor
Forskarna ska utveckla ett verktyg som kan användas av destinationer, platser och företag för att mäta varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage bland både besökare och invånare.

 

Forskningsmedlen delas ut av BFUF, som ägs av HRF och Visita. Tjugofyra ansökningar från sjutton universitet och institut sökte projektbidrag 2015. BFUF har delat ut 19,5 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt sedan december 2012. 
 

KONTAKT
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig BFUF, 0768-000 887, eva@bfuf.se
www.bfuf.se

BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond – är besöksnäringens eget verktyg för forskning och innovation. BFUFs syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen och att långsiktigt verka för att framstående och kvalificerade forskare studerar besöksnäringen. Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8 miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av Visita och Hotell och Restaurangfacket gemensamt.
 

       

 
Email Marketing Powered by Mailchimp