Copy

Belysning brevlådeställ

Nu är belysningen på de större brevlådeställen, vissa större korsningar och vid sopcontainrarna installerad och klar. Äntligen slipper vi famla i mörker efter morgontidningen!

Lyckad städdag

Förra helgen genomfördes vårens städdag. Uppslutningen var god i de flesta städlagen, och resultatet imponerande. Nu är det verkligt vårfint i området!

Vi vill lyfta fram några av de största vinsterna med att vi har städdagar. Först och främst är det en oerhört värdefull ideell insats för VSF. Styrelsen har uppskattat att om motsvarande arbete skulle köpas in skulle kostnaden uppgå till många hundratusentals kronor. Därutöver skapar samvaron mellan grannar på städdagen en form av grannsamverkan - känner vi varandra och vet vilka som bör röra sig kring enskilda fastigheter kan vi lättare identifiera misstänkt aktivitet som bör uppmärksammas.

Undrar du vilket städlag du tillhör? Kolla här!

Diken och infarter

Många enskilda fastigheter i området har diken som angränsar mot VSF:s vägar, eller infarter som ansluter till dem. Det är respektive fastighetsägares ansvar att diken hålls öppna och fungerande och att infart är försedd med trumma som dessutom ska hållas ren. Uppstår problem med vattenavrinning kan föreningen tvingas röja diken eller ta bort blockerande infarter på fastighetsägarens bekostnad. 

Passa på att röja ditt dike och rensa trumman under din infart innan problem uppstår!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet