Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#1 / MARS / 2016      .

Vårutlysningen är öppen, nya projekt-presentationer och strategier för en hållbar stad


Nu är vår utlysning 2016 öppen. Denna gång söker vi digitaliserings- och visualiserings-projekt med hög relevans för besöksnäringen. Deadline för ansökningar är 13 juni. Hjälp oss gärna att sprida information om utlysningen så att vi får bra projektförslag tills dess.
Nu kör också tre nya BFUF-forskningsprojekt igång ordentligt, läs mer om vad de planerar åstadkomma. Projektet Hållbara evenemangstäder har varit i Vancouver och studerat deras strategiska arbete med Greenest City 2020.

Välkommen till årets första INVIT och glad påsk!

Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

Utlysning 2016 om digitalisering och visualisering


I utlysning mars 2016 med temat digitalisering och visualisering söker vi projekt med direkt tillämpning för besöksnäringen och som tar hänsyn till it-användarens perspektiv. 

– Digitaltekniken som har dragit in med full kraft påverkar förutsättningar för alla människor, företag och branscher. Vi vill genom denna utlysning stimulera projekt som lyfter besöks-näringens förmåga att ta tillvara på den här utvecklingen på bästa sätt, säger Stina Algotson, vd, BFUF.

Vi efterfrågar förslag på demonstratorprojekt, det vill säga projekt som inte enbart producerar vetenskapliga artiklar utan också någon form av dummy, applikation eller annan konkret funktion som kan demonstrera en digitaliserings- eller visualiseringslösning för besöksnäringen som utvecklas inom projektet.

Sista ansökningsdag är måndag den 13 juni.

Läs mer om utlysningen här.
 


När blir maten värd en resa?

Nu kommer boken "På resa i Matlandet", ett resultat av BFUFs forskningsprojekt "När blir maten värd en resa?" som pågått under två år.

Forskarna Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan Borås och Håkan Jönsson, docent i etnologi vid Lunds universitet har studerat den starkt växande kulinariska turismen.

Mat och dryck blir allt viktigare som reseanledningar och svenska regioner satsar stort på att bli det nya Provence eller Toscana. Men vägen dit är krokig. I boken träffar författarna entreprenörer som ägnar sina liv åt att driva kulinariska besöksmål. Och vi får följa med på matfestival och kocktävling och får reda på hur det gick till att smaksätta Eurovisions-
schlagerfestivalen. 

– Vi har varit på ett trettiotal besöksmål och intervjuat företagare för att försöka förstå vad som driver dem. Mitt i mångfalden ser vi olika mönster och strategier för att utveckla företag på en konkurrensutsatt livsmedelsmarknad. Vi vill ge nya perspektiv på Sveriges utveckling som matland, en process som innebär både ekonomiska och kulturella förändringar, säger Karin M Ekström och Håkan Jönsson.

Läs mer om boken här (Carlsson Bokförlags hemsida).
 

Ny forskning om sportturism, attraktiva varumärken och framgångsrika besöksmål

Illustration: Stina Wirsén
BFUFs tre forskningsprojekt som beviljades medel i 2015 års utlysning ligger nu i startgroparna. 

Forskarna Harald Dolles och Erik Lundberg vid Centrum för turism, Göteborgs universitet ska studera hur vi kan öka intresset för svenska idrottsevenemang när den internationella konkurrensen om idrottsturisterna ökar.
Läs mer om projektet "Öka intresset för svenska idrottsevenemang: En studie av internationella sportturister" här

I projektet "Attraktiva varumärken i besöksnäringen – Från image till position" ska forskare från Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, med Maria Ek Styvén i spetsen ta fram enkla verktyg för att mäta varumärkesimage.
Läs om projektet här.

Malin Zillinger vid Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänsteveten-skap leder projektet om vilken betydelse informationen om ett besöksmål har för att en turist ska uppfatta det som attraktivt och hur turisten rent konkret söker information innan och under resan.
Läs mer om projektet "Besöksanledningars vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång" här.
 

Internationella forskare möts om besöksnäringens framtid

Framtiden – the Future of the Hospitality and Tourism Sector – är temat för en internationell forskarworkshop som anordnas 25-27 maj i Jönköping. CEnSE, Centrum för entreprenör-
skap och samhällsekonomi vid Internationella Handelshögskolan är värd för workshopen som handlar om besöksnäringens och turismens roll i urban och regional ekonomi.

