Copy

Städdag

lördag 21 september är det dags för hösten städdag! Ta chansen att bidra till ett välskött och trivsamt område, och passa på att socialisera med din grannar. Samling kl 09:00.

Vilket städlag du tillhör ser du här.

Nya gångvägar

Arbete med att förlänga gångvägen längs Ekvägen förbi de smalaste och mest skymda passagerna har påbörjats. 

Vi har även börjat undersöka alternativen för att få till gångväg längs Isbjörnsvägen. Utsättning av gränsen mot enskilda fastigheter har gjorts för att se vilket utrymme som finns tillgängligt. I vissa fall har utsättningen visat att tomtgränsen sitter en bit innanför häck eller staket. Styrelsen kommer att inleda dialog med berörda fastighetsägare angående möjliga lösningar på detta.

Nytt farthinder

På Älgvägen har vi fått tillfälle att testa ett nytt fast farthinder/gupp. Det är anpassat för att få ner hastigheten till gångfart i enlighet med skyltningen om påbjuden gånghastighet som vi har i hela området. Tanken är att så småningom placera ut fasta farthinder på alla infartsvägar för att få ner hastigheten till samma nivå.

Åtgärder på VSF:s mark

Vi vill återigen påminna om att åtgärder på samfällighetens mark kräver föreningens tillstånd. Alla olovliga ingrepp (t ex ingrepp i grönområden eller uppläggning/dumpning av massor) kommer att beivras av styrelsen.

Protokoll från områdesbesiktningen

...finns nu tillgängligt på hemsidan och bifogas här. För enskilda ärenden återkopplar vi till respektive fastighetsägare/frågeställare.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet