Copy
Detta är INVIT, nyhetsbrevet från BFUF om forskning och innovation i besöksnäringen
#2 / JUNI / 2015      .

Ny utlysning 2015, den resande
e-generationen
 och hållbara evenemang


Sommartider! Det innebär vila och semester för många av oss och samtidigt högsäsong för en stor del av besöksnäringens företag och anställda. Vi har just öppnat BFUFs fjärde utlysning av medel till vetenskapliga projekt. Årets tema är Attraktiva svenska besöksanledningar. Dessutom flaggar vi redan nu upp nästa års utlysning som kommer att öppna i mars 2016. Riktigt god planeringstid för den som vill söka 2016 med andra ord. Läs också mer om vad som pågår i några av våra projekt, Morgondagens turist –
e-generationen, Äta ute och Hållbara evenemang.

Trevlig sommar!
Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig
 

Utlysning 2015 om attraktiva svenska besöksanledningar öppen!

Illustration: Stina Wirsén
BFUF söker intressanta forskningsprojekt som kan stärka kunskapen om hur svenska destinationer, evenemang, företag och anställda kan stå sig i en global konkurrens om det nationella och internationella resandet. Idag görs fler än en miljard internationella resor varje år. Enligt världsturismorganisationen UNWTO spås det internationella resandet öka med 66 procent till 2030.

– Om Sverige ska ta tillvara på den här möjligheten behöver besöksnäringens aktörer, privata och offentliga, utveckla attraktiva anledningar som gör att människor vill resa till och stanna i Sverige. Att forskningen följer med, samverkar och ger stöd i den här utvecklingen är vitalt, säger Stina Algotson, vd, BFUF.

Läs mer och ansök här.
 

Utlysning 2016 – ny tid och tema klart

Utlysning 2016 kommer att öppna tidigare än vanligt – redan i mars.

Temat kommer att vara Digitalisering och visualisering. Vi kommer att efterfråga förslag på demonstratorprojekt, det vill säga projekt som inte enbart producerar vetenskapliga artiklar utan också någon form av dummy, applikation eller annan funktion som kan demonstrera den digitaliserings- eller visualiseringslösning för besöksnäringen som utvecklats inom projektet.
 

Hur äter man ute?

I förra INVIT skrev vi om två av våra senaste forskningsprojekt. I Innovation i besöksnäringen ska Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping tillsammans med sina kollegor, undersöka vilken typ av innovationer som finns inom besöksnäringen. Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet leder projektet Platsinnovation i Swedish Lapland som undersöker hur man kan utveckla och göra en plats mer attraktiv ur besökares, näringslivets och medborgares perspektiv. 
Läs mer: 

Projektet Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider leds av Ute Walter, universitetslektor vid Restauranghögskolan, Umeå universitet.

– Vi ska studera en resenärs olika ”äta-ute-aktiviteter” när den besöker en plats. Både fritids- och affärsresenärer behöver ju äta flera gånger under sitt besök. De äter kanske oftast måltiderna på restaurang, men ibland handlar man maten i en butik, på en torgmarknad eller i ett gatukök. Vi vill förstå hur besökare tänker. På vilka grunder gör de sina val? Hur förhåller sig till exempel affärsresenärer till att någon annan bokat och bestämt alla måltider? Är de nöjda med utbudet då, eller skulle de önska något annat?

Läs mer om projektet här.


Resande med total digital närvaro

Åsa Wallström, professor inom industriell marknadsföring och Maria Ek-Styvén, biträdande professor inom industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg.
 
E-generationen, så kallas de som är cirka 18-32 år, representerar 25 procent av jordens befolkning. När den här gruppen ska ut och resa förväntar de sig total digital närvaro, något som ställer nya krav på besöksnäringen. Om e-generationens förväntningar, krav och sätt att samla och sprida information handlar en färsk studie som Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring och hennes forskarkollegor på Luleå tekniska universitet just har genomfört. Studien ingår i BFUF-projektet Morgondagens turist – hur ska besöksnäringen möta e-generationen. Forskarna har undersökt målgruppen i Sverige, Storbritannien och Indien.

TV-intervju med Åsa Wallström, Norrlandskuriren här

Läs mer om projektet på BFUFs hemsida och på hemsidan för forskningsprojektet, LTU.
 

Steg 2 för hållbara evenemang

Illustration: Stina Wirsén
Nu går vi in i steg 2 i kompetensprojektet Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang som BFUF initierade tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) i augusti 2014. Inom ramen för projektet har vi hittills samlat nyckelaktörer från specialidrottsförbund, destinationer och forskare till fyra workshopar som gått av stapeln i Stockholm, Linköping och Göteborg. Två enkätundersökningar har genomförts och Donald Getz har sammanställt en delrapport. Leif Johansson som leder RFs Centrum för idrottsevenemang och är spindel i kompetensutvecklingsnätet sammanfattar:

– Vi är väldigt positiva. Inom ramen för projektet har vi tagit steg framåt och kommer att fortsätta utveckla en ”svensk modell och verktygslåda” i arbetet med internationella idrottsevenemang. Nyckelord är trovärdighet, samverkan och transparens. Alla som arbetar med evenemang har mycket att vinna på att samla sig nationellt för ökad kompetens och samsyn kring vissa frågor. Som till exempel grunder för beräkning och värdering av evenemang, så att vi kan jämföra och ta tillvara och sprida kunskap inför framtida satsningar.

Leif Johansson, Riksidrottsförbundet

Ta del av halvtidsrapporten från Donald Getz som redovisar arbetet så här långt och ger förslag på arbetssätt återstående tid av projektet här.

BFUFs nya styrelse

Ny ordförande för BFUF är sedan maj Jonas Siljhammar, till vardags VD i Compass Group och vice ordförande i Visita. Therese Guovelin som är förbundsordförande i HRF gick samtidigt in i BFUFs styrelse som vice ordförande. Ordförandeskapet alterneras årsvis mellan BFUFs parter.

Hela styrelsen hittar du här.
 
Om BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation
Vårt syfte är att främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen. Vi utlyser årligen forskningsmedel till forskningsprojekt som bidrar till näringens utveckling. Vi arbetar långsiktigt för att få de bästa och mest meriterade forskarna att studera besöksnäringen. BFUF:s vetenskapliga råd, med fem disputerade medlemmar, bedömer ansökningar och stödjer BFUF:s styrelse i beslut om medel. Vi initierar också egna utvecklingsprojekt.
 
BFUF grundades gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Genom parterna bidrar företagen inom besöksnäringens årligen med cirka 8 miljoner kronor till vår verksamhet.
 
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher. De största är hotell, restaurang, övrig logi, transporter och varuhandel.
 
 

KONTAKT
Mejl: info@bfuf.se
Telefon: 070-736 07 01
Adress: BFUF, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm
Ansvarig utgivare: Stina Algotson
 
Vill du att någon annan ska få INVIT? Mejla oss på info@bfuf.se
 
Email Marketing Powered by Mailchimp