– Idag spelar turism och besöksnäring en allt viktigare roll i städers och landsbygds-
områdens utveckling och livskraft. Besöksnäringen bidrar till den lokala ekonomin genom ökad vitalitet och sysselsättning. Den dämpar även utmaningarna med integration eftersom sektorn fungerar som en språngbräda för både unga och nya svenskar, säger Özge Öner, en av forskarna vid CEnSE som arrangerar workshopen med stöd av BFUF.

Deltagare är forskare från flera länder som kommer att presentera sina studier, ge varandra feedback på pågående projekt och utbyta idéer för framtida forskning.

Den 27 maj håller Dr Karl Geisler från New Mexico State university, College of Business, och Dr Mauro Ferrante från University of Palermo keynoteanföranden. De kommer att dela med sig av sina omfattande studier av turismens och besöksnäringens roll för lokal tillväxt och utveckling. 

Mer information finns här.
 

Besöksnäring och handel – gemensamma utmaningar?


På BFUFs och Handelsrådets gemensamma workshop i februari samlades personer från näringsliv och akademi inom handels- och besöksnäringarna. Målet var att få en klarare bild över områden och frågor som bör prioriteras för framtida forsknings- och utvecklings-
insatser. Hållbarhetsfrågor, kompetensförsörjning, framtidens fysiska mötesplatser och digitalisering var några områden som särskilt diskuterades.
 
Ett resultat av workshopen är att BFUF och Handelsrådet nu arbetar vidare mot en gemensam utlysning av forskningsmedel.
 
Läs anteckningar och kommentarer från dagen här.
 

Hållbara evenemangsstäder i Vancouver


Den kanadensiska västkuststaden Vancouver har en kaxig målbild att bli Greenest City – världens mest miljövänliga stad till 2020.

Staden har seglat upp som en attraktiv evenemangs- och mötesstad under det senaste årtiondet. År 2010 stod man tillsammans med Whistler värd för de olympiska vinterspelen.

Som en del i den benchmarkstudie som genomförs inom projektet "Hållbara evene-
mangstäder" besökte referensgruppen Vancouver i början av mars. Det blev inspirerande möten med de som arbetar med stads- och näringslivsutveckling, turismorganisationer, evenemangsarrangörer, arenor och de som ansvarar för att tillvarata ”arvet” efter OS.

Det är tydligt att vi i Sverige och Skandinavien många fall ligger före när det gäller miljölösningar. Men Vancouver har, vilket svenska städer saknar, en övergripande och väl förankrad vision, strategi och genomförandeplan. Man har bestämt sig – tillsammans. I och med det kan byggnation, utveckling och verksamhet relatera till visionen att bli den grönaste staden.

Vancouver arbetar inte enbart med att minska det negativa, det vill säga avfall och det avtryck byggnation och transporter gör på miljön. Man har även starkt fokus på att öka det positiva, det man kallar ett hälsosamt ekosystem, för att skapa en bättre stad för invånarna.

Ladda ner Vancouver GreenestCity 2020 Action Plan part two här.

Läs mer om projektet "Hållbara evenemangstäder" på Svensk Idrotts hemsida här.
På Vinnovas hemsida här.
 

Manifesterad måltidsforskning

Foto: Susanne Kronholm
Måltidsforskning är en ung vetenskap inom vilken det har byggts en unikt stark bas i Sverige. Carl Jan Granqvist har sedan etablerandet av Örebro universitets Campus Grythyttan i början av 90-talet, drivit på uppbyggnad och utveckling av forskning med koppling till måltid. I samband med att han fyller 70 år i mars har Örebro universitet uppmärksammat hans gärning med två symposier med internationellt deltagande.

Den 17 mars ägnades en heldag åt det europeiska gastronomiska arvet med sikte mot framtiden och den 18 mars anordnades en forskarkonferens, "1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium" i Måltidens Hus i Grythyttan.
 
Läs mer om "1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium"  här.
Läs artikeln "Hållbarhet och matmix på forskarmöte i Grythyttan", Örebro universitet, här.
 

Sök enkelt i vårt arkiv

I vårt arkiv kan du enkelt kan söka på alla våra publikationer. Det finns möjlighet att söka på kategorier, nyckelord och fritext.
Kika här.
 

Vi har nytt adressregister

Vi bytte nyligen adresshanteringssystem. Nu kan du också utöver att prenumerera på INVIT få information om våra forskningsutlysningar och pressmeddelanden. Om du får INVIT trots att du tidigare avböjt ber vi att du avregistrerar dig igen. Vi ber om ditt överseende med detta.

Uppdatera dina uppgifter, alternativt avregistrera nedan.
 
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-736 07 01
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp